Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG PSYCHOLOG
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
EGZAMIN KL. viii
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT 

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowoROK SZKOLNY 2018/2019


„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska


  

Biblioteka szkolna

czynna:

 

Budynek PSP ul. Dworcowa 15

 

Budynek PG ul. Lorenza 8

Poniedziałek:  8.00  -  14.00

Wtorek:           10.15  -  14.00

Środa:               8.00  -  14.00

Czwartek :      10.15 -   14.00

Piątek:               8.00  -  13.30

 

Poniedziałek:  nieczynna

Wtorek:            8.00  -  10.00

Środa:              nieczynna

Czwartek :       8.00 -   10.00

Piątek:               nieczynna

 

Biblioteka szkolna jest jedną z pracowni szkolnych i głównym ośrodkiem informacji. Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne. Uczestniczy w realizacji podstawowych zadań szkoły. Wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną oraz służy ustawicznemu kształceniu  nauczycieli.

Zadaniem biblioteki jest  wprowadzanie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. A także podejmuje działania mające na celu rozbudzanie u uczniów zamiłowania do czytania oraz sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej. Organizuje zajęcia biblioteczne, akcje i przedsięwzięcia czytelnicze, wystawy, konkursy, kiermasze książek, spotkania autorskie, wyjazdy do kina, teatru i wycieczki edukacyjne. Uczestniczy w turniejach bibliotecznych poza szkołą.

W bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej /ICIM/. ICIM służy głównie uczniom, a także nauczycielom i innym pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Można korzystać  z Internetu i zainstalowanych programów multimedialnych  oraz z drukarko-kserokopiarki wyłącznie w celach edukacyjnych. ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki, a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz. Każdego użytkownika ICIM obowiązuje regulamin.

W bibliotece działa koło dziennikarskie redagujące gazetkę Szkolne Echo, natomiast w pracach bibliotecznych czynnie uczestniczy aktyw biblioteczny.

Hanna PilackaMiędzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla klas II i III 

w Wielkim Bukowcu

W dniu 29 marca 2019 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla klas II i III  w Wielkim Bukowcu.  Celem konkursu było:

· Zapoznanie z treścią książki Doktor Dolittle i jego zwierzęta H.  Loftinga.

· Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę.

· Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

Drużyny z poszczególnych szkół rywalizowali w następujących konkurencjach:

Ø Krzyżówka

Ø Układanie puzzli

Ø Kto to powiedział?

Ø Co przedstawia fotografia?

Ø Ukryte pytania.

Reprezentacja naszej szkoły zajęła III miejsce

w składzie:

 

Izabela Michna kl. IIa

Mikołaj Segar kl. IIa

Maja Galant kl. IIIa

Mateusz Piątkowski kl. IIIa

GRATULACJE!

Hanna Pilacka

  Szkolny Konkurs Czytelniczy

Oskar i pani Róża Erica-Emmanuela Schmitta

dla kl. VI – VIII.

(...)codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz  pierwszy.

    E.E.Schmitt: Oskar i Pani Róża

 

Dnia 20 marca 2019 r. odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy Oskar i pani Róża E.E.Schmitta dla kl. VI – VIII w bibliotece szkolnej.

Udział wzięło 17 uczniów.

Celem konkursu było:

- promowanie czytelnictwa poprzez uważne przeczytanie lektury,

- kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów,

- uwrażliwienie uczniów na problemy ich chorych kolegów,

- kształtowanie umiejętności selekcji informacji,

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Konkurencje:

ü Praca plastyczna: Projekt okładki do książki.

ü Test ze znajomości treści.

ü Pytania do lektury.

ü Piękne czytanie.

Nad przebiegiem konkursu  czuwała komisja powołana przez bibliotekarza.

 

Wyniki konkursu:

 

1m. – Julia Jakubowska VIIa

2m. – Oliwia Birna VIIb

3m. – Emilia Myszewska VIb

 

Gratulacje!

Hanna Pilacka


  

STATYSTYKA CZYTELNICZA

Za I semestr 2018/2019

Uczniowie wypożyczyli 5898 książek,

średnia na ucznia wynosi 11,75 książki.

 

STAN CZYTELNICTWA  

Średnia wypożyczeń książek na ucznia w klasach I – III 

  

Najaktywniejsi czytelnicy kl. I-III w I semestrze 2018/19

Makowska Blanka 1a, Bąkowska Wiktoria 1a, Jakubowski Paweł 1b, Szyca Weronika 2a, Reimus Nicola 2a, Stangel Marika 2c, Rezmer Magdalena 3a, Guzenda Bartłomiej 3a, Beling Natalia 3a, Jankowski Wiktor 3b, Paluchowski Arkadiusz 3b

  

Średnia wypożyczeń książek na ucznia w klasach IV – VIII

 

Najaktywniejsi czytelnicy kl. IV-VIII w I semestrze 2018/19

Suwalska Maja 4a, Sender Faustyna 4b, Prabucka Anna 4c, Nawrocka Martyna 4c, Mania Nicola 4c, Badam Alan 5a, Lipinska Dominika 5a, Chabowski Miłosz 5b, Cisło Roksana 5b, Birna Oliwia 7b, Warlikowski Borys 8a, Fetke Dominik 8b, Guz Kacper 8b.

GRATULACJE!

Hanna Pilacka


 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

„Spotkanie z lekturą Tajemniczy ogród F. S. Burnett”

w Wielkim Bukowcu

 

Konkurs odbył się 10 stycznia 2019 r. w Wielkim Bukowcu, w którym brały udział zespoły 4–osobowe klas IV-VI, reprezentanci 5 szkół podstawowych.

Cele konkursu:

·  Popularyzacja twórczości F. H. Burnett;

·  Propagowanie czytelnictwa;

·  Ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji;

·  Integracja uczniów.

 

Uczestnicy musieli wykazać się bardzo dobrą znajomości treści lektury, pokonując elektroniczny test, rozwiązać rebusy i krzyżówkę, określić o kim mowa w poszczególnym cytacie, indywidualnie odpowiadać na pytania      i napisać zaproszenie.

Po wykonaniu wszystkich zadań nasza drużyna

 

zajęła I miejsce w składzie:

 

Marcelina Jędrzejewska Vb

Aleksandra Sobolewska Vb

Jan Węsak Vb

Agata Wysmułek Vb

 

GRATULACJE!

Hanna Pilacka

   

 


 

KONKURS CZYTELNICZY

 „Legendy polskie” Wandy Chotomskiej

dla klas II i III

 

   W dniu 19. 12. 2018 r. odbył się konkurs czytelniczy

„Legendy polskie” Wandy Chotomskiej w bibliotece szkolnej.

Udział wzięło 12 uczniów klas II i III PSP w Lubichowie.

Celem konkursu było:

·   rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

·   oznanie twórczości Wandy Chotomskiej,

·   rozbudzanie uczuć patriotycznych,

·   wdrażanie do samokształcenia,

·   pobudzanie do rywalizacji.

Uczestnicy musieli wykazać się  dobrą znajomością treści legend poprzez rozwiązanie krzyżówki, łączenie w pary imion bohaterów z tej samej legendy, dopasowywanie rekwizytu do danego miasta. Następnie popisywali się pięknym czytaniem wybranego fragmentu z baśni. Ponadto każdy uczestnik konkursu wykonywał pracę plastyczną.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce: Marika Stangel  IIc

II miejsce: Maja Galant  IIIa

III miejsce: Wiktor Czubek  IIc, Mateusz Piątkowski  IIIa

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo książki z krzyżówkami i maskotki.

 

GRATULUJEMY!

Hanna Pilacka

   

 


Uczniowie klas I czytelnikami biblioteki szkolnej

Pod koniec października br. uczniowie klasy Ia, Ib, Ic uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, gdzie zostali zapoznani z biblioteką szkolną i gromadzonymi w niej zbiorami. Następnie poznali zasady korzystania z biblioteki, co było  przygotowaniem do samodzielnego wyboru książki. Bibliotekarka mówiła, że nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką. Rozwija ona wrażliwość i wpływa na rozwój intelektualny młodego czytelnika. Aby  wdrożyć uczniów do poszanowanie książek, czystego i estetycznego ich wyglądu, przeczytała wiersz  Skarga książki J. Huszczy.  Następnie zareklamowała kanon lektur dla klasy I i odczytała fragmenty z Plastusiowego pamiętnika M. Kownackiej. Na koniec spotkania wszyscy wypożyczyli sobie książeczki do domu i otrzymali do nich zakładki.

Hanna Pilacka

 


Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

dla klas I-III i IV-VIII

w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W dniach 16 i 17 października 2018 r. wybrani uczniowie klas I – VIII recytowali poezję patriotyczną. Celem konkursu była:

  • popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej;

  • krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;

  • ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich;

  • zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.

  • ukazanie piękna polskiej  mowy;

  • promowanie młodych talentów.

 

W konkursie wzięło udział 13 uczniów klas I-III i 23 uczniów klas IV-VIII.

Wyniki konkursu w klasach I – III:

I miejsce – Elżbieta Kaleta IIc

II miejsce – Zofia Kopczyńska IIa

III miejsce – Mikołaj Segar IIa

 

Wyniki konkursu w klasach IV – VIII:

I miejsce – Emilia Myszewska VIb

II miejsce – Dominik Segar VIIa

III miejsce – Julia Buniek VIa

 

Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Nad przebiegiem czuwała komisja konkursowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.

Hanna Pilacka

 

   

 


BAZYLIKA KATEDRALNA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

I MUZEUM DIECEZJALNE W PELPLINIE

 

2 października 2018 r. uczniowie kl. III-IV zwiedzili Katedrę i Muzeum w Pelplinie. Bazylika została zbudowana na przełomie XIII – XIV wieku przez Cystersów. Zaliczana jest do najpiękniejszych dzieł gotyckich w Polsce. Kryje w sobie przepiękny Ołtarz Główny, największy w tej części Europy, barokowe ołtarze boczne, sklepienia - gwiaździste, sieciowe i kryształowe, relikwiarz, największe organy na Kociewiu oraz stalle - najcenniejszy zabytek średniowiecza. Następnie przewodniczka przeprowadziła nas do muzeum przez ogrody, w którym stoi Pałac  Biskupi.

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie posiada w swych zbiorach jedną z największych kolekcji rzeźby średniowiecznej (Madonny szafkowe, poliptyk toruński). Znajduje się tu jedyny w kraju egzemplarz Biblii Guttenberga oraz maszyna drukarska, zbiory szat, a w skarbcu naczynia i relikwiarze liturgiczne.

Na koniec z okien autobusu oglądaliśmy 33 m Krzyż, który stoi na Górze Jana Pawła II w Pelplinie. 6 czerwca 1999 na stokach góry papież odprawił mszę i odmówił modlitwę Anioł Pański. 

Hanna Pilacka


   

NARODOWE CZYTANIE 2018:

„PRZEDWIOŚNIE” ŻEROMSKIEGO I ANTOLOGIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 7 września 2018 r. w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie. Aktyw biblioteczny przybliżył nam postać S. Żeromskiego i problematykę poruszaną w powieści. Następnie czytali fragmenty Przedwiośnia.

Na zakończenie zachęcali do czytania utworów Antologii Niepodległości w ciągu całego roku szkolnego, gdyż w 2018 roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Hanna Pilacka

 

 

 


BIBLIOTEKA w roku szkolnym 2017/2018

 

BIBLIOTEKA w roku szkolnym 2016/2017

 

BIBLIOTEKA w roku szkolnym 2015/2016