Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo

wpeF.jpg (16579 bytes)

Historia szkoły

Pierwsza wzmianka o szkole podstawowej w Lubichowie pojawiła się w 1686 roku. Wprawdzie we wsi nie było budynku ani gruntu pod jego budowę, ale zamieszkiwał tu "wędrowny" nauczyciel, który uczył około 250 dzieci. W XVIII wieku szkoła w Lubichowie istniała, ale nauka w niej odbywała się nieregularnie z powodu braku nauczyciela. Stopniowo rozwijać się zaczęła dopiero pod panowaniem pruskim. Intensywny rozwój szkoły nastąpił w II połowie XIX wieku. W 1873 roku dla celów szkolnych oddano murowany budynek przy ulicy Zblewskiej, w którym do dnia dzisiejszego odbywają się zajęcia szkolne. Wówczas wbudynek techniki-sepi.jpg (56503 bytes) Lubichowie istniały jednocześnie dwie szkoły: katolicka i ewangelicka. Wkrótce szkoły te uległy połączeniu, gdyż w 1882 istnieje już tylko jedna szkoła. Wzrost liczby mieszkańców zmusił władze szkolne do rozbudowy bazy lokalowej szkoły. W 1904 roku wybudowano czterokondygnacyjny budynek przy dzisiejszej ulicy Dworcowej. Obiekt ten służy oświacie do dzisiaj. W 1995 roku dobudowano budynek klaso-pracowni. 
***
Podczas wakacji 2003 r. wymieniono pokrycie i dokonano częściowej modernizacji konstrukcji dachowej. W miejsce starej, liczącej kilkadziesiąt lat dachówki ceramicznej położono nową.
***

Ze względu na bardzo małą ilość uczniów w kl. I-III w obwodzie Szkoły Filialnej w Ocyplu uchwałą Rady Gminy Lubichowo 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowano tę placówkę. Budynek nadal służyć będzie lokalnej społeczności.

***

Budynek główny przy ul. Dworcowej w czasie wakacji (lipiec –sierpień 2013) zmienił się wizualnie. W tym czasie wykonano: docieplenie, malowanie elewacji, osuszanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów, wymiana schodów, muru oporowego przy wejściu do pomieszczeń piwnicznych, wymiana studzienki kanalizacyjnej. Postawiono również nowe ogrodzenie między placem manewrowym a sąsiadującą działką oraz utwardzono także płytami jumbo plac manewrowy i wyznaczono perony  dla wsiadających. 

W budynku klasopracowni z pomieszczenia zaplecza jednej z sal wygospodarowano szatnię dla uczniów przebywających w tym budynku, głównie dla klas I – III.

Justyna Kacała - nauczycielka historii, Janina Osowska - nauczycielka języka polskiego

***

Od roku szkolnego 2014/2015 przeprowadzano kolejne remonty w budynkach szkoły przy ul. Dworcowej 15, klaso-pracowni oraz w budynku przy ul. Zblewskiej 30
Dokonano wymiany wykładziny w ciągach komunikacyjnych i w salach lekcyjnych na wykładzinę typu tarkett, wymieniono i wyremontowano instalację elektryczną, pomalowano i odnawiono ściany w salach i na korytarzach, wymieniono lampy na oświetlenie ledowe. Ponadto zmodernizowano bibliotekę szkolną, gabinet terapii pedagogicznej oraz wymieniono ogrodzenie przy budynku szkoły  na ul. Zblewskiej 30.  

***
21 czerwca 2018 roku to szczególny dzień, który zapisał się w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie. W tym dniu uroczyście pożegnano się z budynkiem mieszczącym się przy ulicy Zblewskiej 30, który od roku 1873 pełnił funkcję tzw. „małej szkoły”. Z dniem 2 lipca 2018 r. budynek szkoły przy ul. Zblewskiej 30 został przekazany Publicznemu Przedszkolu w Lubichowie.

J. Kacała   
Inauguracja (poświęcenie szkoły) Mianowanie p. Ireny Rodziwiczównej
do pracy na stanowisku nauczyciela
w Szkole Powszechnej w Lubichowie 
Uczniowie kl. V
18 VI 1927 r.   
     
 Klasa V
1933 r.
Lubichowo
kierownik p. Niklas
Absolwenci
15 VI 1935 r.
 
Klasa VI
1935 r.
Szkoła Powszechna w Lubichowie
p. Muller (trzeci z prawej)  
     
Klasa VII, 1935 r.
Irena Rodziewicz (w środku ) 
  Klasa VII
p. Porankiewicz (pierwszy z prawej)1936
Nauczyciele Szkoły po zajęciach (mieszkanie prywatne, szkoła)
25 XI 1936 r.  
   
 Klasa IV w Lubichowie
siedzą od lewej:
p. Husak, p. kierownik Jan Krause,
p. Stasiakowa"
p. Eugeniusz Cichocki ze swoimi uczniami /rocznik-1947/ Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły z 1959r. 
   
 Dawny chór  Cecylia przy parafii św. Jakuba w Lubichowie Stary kościół w Lubichowie
przed zburzeniem
od 1741 do 1927
Jezioro Lubichowskie,
w tle Remiza Strażacka
przy ulicy Zblewskie,
Irena Rodziwicz (druga z prawej) 
   
  Ulica Starogardzka w Lubichowie 1939 r.