Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT
UCZNIOWIE
O SZKOLE
AUTORZY STRONY
© psplubichowo

KONKURSY
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "ZAGROŻENIA WYPADKOWE W INDYWIDUALNYCH  GOSPODARSTWACH ROLNYCH"

 

W dniu 15 kwietnia 2019 roku odbył się gminny finał konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Gminy Lubichowo pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych".  Od lat inicjatorem tego konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Celem konkursu plastycznego jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki związanej z zagrożeniami wypadkowymi i zdrowotnymi występującymi w gospodarstwach rolnych, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konkurs jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem, do komisji gminnych wpłynęło 40 prac, z których do kolejnego etapu przeszli następujący uczniowie naszej szkoły:

 

Kategoria I-III 

· Lena Matula -  I miejsce

 

Kategoria IV- VI

· Mateusz Filarski  -  I miejsce

· Julia Szydłowska  -  II miejsce

S. Szydłowska

 KONKURS  PRZYRODNICZO - MATEMATYCZNY

„ZIELONE LICZYDŁO”

W dniu 12 kwietnia 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbył się  I szkolny  konkurs przyrodniczo – matematyczny „Zielone liczydło”.

  Celem  konkursu było:

· Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych

· Popularyzowanie nauk ścisłych wśród uczniów klas VII

· Umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności

· Wyłowienie talentów matematycznych

· Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy przy rozwiązywaniu problemów

 

Konkurs adresowany był do klas VII. Był to konkurs interdyscyplinarny. Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami z różnych przedmiotów: matematyki i przyrody/biologii. Do pracy w jury zostali zaproszeni goście:

· p.Joanna Żywalewska,

· p.Joanna Kaszubowska, z Nadleśnictwa Lubichowo

· p.Radosława Krysiak, z Nadleśnictwa Lubichowo

· p. Zenon Niesiołowski z Nadleśnictwa Lubichowo.

 

Cały konkurs otworzył p. dyrektor Sebastian Jach - witając gości oraz uczestników konkursu. Życzył wszystkim, aby zagościła w trakcie konkursu  atmosfery życzliwej rywalizacji.

 

Uczestnikami konkursu przyrodniczo – matematycznego „Zielone liczydło” byli:

Klasa VII a

1. Klesz Kinga

2. Matula Magdalena

3. Segar Dominik

Klasa VII b

1. Górnaś Joachim

2. Pączek Dawid

3. Pilacki Patryk

Klasa VII c

· Megger Małgorzata

· Mokwa Maciej

· Wyka Oskar

 

Konkurs miał charakter zespołowy i  był podzielony na etapy:

- Praca indywidualna - uczniowie rozwiązywali zestaw 8 zadań. Każdy uczestnik mógł zdobyć 26 punktów (łącznie 78 pkt.)

- Praca w grupie - uczniowie rozwiązywali 3 zadania:

ü  wykreślankę (14 pkt.),

ü  tangram (4 pkt.),

ü   krzyżówkę literową (18 pkt.) – łącznie 36 pkt.

- Prezentacja grupy – 6 punktów

Łącznie każdy zespół mógł  otrzymać 120 punktów.

 

Po  obfitej i  trudnej  pracy jury:

· I MIEJSCE w I szkolnym konkursie przyrodniczo - matematycznym dla klas VII „Zielone liczydło” Nagroda Przechodnia roku szkolnego 2018 – 2019 otrzymała klasa VIIb.

· II MIEJSCE zajęła klasa VIIa,

· III MIEJSCE klasa VIIc - przegrywając  jednym punktem z klasą VIIa.

 

Na zakończenie konkursu przybyła pani dyrektor Justyna Kacała, składając wszystkim uczestnikom gratulacje za zajęcie tak wysokich miejsc i wspaniałą rywalizację. Podziękowała  jury za przybycie i prace w jury. Wręczyła wraz z gośćmi z Nadleśnictwa nagrody i upominki  wszystkim uczestnikom klas siódmych, a klasie VIIb  przechodnie  zielone liczydło, które pozostanie w ich sali do następnego roku.

 

Gratulujemy i do zobaczenia za rok!

 

Iwona Lassota

Brygida Piesik

 

   

 


„LUBICHOWSKIE ZMAGANIA Z MATEMATYKĄ 2019”

 

11 kwietnia 2019r. odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie piąta edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Lubichowskie Zmagania z Matematyką 2019”. Celem konkursu było m.in.: promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozumowania, wzbudzenie pozytywnej rywalizacji wśród dzieci, motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.                                                                                                                             

Organizatorkami konkursu były: Maria Łojewska, Elwira Kamińska oraz Justyna Szarmach. Wspomagały je: Mirosława Kwaśniewska, Justyna Adrych, Aleksandra Kuśnierz, Jolanta Michna, Justyna Sobolewska  i Joanna Gołąbek.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas II i III szkół podstawowych z terenu powiatu starogardzkiego. W konkursie wzięło udział 10 uczniów: 5 z klas drugich i 5 z klas trzecich. Przeprowadzeniem konkursu zajęła się Komisja złożona z nauczycieli PSP w Lubichowie, pod przewodnictwem Justyny Adrych oraz  Elwiry Kamińskiej. Uczniowie zmagali się z testami matematycznymi przez 60 minut. Zadania przygotowali nauczyciele matematyki lubichowskiej podstawówki. Po tym czasie nieco zmęczeni, w oczekiwaniu na wyniki, udali się na przygotowany przez organizatorów słodki poczęstunek. Pełen napięcia czas oczekiwania umilił występ uczniów miejscowej szkoły, którzy przygotowali wiersze i humorystyczne scenki związane z matematyką.                

Po sprawdzeniu testów i podliczeniu punktów okazało się, że konieczna jest dogrywka zarówno w  kategorii klas drugich, jak i trzecich. Po kilku minutach wyłoniono zwycięzców. Czołowe miejsca na poszczególnych etapach zdobyli następujący uczestnicy:

- w kategorii klas II:

I miejsce zdobył Oskar Ossowski z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy – przygotowany przez  p. Urszulę Trambecką;

II miejsce zajęła Róża Wojciechowska z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie, którą przygotowała p. Wiesława Guzińska;

III miejsce przypadło  Michałowi Różańskiemu z  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II   w Skarszewach - pod kierunkiem p. Krystyny Kalkowskiej;

- w kategorii klas III:

I miejsce zajął Jędrzej Kadow z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie  - przygotowany przez p. Dorotę Augustjańską;

II miejsce zdobyła Gaja Baranowska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy – przygotowana przez p. Krystynę Dawidowską;

III miejsce przypadło Adamowi Bielawskiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II   w Skarszewach - pod kierunkiem p. Doroty Wróblewskiej.

Laureatom, Dyrektor Szkoły p. Justyna Kacała wręczyła nagrody, a wszystkim uczestnikom i ich opiekunom drobne upominki. Sponsorem upominków dla dzieci był Wójt Gminy Lubichowo p. Andrzej Toczek. Ponadto każda z pięciu szkół, biorących udział w konkursie otrzymała specjalne podziękowanie.

Serdeczne gratulacje składamy zarówno laureatom matematycznych zmagań, jak i wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie. Szczere podziękowania kierujemy także do opiekunów, którzy przygotowywali uczniów do tych matematycznych potyczek za włożony wysiłek i  starania.   

Maria Łojewska

Elwira Kamińska

Justyna Szarmach

 

WYNIKI
konkurs plastyczny pt: „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”

 

W miesiącu marcu został ogłoszony konkurs plastyczny pt: „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”. Na konkurs wpłynęło 26 prac z klas I-III  i 5 z klas IV-VI.

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów, którzy będą reprezentantami w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Męka pańska w oczach dzieci i młodzieży” z okazji istnienia zgromadzenia sióstr pasjonistek.

Klasy I-III

I miejsce- Michał Mokwa z kl. II b (Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu)

II miejsce- Magdalena Klofczyńska z kl. III a (Ukrzyżowanie Jezusa)

III miejsce Maja Galant z kl. III a (Dźwiganie krzyża)

 

Klasy IV-VI

Julia Szydłowska z kl.VI a (Pan Jezus na śmierć skazany)

Oliwia Beling z kl.IV d (Pan Jezus przybity do krzyża)

   

                                                                   Joanna Kleina


Szkolny konkurs historyczny na prezentację multimedialną

 „Kampania wrześniowa 1939 r.” 

 

Od marca do kwietnia bieżącego roku szkolnego PSP w Lubichowie  trwał konkurs na prezentację multimedialną „Kampania wrześniowa 1939 r.”. Adresowany był on do uczniów klas VII i VIII.

Celem konkursu było  pogłębienie wiedzy o wydarzeniach związanych z wojną obronną Polski, kształtowanie postawy szacunku wobec Polaków walczących o wolność,  rozbudzanie aktywności twórczej i kreatywności wśród młodzieży, wyłonienie talentów w dziedzinie technologii informatycznej.

Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę kreatywność oraz  oryginalność prezentowanego materiału, poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji, przejrzystość i uporządkowany układ prezentacji, adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści, techniczną poprawność wykonania prezentacji.

W w/w konkursie I miejsce zajęła uczennica klasy VIII b Dominika Sulewska, II miejsce – Zuzanna Czubek z klasy VII b, zaś miejsce III – Małgorzata Toczek z klasy VIII b, natomiast Julia Birna otrzymała wyróżnienie.

 

Magdalena Kuchta

       


SZKOLNY KONKURS NA KOCIEWSKĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ

 

Co roku nasza szkoła przystępuje do Kociewskiego Konkursu na Pisankę Wielkanocną, organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej  w Starogardzie Gd. Jego celem jest propagowanie tradycji i folkloru kociewskiego związanego ze świętami wielkanocnymi oraz wytypowanie prac konkursowych do konkursu ogólnopolskiego. Tradycyjnie przedmiotem konkursu są formy przestrzenne w kształcie jaja wykonane w kolorystyce kociewskiej z elementami związanymi z naszym regionem. 25 marca  Szkolne Komisje Konkursowe  oceniły zgromadzone prace (wpłynęło 57, w kategorii klas I-III- 18, w kategorii klas starszych -39). Ustaliły tym samym laureatów eliminacji szkolnych XV Ogólnopolskiego Kociewskiego Konkursu na Pisankę Wielkanocną. Zostali nimi uczniowie:

 

w kategorii klas I- III

 • Lenoks Trepkowski, kl. Ia

 • Lena Matula, kl. Ib

 • Marta Jakubowska, kl.Ib

 • Weronika Szyca, kl.IIa

 • Nikola Reimus, kl.IIa

 

w kategorii klas IV-VI :

 • Marta Wrycza, kl. IVc,

 • Julia Łangowska, kl.Vb,

 • Sebastian Matula, kl.Vb,

 • Julia Szydłowska, kl. VIa,

 • Paulina Wojtasiewicz, kl.VIb

 

Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie:

kl. I-III

 • Olivier Szarmach, kl.Ia

 • Maja Klofczyńska, kl.Ia

 • Filip Klin,kl.Ia

 • Zuzanna Felska, kl.Ib,

 • Kacper Szulc, kl.Ib,

 • Amelia Jędrzejewska, kl.Ib,

 • Wanessa Warczak, kl.Ic,

 • Zuzanna Ślusarz,kl. Ic

 • Agata Sroka, kl.IIb,

 • Patryk Górecki, kl.IIIa

 • Magdalena Kofczyńska, kl.IIIa,

 • Edyta Schroder, kl.IIIa,

 • Bartek Guzenda, kl.IIIa

 

kl. IV-VII

 • Mateusz Filarski, kl.IVa,

 • Wiktor Gila, kl.IVa,

 • Aleksandra Niesiołowska, kl.IVa,

 • Marcelina Gołuńska, kl.IVa,

 • Wiktoria Buniek, kl.IVc,

 • Marcin Prabucki,kl.IVc,

 • Anna Prabucka, kl. IVc,

 • Emilia Sitek, kl.IVc,

 • Wiktoria Lewandowska, kl.IVc,

 • Emilia Stangel, kl. IVc,

 • Oliwia Brzoskowska, kl.IVd,

 • Hubert Talaśka, kl.IVd,

 • Adrian Kania, kl.Va,

 • Wiktoria Ślusarz, kl.Va,

 • Zofia Jagodzińska, kl.Vc,

 • Martyna Kolaska, kl.Vc,

 • Wiktoria Doering, kl. Vc,

 • Kamila Bielińska, kl.Vc

 • Marcel Jodko, kl.Vc,

 • Dominika Narloch, kl.VIa,

 • Sandra Parteka, kl.VIa,

 • Martyna Szramka, kl.VIa,

 • Emilia Myszewska, kl.VIb,

 • Tadeusz Rożek, kl.VIb,

 • Kamil Gawrzyjał, kl.VIb,

 • Alicja Cejer, kl.VIb,

 • Julia Szymanowskicz, kl.VIb,

 • Patrycja Makowska, kl.VIb

 • Patrycja Michalska,kl.VIb,

 • Łucja Kucharczyk, kl.VIb,

 • Nikodem Doring, kl.VIIa,

 • Natalia Łangowska, kl.VIIb,

 • Józef Nalborski, kl.VIIb,

 • Małgorzata Megger, kl.VIIc

 

 

Pisanki zostały dostarczone do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. , wezmą udział w dalszych zmaganiach konkursowych. 

 

B.Ambroziak

   

 

 


MATEMATYCZNO - SPORTOWY TURNIEJ KLAS IV – V

POD HASŁEM "WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY"

 

 

26 marca na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum odbył się Matematyczno - Sportowo Turniej Klas IV – V pod hasłem "Wiosna, wiosna, ach to ty". Turniej na stałe wpisał się już w tradycje organizowanych w lubichowskiej podstawówce konkursów. Do rywalizacji stanęły 3-osobowe drużyny sportowców i matematyków oraz kibice z klas czwartych i piątych. Klasy przygotowały wiosenne okrzyki, plakaty,  rekwizyty.

 

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała KOMISJA, w skład której wchodzili: Dyrektor Szkoły, nauczyciele oraz EKSPERCI – nauczyciele matematyki i wychowania fizycznego.

W turnieju punkty można było  uzyskać za:

- rozgrywki matematyczne: test, zadanie tekstowe, krzyżówki i magiczne kwadraty;

- rozgrywki sportowe: skoki na dużej gumowej piłce, hula-hop, rzuty do kosza, nożyce poziome;

- pytania do kibiców;

- postawę i przygotowanie kibiców – okrzyki, kibicowanie, zachowanie, strój;

- dodatkowo każda klasa otrzymywała 10 punktów "na wejście".

 

Podczas turnieju, w czasie rozwiązywania zadań przez matematyków, sportowcy zmagali się ze swoimi konkurencjami. Reprezentanci klas dzielnie walczyli o punkty, a kibice cały czas dopingowali swoje drużyny. 

Po prawie półtoragodzinnej zabawie Komisja zliczyła punkty.

Po wytężonej pracy umysłowej, ciężkim wysiłku fizycznym i wspaniałej postawie kibiców, którzy znakomicie przygotowali się na spotkanie, poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce – kl. V a zdobywając 73 pkt.

II miejsce – kl. IV d, która uzyskała 70 pkt.

III miejsce – kl. V b z ilością 66 pkt.

IV miejsce – kl. V d, która zgromadziła 61 pkt.

V miejsce – kl. V c  mając na swoim koncie 56 pkt.

VI miejsce – kl. IV a, która zdobyła 52 pkt.

VII miejsce – kl. IV b  zdobywając 51 pkt.,

VIII miejsce – kl. IV c, która zdobyła 43 pkt.

 

 

Wszystkie klasy uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy i bony pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców, które mogą przeznaczyć na wybrany przez siebie cel.

Członkowie drużyn sportowych i matematycznych otrzymali dodatkowo słodki upominek.

Koordynatorkami turnieju były panie: Maria Werra i Mirosława Kwaśniewska, a współpracowali z nimi nauczyciele: Justyna Adrych, Małgorzata Kaszuba, Brygida Piesik, Agata Sobiechowska, Dariusz Ambroziak i Seweryn Murawski. 

 

Organizatorzy serdecznie dziękują

Pani Dyrektor, Wychowawcom i Nauczycielom za wsparcie i pomoc,

wszystkim Uczniom za wspaniałą postawę

a Radzie Rodziców za nagrody.

 

Chcemy również bardzo podziękować

p. Robertowi Stemplewskiemu

za pomoc w przygotowanie i w przeprowadzenie turnieju.

 

Mirosława Kwaśniewska

 

 


Wojewódzki Turniej Czytelniczy „Mole Książkowe”  

 

 

W turnieju, czyli wieloetapowym konkursie internetowym wzięła udział uczennica klasy VIII b Emilia Łojewska. Celem turnieju było zachęcenie uczniów do czytania książek, w tym roku  - powieści Krystyny Siesickiej.

Uczestnicy konkursu musieli się wykazać znajomością treści czytanych książek, okoliczności ich powstania i podstawowych danych o autorce. Na zapoznanie się z przygodami bohaterów wybranej przez organizatorów książki uczestnicy mieli miesiąc. Na podstawie lektury odpowiadali na pytania konkursowe w formie zadań zamkniętych i otwartych on-line. Turniej składał się z trzech etapów, na podstawie których można było uzyskać kwalifikację do finału. Decydowała liczba uzyskanych punktów.

Emilii nie udało się znaleźć w finale, ale gratulujemy jej wytrwałości. Przeczytane książki („Zapałka na zakręcie”, „Jezioro osobliwości” i „Przez dziurkę od klucza”) z pewnością poszerzyły horyzonty myślowe i zasób słownictwa uczennicy, a ponadto pozwoliły przyjemnie spędzić czas.

 

Iwona Kowalczyk


mam talent

 

We wtorek 19.03.2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej odbył się szkolny konkursu „Mam talent”. W konkursie wzięło udział 22 uczestników w 5 konkurencjach: 1: gimnastyka, taniec, 2: sztuki walki, 3: rolki, żonglerka, 4: teatralno-recytatorki i 5: muzyczny.

Celem konkursu była popularyzacja różnych dyscyplin sportowych, odkrywanie ukrytych młodych talentów wśród uczniów oraz zachęcanie uczniów do aktywnego trybu życia.

Jury w składzie pani dyrektor Justyna Kacała, sekretarz Rady Rodziców pani Joanna Tuszyńska, pani Maria Werra oraz pan Robert Stemplewski, miało wielki dylemat przy podjęciu decyzji finałowej, ponieważ wszystkie występy były wyjątkowe i niezapomniane.

Pierwsze miejsce zajęli: Sandra Parteka, Maria Gosz i Aleksander Rudzki, drugie miejsce: Nina Tuszyńska, Filarski Mateusz oraz trzecie miejsce: Zofia Stemplewska i Marcin Gort.

Bardzo uzdolnieni są Nasi uczniowie, wspaniałe występy zadziwiły komisje oraz publiczność. Ich talent, ale niesamowita odwaga spowodowały, że każdy występ był niezapomniany i godny podziwu.

Była to I edycja naszego konkursu uczestnicy nie mogą doczekać się już następnego razu, już zaczęły się przygotowania do drugiej edycji. Dziękujemy komisji za obiektywne oceny oraz wszystkim uczestnikom za wspaniałe osiągnięcia.

Agata Sobiechowska

   

 

Szkolny ,,Mistrz Ortografii” w Publicznej szkole Podstawowej w Lubichowie

 

W ostatnich dniach lutego i pierwszych dniach marca 2019 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie począwszy od klasy drugiej do ósmej,  stanęli w szranki o tytuł ,,Mistrza Ortografii”. Tytuł szczególny, kiedy dziś niestety piszemy coraz mniej i czytamy coraz mniej i reguły ortograficzne stosowane w praktyce stają się proste dla nielicznych.

 

Celem konkursu było :

1. Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.

2. Doskonalenie praktycznego stosowania zasad ortografii.

3. Wyrabianie nawyku poprawnego pisania.

4. Wytworzenie motywacji do nauki ortografii.

5. Rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności czytania ze zrozumieniem.

6. Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

7. Urozmaicenie toku nauczania.

8. Wyłonienie „Mistrza Ortografii” poszczególnych grup wiekowych.

 

W konkursie wystąpiło po dwóch przedstawicieli z każdej klasy wyłonionych wcześniej w eliminacjach klasowych. W sumie było to czterdziestu uczniów.

Po sprawdzeniu tekstów napisanych przez uczniów i rozwiązaniu testów ortograficznych wyłoniono laureatów :

W klasach drugich

I miejsce – Marika Stangel, klasa 2 c

II miejsce – Filip Beling, klasa  2 a

III  miejsce - Paulina Dulska, klasa 2 b

 W klasach trzecich

I miejsce – Wiktoria Kiedrowska, klasa 3 c

II miejsce – Mateusz Piatkowski, klasa  3 a

III  miejsce- Bartek Ciesielski, klasa 3  b

W klasach czwartych i piątych

I miejsce – Dominika Lipińska klasa 5a i Jakub Furgalski klasa  4a

II miejsce – Marcel Jodko, klasa 5 c

III  miejsce - Oliwia Beling, klasa 4 d

W klasach szóstych , siódmych i ósmych

I miejsce – Kamil Brylowski klasa 8 a  i Dominika Sulewska klasa 8 b

II miejsce – Joachim Górnaś  klasa 7 b

III  miejsce - Małgorzata Toczek  klasa  8 b

Gratulujemy nie tylko laureatom,  ale wszystkim uczestnikom, którzy zmierzyli się z arcytrudnymi tekstami.

Dziękuję za współpracę nauczycielom – Elwirze Kamińskiej, Jackowi Szczechowi, Beacie Deptulskiej-Ambroziak, Iwonie Kowalczyk.

 

Na zdjęciach – uczestnicy finału szkolnego w każdej kategorii.

Krzysztof Lassota


ELIMINACJE SZKOLNE
XXXVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI POLSKIEJ
 

W dniu 4 i 5 marca 2019 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Klasy I-III reprezentowało 10 recytatorów, klasy IV - VIII 28 recytatorów. W kategorii klas młodszych pierwsze miejsce zajęła: Elżbieta Kaleta z klasy II c, drugie miejsce zajęła Zofia Kopczyńska z klasy II a, trzecie miejsce zajęła Agata Sroka z klasy II b. W kategorii uczniów klas IV - VI pierwsze miejsce zajął Marcel Jodko z klasy Vc, drugie miejsce Paweł Zieman z klasy IV d, trzecie miejsce  Maja Kobylińska z klasy VI a. W kategorii klas VII – VIII pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Czubek z klasy VIIb, drugiego miejsca komisja konkursowa nie przyznała, trzecie miejsce zajęła Nikola Dahm z klasy VII c. Naszą szkołę w Okręgowych Eliminacjach XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej będą reprezentować: Elżbieta Kaleta, Zofia Kopczyńska, Marcel Jodko, Paweł Zieman, Zuzanna Czubek. Wszyscy recytatorzy pięknie recytowali przygotowane wiersze, godnie będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych. Życzymy powodzenia i wielu  sukcesów. 

Jacek Szczech

 


IV edycja szkolnego konkursu historycznego „Źródełka – historii perełka zakończona”!

Od października 2018 r. uczniowie klas IV – VIII zmagali się z historycznymi zagadkami, dla które odpowiedź odnajdywali w tekstach źródłowych. W konkursie mógł wziąć udział każdy, kto wypełnił kartę odpowiedzi i złożył ją  w specjalnym skarbcu. Do zmagań można było przystąpić na dowolnym etapie, a tych było cztery. Konkurs wymagał jednak samodyscypliny, gdyż każdy uczestnik musiał pilnować terminów złożenia swych kart oraz przede wszystkim wykazać się znajomością historii Polski. Po zakończeniu wszystkich etapów okazało się, iż aż pięć osób otrzymało maksymalną liczbę punktów, zatem zgodnie z regulaminem trzeba było przeprowadzić dogrywkę, która wyłoniła ostatecznych zwycięzców:

 • I miejsce przypadło Kamilowi Brylowskiemu z klasy VIII a,

 • II miejsce – Dominikowi Segarowi z klasy VII a,

 • III miejsce – Emilii Myszewskiej z klasy VI b.

Tekst, nad którym w dniu 29 stycznia pracowali finaliści, dotyczył pierwszego posiedzenia Sejmu II RP oraz przemówienia jakie wygłosił Józef Piłsudski. Na tym etapie pytania w większości dotyczyły wiedzy pozaźródłowej, np. należało wypisać nazwiska „ojców” niepodległej Polski. Sądzę, że z tym pytaniem nie jeden licealista miałby problem – jednakże nie mieli go nasi wspaniali uczniowie.

Na szczególne wyróżnienie i nagrodę zasłużył także Mateusz Filarski z kl. IV a, który jako jedyny uczeń klas IV wziął udział we wszystkich etapach – uzyskując maksymalną liczbę punktów, stąd decyzja jury o przyznaniu dodatkowej nagrody – dla najmłodszego miłośnika i znawcy naszych dziejów.

Dziękując wszystkim uczestnikom „źródełkowych” zmagań już dziś zapraszam na przyszłoroczną edycję!

Małgorzata Zaborowska


WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY

„ZDROWIE – WAŻNA  SPRAWA I ŻYCIA PODSTAWA” - ETAP SZKOLNY

 

Dnia 07 lutego 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej  w Lubichowie już po raz drugi odbył się etap szkolny - Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „ZDROWIE – WAŻNA SPRAWA I ŻYCIA PODSTAWA”.

W konkursie uczestniczyło 12 uczniów z klas IV-VI.

W etapie szkolnym wzięli udział następujący, chętni uczniowie:

 1. Paulina Wojtasiewicz  kl.VIb,

 2. Emilia Myszewska  kl.VIb,

 3. Filip Kolasiński  kl.VIb,

 4. Maja Jankowska kl.Vd,

 5. Natalia Galant kl.Vd,

 6. Marcel Jodko kl.Vc,

 7. Daria Kaszuba kl.Vc,

 8. Wojtek Molenda  kl.Vb,

 9. Miłosz Chabowski kl.Vb,

 10. Agnieszka Rezmer  kl.Va,

 11. Wiktor Mogielnicki klasa IVa,

 12. Szymon Borzyszkowski kl.IVa

 

Komisja konkursowa w składzie: p. Elwira Kamińska, p. Katarzyna Kurowska, p. Iwona Lassota dokonały  analizy i sprawdzenia prac.

Najlepiej napisali szkolny  test konkursowy  i  do etapu wojewódzkiego (I stopnia) w Gdańsku zakwalifikowali się:

 • Szymon Borzyszkowski klasa IVa

 • Paulina Wojtasiewicz z kl. VIb

 • Emilia Myszewska   klasa VIb

 

Serdecznie gratulujemy  uczniom!!!

Według opinii uczestników - konkurs był trudny ,zawierał zadnia zamknięte i otwarte. Zakres materiału był obszerny  i materiał wykraczał ponad podstawę programową. Wszystkich uczestników konkursu nagrodzono oceną celującą.

 

Celem konkursu było:

 • propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

 • nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;

 • wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku;

 • pogłębianie wiedzy na temat zasad higieny osobistej, odzieży i otoczenia;

 • poznawanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych składników dla prawidłowego funkcjonowania organizmu młodego człowieka;

 • poznawanie znaczenia ruchu i ćwiczeń fizycznych dla prawidłowego rozwoju;

 • nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie;

 • kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego zdrowia i innych;

 • uwrażliwienie na zdrowotne potrzeby swoje i innych;

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział  i  już za rok zapraszamy do kolejnych zmagań z  przyrodą i biologią.

 

Sporządziła: Iwona Lassota i Katarzyna Kurowska


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
O TYTUŁ SUPER MATEMATYKA KLAS szóstych

 

10 stycznia 2019 r. na lekcjach matematyki w klasach szóstych przeprowadzono I etap Szkolnego Konkursu Matematycznego o tytuł SUPER MATEMATYKA KLAS SZÓSTYCH przygotowanego przez nauczycieli matematyki: Justynę Adrych, Małgorzatę Kaszubę, Mirosławę Kwaśniewską, Brygidę Piesik i Gerarda Olszowego. Wzięło w nim udział 48 szóstoklasistów naszej szkoły.

Główne cele przeprowadzonego konkursu to rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką, wdrażanie do logicznego myślenia, motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy oraz budzenie nawyku współzawodnictwa.

Uczniowie, którzy przystąpili do konkursu, rozwiązywali test składający się z zadań otwartych o różnym stopniu trudności. Na rozwiązanie zadań mieli 40 minut.

Szóstoklasiści, którzy uzyskali największa ilość punktów w I etapie konkursu przeszli do etapu II, który odbył się 22 stycznia 2019 r.

Do II etapu zakwalifikowali się:

- Paulina Wojtasiewicz, kl. VI b

- Igor Żabiński, kl. VI a

- Emilia Myszewska, kl. VI b

- Filip Kolasiński, kl. VI b

- Julia Szydłowska, kl. VI b

- Kajetan Segar, kl. VI a

 

W zawiązku z tym, że dwoje uczniów z kl. VI b: Emilia Myszewska i Filip Kolasiński zdobyło taką samą ilość punktów w II etapie, zorganizowano dogrywkę, która miała miejsce 28 stycznia 2019 r.

Zwycięzcą konkursu została Emilia Myszewska z kl. VI b uzyskując tytuł SUPER MATEMATYKA KLAS SZÓSTYCH  w roku szkolnym 2018/2019. 

Gratulujemy :)

Mirosława Kwaśniewska


DOBRY WYNIK JOACHIMA

Joachim Górnaś uczeń klasy VIIb wziął udział w  Wojewódzkim  Konkursie z biologii

· w etapie szkolny - zajął I miejsce w szkole,

·  w etapie rejonowym uzyskał 66% z czego zabrakło mu 2 punktów ,aby dostać się do etapu wojewódzkiego.

Jest to  ogromny sukces ucznia, bo musiał nadrobić materiał z klasy 8, którego uczył się od podstaw - m.in. genetyki. Konkurs obejmował i poszerzał  treści podstawy programowej z biologii dla szkoły podstawowej. Czas rozwiązywania zadań na etapie rejonowym wynosił 90 minut. Do udziału w etapie wojewódzkim (III stopnia) zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach rejonowych (II stopnia) konkursu.

Serdecznie gratulujemy Joachimowi i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku

                                                                Iwona Lassota


WYNIKI SZKOLNEGO KONKRSU

„ANIOŁ XXI WIEKU” 

 

Na początku grudnia został ogłoszony konkurs szkolny „Anioł XXI wieku” dla klas |I-III i trwał do 15 grudnia. W konkursie wzięło udział 29 uczestników.

Uczniowie swoje prace wykonywali w różnorodny sposób. Były płaskorzeźby i figurki aniołów, a także prace plastyczne  na kartce.

15 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

 

I miejsce zdobyła Zofia Demska z kl. Ic

II miejsce otrzymała Weronika Szyca  z kl. IIa

III miejsce przyznano Nikoli Reimus z kl. IIa

Wyróżnienie otrzymali Mikołaj Kosecki i Maja Klofczyńska z kl. Ia oraz Zofia Baranowska z kl. IIIb.

 

21.12.2018r. Pani Dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy.

Joanna Kleina


WYNIKI

KONKURSU INFORMATYCZNEGO

 Klasy IV-VI

 

Miejsce

 

 

Imię i nazwisko

 

Wynik

I

Jan Węsak,

Jakub Szatkowski

11054 pkt./ 92,1%

II

Filip Kolasiński,

Dominik Głodny

9957 pkt /83,0%/

III

Maja Drost,

Sandra Michna

9630 pkt /80,3%/

 

Klasy VII-VIII

 

Miejsce

 

Imię i nazwisko

 

 

Wynik

I

Kamil Brylowski

9481 /92,1%/

II

Dominika Sulewska

Agata Szramka

9368 /79,0%/

III

Medart Górski,

Dawid Pączek,

Patryk Pilacki

9287/77,4%/

 

Komisja konkursowa

Brygida Piesik

Dariusz Ambroziak


WYNIKI

 SZKOLNEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

"KARTKA BOŻONARODZENIOWA

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

1.Termin konkursu :

 •  01-14.12.2018r.

 

2.Uczestnicy:

·   Chętni uczniowie klas IV-VII

·    Wpłynęły 44 prace

 

3.Komisja konkursowa

·    Brygida Piesik

·    Dariusz Ambroziak

 

4.Wyniki

 

 

MIEJSCE

 

 

IMIĘ  I NAZWISKO

 

KLASA

I

Nadia Glanert

IVC

II

Agnieszka Bednarska

IVA

III

Fabian Kędzierski

IVA

Nikola Mania

IVC

WYRÓŻNIENIA

Agata Baranowska

IVA

Aleksandra Niesiołowska

IVA

Martyna Nawrocka

IVC

Wiktoria Buniek

IVC

Klaudia Glaza

IVB

Mateusz Czapiewski

IVB

 

     

 


„SZKOLNY KONKURS

WIEDZY O AIDS”


 

Z okazji ”Światowego Dnia Walki z AIDS” w naszej szkole 7 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS.

Głównym celem konkursu było podniesienie wiedzy na temat AIDS oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec nosicieli HIV i chorych na AIDS.

Tematyka konkursu wymagała od uczestników znajomości wiedzy na temat: pochodzenia, budowy wirusa HIV, przebiegu zakażenia HIV, diagnostyki w kierunku HIV, drogi szerzenia się zakażenia, czynników i okoliczności sprzyjających zakażeniu, profilaktyki.

Konkurs adresowany był do uczniów klas VII i VIII.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów: Dominik Segar VIIa, Zuzanna Czubek VIIb, Amelia Bartwicka VIIc, Barbara Hossa VIIc, Wiktoria Michalska VIIc, Maciej Bobkowski VIIIa, Kamil Brylowski VIIIa, Tytus Katkowski VIIIa, Borys Warlikowski VIIIa, Nikodem Rogowski VIIIb, Aleksandra Breszka VIIIb, Weronika Noga VIIIb, Wiktoria Krajnik VIIIb, Emilia Łojewska VIIIb, Małgorzata Toczek VIIIb, Błażej Szyca VIIIb, Julia Birna VIIIb, Dominika Sulewska VIIIb, Mateusz Wilkowski VIIIb

Konkurs Wiedzy o AIDS kończy się na etapie szkolnym.

 

I  miejsce     Małgorzata Toczek VIIIB,

II miejsce    Julia Birna  VIIIB

III miejsce   Dominika Sulewska VIIIB

  Błażej Szyca VIIIB

  Kamil Brylowski VIIIA

 

Nagrodą dla uczniów, którzy napisali  test na co najmniej  70%  jest ocena celująca

z aktywności z biologii.

 

Sporządziła:

Iwona Lassota

Katarzyna Kurowska


PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

  


Protokół z przeprowadzenia Konkursu Plastycznego

„Pan Hilary zgubił swoje okulary”

   

Konkurs plastyczny odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej  w Lubichowie od 19.11.- 29.11. 2018 r.

W konkursie plastycznym wzięło udział 48 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubichowie z klas I oraz uczestnicy koła czytelniczego kl. II- III

Celem konkursu było:

1.Zaprezentowanie własnych wyobrażeń postaci pana Hilarego.

2.Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

3.Rozwijanie wyobraźni u dzieci.

Komisja w składzie:

1.Elwira Kamińska

2.Justyna Szarmach

3.Justyna Sobolewska

wyłoniła  06 grudnia 2018 r. zwycięzców:

w kategorii klas I

I miejsce – Aniela Jędrzejewska kl. I b

II miejsce – Agata Kalinowska kl. I c

III miejsce – Lena Matula kl. I b

Wyróżnienie –Zuzanna Ślusarz kl. I c

w kategorii klas II-III

I miejsce – Marika Stangel kl. II c

II miejsce – Wiktoria Kiedrowska kl. III a

III miejsce – Maja Galant kl. III a

Wyróżnienie – Dominika Górska kl. II c

Pozostali uczestnicy biorący udział:

1.Blanka Makowska I a

2.Aleksander Horak I a

3.Filip Klin I a

4.Helena Łukasiewicz I a

5.Natalia Chabowska I a

6.Lenoks Trepkowski I a

7.Maja Klofczyńska I a

8. Lena Frej I a

9.Wojtek Pręgiel I a

10.Mikołaj Kosecki I a

11.Helena Górnaś I a

12.Natalia Derda I a

13.Mania Szabat I a

14.Józek Ossowski I b

15.Kamil Zieliński I b

16.Marta Jakubowska I b

17.Nikodem Jankowski I b

18.Agata Borzyszkowska I b

19. Kacper Szulc I b

20.Nikola Peplińska I b

21.Maja Lemke Ib

22. Szymon Chmielowski I b

23.Oliwier Galikowski I b

24.Filip Bobkowski I b

25.Paweł Jakubowski I b

26. Nikola Chmielowska I b

27.Karol Kajut I b

28.Julia Weisbrot kl. I b

29.Leon Żabiński kl. I b

30.Wanessa Warczak I c

31.Mikołaj Stoffa I c

32.Spiegel Magdalena I c

33.Zofia Demska kl. I c

34.Lena Pogorzelska I c

35.Dominika Górnaś II c

36.Magdalenna Klofczyńska III a

37.Magdalena Rezmer III a

38.Maja Jezierska II c

39.Paweł Landowski II c

40.Agata Bielaszewska II c

 

 Uczniowie biorący udział otrzymali słodkie upominki. Zwycięzcy I, II, III miejsca i osoby wyróżnione nagrody książkowe.

 

                                                                   Organizator: Jolanta Michna

                                             Osoba współpracująca: Justyna Sobolewska

 

   

 


 

KONKURS ‘PICTURE DICTIONARY’- ZILUSTRUJ SŁOWO

 

W naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego, który polegał na wizualnym przedstawieniu wybranego przez siebie słowa w języku angielskim.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów klas II -V. Prace były bardzo kreatywne, a niektóre nawet bardzo apetyczne.


Jury miało trudny orzech do zgryzienia, ale po długich debatach wyłoniło następujące osoby:

I miejsce -  Weronika Szyca – kl. II a

II miejsce - Agata Sroka- kl. II b

III miejsce – Michał Mokwa – kl. II b

wyróżnienie - Szymon Szyca – kl. IV b

wyróżnienie -  Monika Mokwa – kl. IV a

 

Pozostali uczestnicy konkursu:

1 Mikołaj Segar – kl. II a

2 Izabela Michna – kl. II a

3 Agata Mieczkowska – kl. II a

4 Aleksandra Jędrzejewska – kl. II b

5 Paulina Dobrowolska – kl. II c

6 Patryk Górecki- kl. III a

7 Zofia Baranowska- kl. III b

8 Sebastian Matula – kl. V b

9 Amelia Chabowska- kl. IV a

10 Mateusz Filarski – kl. IV a

11 Agnieszka Bednarska – kl. IV a

12 Maja Sroka – kl. IV b

13 Wiktoria Buniek – kl. IV c

14 Nicola Kobierzyńska – kl. IV c

15 Adrian Richert – kl. IV d

16 Kinga Beling - kl. IV d

17 Adrian Wilkowski – kl. IV d

18 Wiktoria Doering - kl. V c

19 Julia Tyborska – kl. V c

20 Sandra Michna – kl. V c

21 Julia Chyrek – kl. V d

 

Wszystkim osobom, które wzięły udział w zabawie bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

Natomiast zwycięzcom; gratulujemy!

                                                                              Grażyna Klonecka-Barrett


XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Dyktando Kociewskie”

16 listopada cztery uczennice z naszej szkoły (Aleksandra Sobolewska, Marcelina Jędrzejewska, Julia Birna i Dominika Sulewska) wzięły udział w organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 w Starogardzie Gdańskim XVI Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Dyktando Kociewskie”, któremu patronował Starosta Powiatu Starogardzkiego Pan Leszek Burczyk.

W związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, dyktando dotyczyło tychże historycznych wydarzeń i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Teksty dyktand były niezwykle trudne. Nasi uczniowie nie zajęli miejsc przewidzianych do nagrody, ale nie znaleźli się też na szarym końcu konkursu. W przerwie między pisaniem dyktanda a ogłoszeniem wyników uczestnicy mogli obejrzeć krótkie przedstawienie przygotowane przez uczniów szkoły nr 6.

Iwona Kowalczyk


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBICHOWIE

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

- ETAP SZKOLNY

 

Dnia 15 listopada 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej  w Lubichowie  odbył się  etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

W etapie szkolnym wzięła udział Julia Birna  kl.VIIIb, Małgorzata Toczek kl.VIIIb.

Celem konkursu było rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów uzdolnionych w dziedzinie chemii, motywacja do twórczej pracy umysłowej, doskonalenie umiejętności obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie, opisu  doświadczeń chemicznych, ich analizę i formułowanie   wniosków, stosowanie prawidłowej terminologii chemicznej oraz zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

Sporządziła:

Katarzyna Kurowska


WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

dla uczniów szkół podstawowych od klas IV

w roku szkolnym 2018/2019

 

14 listopada 2018 r. w naszej szkole przeprowadzono I stopień Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego jest Pomorski Kurator Oświaty na zlecenie którego działa Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni.

 

Cele konkursu to:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,

 • pobudzanie uczniów do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,

 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,

 • przygotowanie uczniów do poszukiwania wiadomości w różnych źródłach,

 • tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i szkół,

 • promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

 

W etapie szkolnym wzięli udział chętni uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych: Julia Birna - kl. VIII b, Małgorzata Toczek - kl. VIII b, Kamil Brylowski - kl. VIII a, Maciej Mokwa - kl. VII c, Maciej Trzos - kl. VII c, Dawid Pączek - kl. VII b, Zuzanna Czubek - kl. VII b, Joachim Górnaś  - kl. VII b, Dominik  Segar - kl. VII a, Emilia Myszewska  - kl. VI b,  Filip Kolasiński - kl. VI b, Igor Żabiński - kl. VI a.

Uczestników konkursu powitała pani Dyrektor Justyna Kacała wyrażając zadowolenie, że tylu uczniów stanęło w szranki z Królową Nauk oraz życząc wszystkim powodzenia. Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązywali zestaw składający sie z 10 zadań otwartych i 2 zadań zamkniętych przygotowany przez przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: Mirosława Kwaśniewska, Justyna Adrych, Brygida Piesik dokonała sprawdzenia i oceny prac. Niestety, żaden uczeń nie otrzymał wymaganej ilości punktów - co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania, aby przejść do kolejnego etapu.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie.

 Mirosława Kwaśniewska


 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBICHOWIE

WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

- ETAP SZKOLNY

 

Dnia 9 listopada 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej  w Lubichowie  po raz pierwszy odbył się  etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Konkurs otworzyła Pani dyrektor Justyna Kacała dla 12 uczniów z klas VI-VIII.

W etapie szkolnym wzięli udział następujący uczniowie: Julia Birna  kl.VIIIb, Kamil Brylowski  kl.VIIIa, Joachim Górnaś kl.VIIb, Medard Górski kl.VIIb, Filip Kolasiński kl.VIb, Emilia Myszewska kl.VIb, Małgorzata Toczek kl.VIIIb, Dominik Segar  kl.VIIa, Błażej Szyca kl.VIIIb, Magdalena Waldmann kl.VIIb, Borys Warlikowski  kl.VIIIa

Do etapu rejonowego konkursu biologicznego zakwalifikował się Joachim Górnaś z kl. VIIb. Serdecznie gratulujemy !!!!!!

Poziom konkursu biologicznego był bardzo wysoki, tylko kilka punktów brakowało, niektórym uczniom  do stopnia rejonowego  konkursu.

Celem konkursu było:

· rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,

· rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,

· pobudzanie uczniów do twórczego i krytycznego myślenia,

· wdrażanie uczniów do samokształcenia i poszukiwania wiedzy w różnych źródłach,

· rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy,

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział  i  już za rok zapraszamy do kolejnych zmagań z biologią.

 

Sporządziła:

Iwona Lassota

Katarzyna Kurowska


WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

26 października 2018 roku odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego  organizowanego na zlecenie Pomorskiego Kuratora Oświaty. Eliminacje konkursowe na wszystkich stopniach są przeprowadzane w formie pisemnej i polegają na rozwiązaniu testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych rozwiązują test jednocześnie. Do konkursu w naszej szkole przystąpiło 8 uczniów wybranych przez nauczycieli polonistów: Magdalena Matula  i Dominik Segar z klasy VIIa, Zuzanna Czubek z klasy VIIb, Kamil Brylowski z klasy VIIIa oraz Julia Birna, Emilia Łojewska, Dominika Sulewska i Małgorzata Toczek z klasy VIIIb. Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: Iwona Kowalczyk, Justyna Kacała i Beata Ambroziak  dokonała sprawdzenia i oceny prac. Niestety żaden z uczniów nie zakwalifikował się do etapu rejonowego konkursu.

Iwona Kowalczyk

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM „STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

We wrześniu w naszej szkole ogłoszono konkurs plastyczny zaadresowany do uczniów klas IV – VIII. Tematyka konkursu nawiązywała do tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem przeprowadzonego konkursu było propagowanie  postaw  patriotycznych wśród uczniów, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla ojczyzny, a także popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski – walki i drogi naszego narodu ku wolności. Do konkursu przystąpiło 37 uczniów. Złożone prace wyeksponowano na szkolnym holu, w tzw. galerii prac uczniowskich. Wystawę oglądać można do końca listopada. Podczas uroczystej akademii z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się 9 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie, uczestnicy zostali wyróżnieni oraz odebrali dyplomy z rąk Pani Dyrektor. Serdecznie dziękujemy za „dołożenie swojej cegiełki” dla Niepodległej.                       

                                                                               Joanna Gołąbek

   

Mój zielnik”- konkurs przyrodniczy dla klas V

 

Pierwsze zielniki powstawały już na początku XVI wieku i już wtedy nazywano je „suchymi ogrodami”. Dziś zielniki tworzą m.in. uczniowie  na lekcjach przyrody.

Kolekcjonowanie roślin czy liści jest nie tylko wspaniałą lekcją przyrody, ale może być także początkiem wielkiej przygody! I właśnie dzisiaj -25.10.2018r. taką przygodę przeżyli uczniowie klas V, którzy prezentowali swoje zielniki przed komisją konkursową, składającą się z pracowników Nadleśnictwa Lubichowo i Nadleśnictwa Kaliska. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas V.

 

Komisja konkursowa  w składzie:

 • p.Joanna Kaszubowska(przewodnicząca),

 • p.Joanna Żywalewska (członek),

 • p.Kazimierz Kowalewski (członek)

 • p.Zenon Niesiołowski (członek)

dokonywała oceny prezentacji oraz zielników. Po bardzo wnikliwej ocenie przydzielili następujące miejsca:

I miejsce:

 • Hubert Górecki

 • Zofia Jagodzińska

 • Marcelina Jędrzejewska

 • Adam Ostrowski

 • Nikodem Rezmer

II miejsce:

 • Alan Badam

 • Wiktoria Doering

 • Filip Furgalski

 • Martyna Kolaska

 • Karol Wysocki

III miejsce:

 • Miłosz Chabowski

 • Marcin Damski

 • Karol Kaszuba

 • Aleksandra Sobolewska

 • Kamil Sroka

Wyróżnienie:

 • Roksana Cisło

 • Fabian Dahm

 • Natalia Galant

 • Agata kowalska

 • Łukasz Kowalski

 • Julia Łangowska

 • Sebastian Matula

 • Julia Olszewska

 • Kamil Wendlikowski

 • Agata Wysmułek

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, upominki i nagrody książkowe ufundowane przez Nadleśnictwo Lubichowo i PSP w Lubichowie.

 

                Iwona Lassota

 

Gala konkursu "List do Taty"

5 października o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim  w Gdańsku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "List do Taty". To przedsięwzięcie organizowane już po raz piąty, tym razem przez Biuro Senatorskie Antoniego Szymańskiego, we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego, adresowane jest do uczniów z klas IV i V z powiatów reprezentowanych przez senatora w Senacie RP: gdańskiego, tczewskiego i starogardzkiego. W tym roku patronat honorowy nad uroczystością objął Wojewoda Gdański Dariusz Drelich oraz Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk. Laureatami tegorocznego konkursu zostali uczniowie ze  szkół w Szlachcie, Subkowach, Kaliskach, Lubichowie oraz Tymawie.  Spośród ponad 60 prac nadesłanych z 13 szkół jury wybrało 1 główną wygraną i 9 laureatów prac wyróżnionych.  Nagrodę główną (jedną z trzech) otrzymał uczeń naszej szkoły Sebastian Matula (klasa Vb) , zaś wyróżnienia - Dominika Lipińska (klasa Va) oraz Jan Węsak (klasa Vb). Pozostałe dzieci otrzymały specjalne imienne podziękowania i drobne upominki z Senatu RP.

9 października w PSP w Lubichowie odbył się uroczysty apel, na którym Wójt Gminy, p. Sławomir Bieliński, złożył gratulacje zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursu „List do Taty”. Do gratulacji dołączyła Dyrektor Szkoły, p. Justyna Kacała oraz Wicedyrektor, p. Sebastian Jach. Uczniowie gromkimi brawami nagrodzili dwudziestu uczniów , którzy wzięli udział w literackich zmaganiach .

B.Ambroziak

 Ekspert tabliczki mnożenia

W dniach 17 – 21 września 2018 r. na lekcjach matematyki odbyły się rozgrywki szkolnego konkursu „Ekspert tabliczki mnożenia”.

Uczniowie mieli do rozwiązania 20 przykładów o zróżnicowanym poziomie trudności w zależności od klasy. Dodatkowym utrudnieniem był zróżnicowany czas na wykonanie zadań. W konkursie brali udział wszyscy uczniowie klas 4 – 8. Wśród uczestników wyłoniono 16 osób z najwyższą ilością zdobytych punktów. Uczniowie ci otrzymali certyfikaty „Eksperta tabliczki mnożenia” i dnia 28 września 2018 r. w czasie obchodów w naszej szkole Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia pełnili rolę egzaminatorów. Dodatkowo każdy z tych uczniów nagrodzony został oceną „5+” lub „6” z matematyki.

Finaliści

szkolnego konkursu „Ekspert Tabliczki Mnożenia”

Lp

Nazwisko i imię

Wynik

Max. 20pkt

Klasa

1

Wilkowski  Adrian

20

4d

2

Prabucka  Julia

20

4d

3

Molenda  Wojciech

20

5b

4

Pączek  Bartosz

20

5d

5

Ostrowski  Tomasz

20

6a

6

Kolasiński  Filip

20

6b

7

Pilacki  Patryk

20

7b

8

Pilacki  Piotr

20

7b

9

Birna  Julia

20

8b

10

Toczek  Małgorzata

19

8b

11

Szymanowicz   Julia

19

6b

12

Stemplewska  Zofia

19

5a

13

Wendlikowski  Kamil

19

5a

14

Wegenek  Filip

19

5d

15

Grdeń  Magdalena

19

4a

16

Michna  Aleksandra

19

4d

 

Wszystkim finalistom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Justyna Adrych

 
Konkursy w roku szkolnym 2017/2018

 

Konkursy w roku szkolnym 2016/2017


Konkursy w roku szkolnym 2015/2016