Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT
UCZNIOWIE
O SZKOLE
AUTORZY STRONY
© psplubichowo
KADRA I PRACOWNICY SZKOŁY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wspólnoty, Tłum, Grupa, Człowiek, Mężczyzn, Kobiety

  Dyrekcja szkoły  


mgr Justyna Kacała

dyrektor szkoły

historia,

etyka

 

mgr Sebastian Jach

wicedyrektor szkoły

technika,
rewalidacja indywidualna

Kadra pedagogiczna naszej szkoły 

mgr Justyna Adrych
matematyka,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
wychowawca kl. Vc
mgr Dariusz Ambroziak
informatyka,
zajęcia komputerowe,
wychowanie fizyczne,
doradztwo zawodowe kl. VIII
mgr Dorota Augustjańska
edukacja wczesnoszkolna,
logopedia,
wychowawca kl. IIIa
mgr Bożena Bławat
świetlic
a
mgr Magdalena Czaplewska
język angielski,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
wychowawca kl. IVb
mgr Beata Deptulska Ambroziak  
język polski,
świetlica,

wychowawca kl. Vb
mgr Dominika Dőring- Kaszubowska
psycholog szkolny,
rewalidacja indywidualna,
świetlica
mgr Jerzy Fiałek
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Mariusz Gaca
chemia,
fizyka

mgr Joanna Gołąbek

muzyka,

plastyka,

terapia pedagogiczna,

wychowawca kl. Vd

mgr Dorota Jakubczak

pedagog szkolny,

doradztwo zawodowe kl. VII

mgr Elwira Kamińska
edukacja wczesnoszkolna,
edukacja informatyczna, wychowawca kl. IIb
mgr Małgorzata Kaszuba
matematyka,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
wychowawca kl. VI b
mgr Jan Kazubowski
historia i społeczeństwo
mgr Joanna Kleina
religia
mgr Grażyna Klonecka-Barrett
język angielski,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
wychowawca kl. VIIIa
mgr Iwona Kowalczyk
język polski,
wychowawca kl. VIIa
mgr Magdalena Kuchta
historia,
wiedza o społeczeństwie,
świetlica
mgr Katarzyna Kurowska
biologia,
chemia
mgr Aleksandra Kuśnierz
edukacja wczesnoszkolna,
rewalidacja indywidualna,
wychowanie do życia w rodzinie,
wychowawca kl. Ic
mgr Mirosława Kwaśniewska
matematyka,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
wychowawca kl. Va
mgr Iwona Lassota
przyroda,
biologia,
wychowawca kl. VIIIb
mgr Krzysztof Lassota
język polski,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
wychowawca kl. IVd
mgr Małgorzata Legawiec
język angielski,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
świetlica,
wychowawca kl. VIa
mgr Iwona Liczmańska-Zgoda
język niemiecki,
rewalidacja indywidualna,
świetlica
mgr Barbara Łojewska
urlop macierzyński
mgr Maria Łojewska
edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna
  indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca kl. IIa
mgr Marzena Makowska
geografia
mgr Jolanta Michna
edukacja wczesnoszkolna,
rewalidacja,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I-III - język polski i matematyka,
rewalidacja indywidualna,
wychowawca kl. Ib
mgr Małgorzata Morawska-Witta
język angielski
mgr Seweryn Murawski
wychowanie fizyczne
mgr Gerard Olszowy
matematyka
mgr Brygida Piesik
matematyka,
informatyka,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
rewalidacja indywidualna,
terapia pedagogiczna,
wychowawca kl. IVa
mgr Hanna  Pilacka
 biblioteka szkolna,
świetl
ica
mgr Renata Ratomska
urlop dla poratowania zdrowia
mgr Agata Sobiechowska
/okres zastępstwa za p. Renatę Ratomską/
wychowanie fizyczne,
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
mgr Justyna Sobolewska
edukacja wczesnoszkolna,
rewalidacja indywidualna,
wychowawca kl. Ia
mgr  Robert Stemplewski
muzyka
mgr ks. Mariusz Stoltman
religia
mgr Justyna Szarmach
/okres zastępstwa za p. Barbarę Łojewską/
edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna,
wychowawca kl. IIc
mgr Jacek Szczech
pedagog,
język polski,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
mgr Sylwia Szydłowska
plastyka,
technika,
zajęcia techniczne,
wychowawca kl. IV c

mgr Ewa Weltrowska
 edukacja wczesnoszkolna,
rewalidacja indywidualna, terapia pedagogiczna,

wychowawca kl. IIIb

mgr Maria Werra 
wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIIb

mgr Adriana Witta

zwolnienie lekarskie
mgr Katarzyna Wons
język niemiecki,
świetlica
mgr Małgorzata  Zaborowska
religia,
historia,
wychowawca kl. VIIc
mgr Elżbieta Zgoda
urlop macierzyński

Pracownicy administracji i obsługa szkoły

Sekretarka: Barbara Laskowska

Pomoc nauczyciela: Paulina Jankowska

Woźni: Stanisław Alfut - zwolnienie lekarskie, Waldemar Prabucki

Palacze c.o.: Stanisław Kolaska

Pielęgniarka: opieka Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie

Sprzątaczki: Dorota Głodna, Irena Guzińska, Aneta Chyrek, Krystyna Ostrowska, Dorota Borzyszkowska, Janina Dzienniak

   
   

 Justyna Kacała - dyrektor szkoły