Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  

 

Zarządzenie nr 38/2017-2018 z dnia 17.08.2018 r.

Na  podstawie art. 22 ab  ust.6 ustawy  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)  podaję do wiadomości 

SZKOLNY  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY

2018/2019

wybranych przez zespoły nauczycieli oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców spośród podręczników dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej
do użytku szkolnego, obowiązujący od 01 września 2018 r.

w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie

 

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej
w Lubichowie

Justyna Kacała