Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
Przed sprawdzianem w kl. VI
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT
UCZNIOWIE
O SZKOLE
AUTORZY STRONY
© psplubichowo

KONKURSY
W ROKU SZKOLNYM 2015/201
6
Szkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną

 

Zakończył się trwający w dniach 9 maja  - 10 czerwca br. Szkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną dla Klas VI.

Celem konkursu było

 • popularyzowanie wiedzy powiązanej z technologią informatyczną,

 • zachęcanie uczniów do samodzielnego poszerzania i pogłębiania umiejętności korzystania z programów komputerowych,

 • inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,

 • stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

 

Do konkursu swoje prace zgłosiło 5 uczniów: Dominika Bartos, Patrycja Dubiela, Julia Furgalska, Katarzyna Rogowska, Kacper Szyca. Szkoda, że to tak małe grono, bo na zajęciach komputerowych znacznie więcej uczniów doskonale radziło sobie z tym zagadnieniem.

Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji, przetwarzania jej oraz tworzenia prezentacji z zastosowaniem dostępnych mediów.  Tematyka dotyczyła Kociewia - małej ojczyzny, swojej miejscowości, hobby, czasu wolnego - wycieczki lub ulubionego zwierzęcia.

Za kryteria punktowania przyjęto wskazaną ilość slajdów, treść zgodną z tematem, poprawność językową, umiejętność łączenia grafiki z tekstem, stosowanie technik prezentacji (automatyczne przejścia slajdów i animacje), dobór odpowiedniego podkładu muzycznego, czas trwania prezentacji oraz ciekawe, oryginalne i szerokie ujecie tematu. Za całość można było uzyskać 130 punktów. Przy zastosowaniu kryteriów ustalono miejsca w konkursie:

1. Julia Furgalska kl. VI B: Wycieczka do Warszawy (122 pkt.)

2. Dominika Bartos kl. VI A: Kociewie – moja mała ojczyzna (118 pkt.)

3. Katarzyna Rogowska kl. VI C: Moje hobby (116 pkt.)

W. Kacper Szyca kl. VI B: Moja miejscowość (100 pkt.)

W. Patrycja Dubiela kl. VI C: Moje hobby (95 pkt.)

Uczniowie na apelu szkolnym zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.              

                                                                       Krzysztof Stawicki - organizator


SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY, PT.: „ŹRÓDEŁKA – HISTORII PEREŁKA” ZAKOŃCZONY!

Od lutego do maja włącznie w naszej szkole realizowaliśmy konkurs, pt.: „Źródełka – historii perełka”, który swoim zasięgiem objął wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VI.

Na czym polegały zmagania? Co miesiąc na drzwiach sali historycznej eksponowane były teksty źródłowe, pochodzące z kronik – Thietmara, Galla Anonima, „Dzienników” Chryzostoma Paska oraz starożytnego dzieła Pomponiusza Meli „O położeniu świata”. Zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi, do czterech pytań, dotyczących danego tekstu. Odpowiedzi uczestnicy składali na specjalnych kartach i sami umieszczali w przygotowanym „skarbcu odpowiedzi”. Zadanie bardzo proste, gdyż każdy z uczniów na dowolnym etapie, mógł przystąpić do konkursu. Kartę można było także wypełniać w domu. Na bieżąco można było także monitorować swoją punktację, gdyż co miesięcznie wywieszane były listy uczestników z punktacją danego etapu, a każda prawidłowa odpowiedz to jeden punkt na koncie uczestnika.  

 

Jakie są efekty? Rozbudzenie zainteresowania historią – to bez wątpienia pierwszy zrealizowany cel, gdyż udział w projekcie był dobrowolny i po teksty sięgnęli także uczniowie, którzy na co dzień, nie zdradzają pasji historycznej. Kształtowanie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych – to drugi ważny aspekt, którym mogli wykazać się uczestnicy konkursu. Historyczna dociekliwość młodych miłośników dawnych dziejów, konieczność zgłębienia tekstu i poznania kontekstu z pewnością wpłynęła na poszerzenie i usystematyzowanie bieżącej wiedzy historycznej.

 

A jakie nagrody?

Trud, iście historyczną dociekliwość oraz samodyscyplinę (uczniowie sami musieli pilnować i przestrzegać terminów składania kart) 18-tu uczestników, jury konkursowe wyróżniło dyplomami małymi, słodkimi upominkami i ocenami z historii. Osoby, które uzyskały największą ilość punktów – zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

 

Na szczególne wyróżnienie zasługują Julia Furgalska i Kacper Szyca z klasy VI b, którzy z najwyższymi lokatami rywalizowali z sobą podczas czteromiesięcznych zmagań. Trzecie miejsce przypadło uczniowi klasy IV a – Dominikowi Segarowi, który pomimo tego, iż dopiero w tym roku szkolnym rozpoczął naukę historii, wykazał się dobrą umiejętnością interpretacji źródeł.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom !

Małgorzata Zaborowska

Koordynator projektu

 


 

I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wiośnie

 

23 maja 2016r. w Zespole Szkół Publicznych w Pączewie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wiośnie dla klas I-III. Naszą szkołę reprezentowali: Szymon Borzyszkowski, Adrian  Piotrowski, Zosia Jagodzińska, Marcel Jodko,  Maja Witta i Kornelia Krysiak. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą, zdobyli II miejsce.

 

Gratulujemy uczniom sukcesu.

Aleksandra Kuśnierz


 

Szkolny konkurs plastyczny pt. „Maryja w oczach dzieci”

 

W miesiącu maju został zorganizowany Szkolny konkurs plastyczny pt. „Maryja w oczach dzieci” dla uczniów klas I- III.

Uczniowie swoje prace wykonywali dowolną techniką.

Celem konkursu było kultywowanie chrześcijańskich tradycji, rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych oraz pozyskanie prac na gazetkę szkolną.

Na konkurs wpłynęło 45 prac. Wyróżniono 17 najciekawszych prac, których autorami byli: Mateusz Filarski, Monika Mokwa i Maja Suwalska z kl. Ia, Karol Mazur z kl. Ib Oliwia Mamel, Martyna Nawrocka, Emilia Sitek, Maja Kolaska i Nkola Mania z kl. Ic, Julia Tyborska i Karolina Kropidłowska z kl. IIc, Maria Gosz, Julia Szymanowicz, Łucja Kucharczyk, Malwina Wiaderna, Jakub Laska i Paulina Wojtasiewicz z kl.IIIb.

Prace wymienionych uczniów zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej. Dzięki zaangażowaniu uczniów możemy podziwiać Maryję jako Tę, którą kochamy i oddajemy Jej cześć w miesiącu maju. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wkład pracy, a szczególnie tym uczniom, którzy wyróżnili się niezwykłą pomysłowością, znajomością sztuki sakralnej i techniki plastycznej.

Joanna Kleina

 


Nasz szkoła laureatem w Konkursie „Nasze Nadleśnictwo”

 

Krajowa Komisja Konkursowa -Towarzystwo Przyjaciół Lasu  dokonała  oceny nadesłanych prac. Najlepsze prezentacje multimedialne w konkursie Nasze Nadleśnictwo zostały wybrane.

Miło mi poinformować, że  zespół uczennic z klasy VIc w składzie: Katarzyna Rogowska, Amelia Jakubowska, Patrycja Golimowska zajął II miejsce w konkursie "Nasze Nadleśnictwo".

Konkurs miał na  celu przybliżyć  uczniom wiedzę o miejscowych lasach i nadleśnictwie, oraz pokazanie lokalnemu społeczeństwu piękna i różnorodności tych lasów. Poznając nadleśnictwo poznawaliśmy  także wielu życzliwych Nam leśników. Przekonaliśmy  się, że leśnicy to Nasi przyjaciele, którzy troszczą się o nasze lasy, zaś swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie się z Nami podzielą!

Jednocześnie zostaliśmy zaproszeni w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Lasu na Spotkanie Przyjaciół Lasu w Garncarskiej Wiosce (Kamionka k/Nidzicy), które odbędzie się 17.06.2016 r. Podczas spotkania laureatom
zostaną wręczone nagrody.
      

Gratulujemy zwycięzcom!

                Iwona Lassota


 

Matylda Kadow  i Kamil Brylowski

laureatami konkursu ekologicznego

 

Miło nam poinformować, że Matylda Kadow  z kl. 6c i  Kamil Brylowski z kl. 5a oraz Jan Stemplewski z klasy 6b zakwalifikowali  się do etapu finałowego VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego. Konkurs skierowany  był do uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej, szczególnie zainteresowanych złożonością świata zewnętrznego. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Ligi Ochrony Przyrody, Rady Dzielnicy VIII Dębniki, Babiogórskiego PN, Pienińskiego PN, Gorczańskiego PN i Magurskiego PN, a  patronem medialnym jest Gazeta Kropka i Przyroda Polska. Konkurs był  dwuetapowy (etap szkolny i finałowy) i miał  formę testu otwartego. Wzięło w nim udział 2148 uczniów z 163 szkół podstawowych z całej Polski.

Etap finałowy odbył się w Krakowie 21 kwietnia 2016 r. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 79 uczniów z 43 szkół, którzy  walczyli o tytuł laureatów konkursu w dniu 21 kwietnia 2016 r.Nasi uczniowie  wzięli  w nim udział. Znamy już wyniki tego konkursu. Obydwoje  naszych  uczniów - Matylda Kadow i Kamil Brylowski  zostały laureatkami konkursu. Znaleźli  się w pierwszej dziesiątce najlepszych. 

 

Laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego są: 

- Matylda Kadow  - VIII miejsce 

- Kamil Brylowski - X miejsce

 

Do konkursu uczniów  przygotowywała  pani Iwona Lassota. 

 

Gratulujemy uczniom  i ich opiekunowi kolejnego już sukcesu w dziedzinie ekologii!!!

                Iwona LassotaXVI
  Powiatowy Przegląd Piosenki Niemieckiej i Angielskiej w Jabłowie

 

W środę 11.05.2016  r. odbył się XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Niemieckiej i Angielskiej w Jabłowie. Tegoroczne spotkanie określone zostało mianem „Muzyczny list do Świata”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, z podziałem na poszczególne grupy wiekowe: klasy I-III i IV-VI  szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W przeglądzie udział wzięło 40 wykonawców reprezentujących szkoły powiatu starogardzkiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Zuzanna Nowaczyk z klasy 2d, która zaśpiewała piosenkę pt. „Color of the wind” oraz Małgorzata Toczek, uczennica klasy 5b, wystąpiła w utworze pt. „Color of your life”. Dziewczynki będą miały okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne społeczności lubichowskiej podczas III Szkolnego Festynu Rodzinnego.

Tegoroczny konkurs cechował się sporą konkurencją i bardzo wysokim poziomem wykonywanych utworów, dlatego, pomimo świetnych wystąpień naszych uczennic nie udało się nam zdobyć czołowych miejsc. Nie mniej jednak nie zniechęcamy się tym i zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do pracy nad umiejętnościami wokalnymi i wzięcia udziału w przyszłorocznych edycjach Szkolnego i Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej!!! Pamiętajmy, że muzyka uszlachetnia i otwiera nasze dusze, a języki obce otwierają przed nami świat!

 Uczestniczkom godnie reprezentującym naszą szkołę serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Małgorzata Legawiec

     

 KONKURS PLASTYCZNY

„W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Z początkiem marca 2016 roku nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Celem konkursu było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy, a także zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Do udziału w  konkursie zaproszono uczniów klas IV - VI. Do konkursu przystąpiło 43. uczniów. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – Justyna Kacała, sekretarz – Joanna Gołąbek oraz członkowie: Barbara Łojewska, Elwira Kamińska i Aleksandra Kuśnierz nagrodziła prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny zwrócono uwagę na poziom aktywności twórczej prac, odpowiednie ujęcie tematu oraz ilość włożonej pracy. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców na szczeblu szkolnym, którzy jednocześnie zostali zakwalifikowani do powiatowego etapu konkursu.

Laureaci:

I miejsce – Aleksandra Klin, kl. VI b

II miejsce – Julia Furgalska, kl. VI b

III miejsce – Agata Szramka, kl. V b     

Wyróżnienia: Teresa Nalerzińska, kl. VI c

                         Dominika Sulewska, kl. V b 

Joanna Gołąbek

 

 


Szkolny Przegląd Piosenki Angielskiej

25 kwietnia 2016 roku odbył się w naszej szkole Przegląd Piosenki Angielskiej. Każdy z uczestników miał za zadanie zaprezentowanie jednego utworu muzycznego w języku Szekspira. Jury brało pod uwagę następujące kryteria : )    

a) poprawność językową

b) dobór repertuaru

c) umiejętności wokalne wykonawców (poczucie rytmu, warunki głosowe, intonacja)

d) interpretację wykonywanych utworów

e) ogólny wyraz artystyczny

Prezentacje odbywały się w dwóch kategoriach; klasy I-III i IV-VI. Jury wyłoniło zwycięzcę w każdej kategorii.

Zostali nimi Zuzanna Nowaczyk z klasy II d i Małgorzata Toczek z klasy V b. Laureatki będą reprezentować naszą szkołę na etapie powiatowym w Jabłowie.

Wszystkim uczestnikom Przeglądu Piosenki Angielskiej gratulujemy znajomości języka obcego i talentu muzycznego. And see you next year!

 

Grażyna Klonecka-Barrett 

                                                                                                          Małgorzata Legawiec

 

 „Żywot konia na Kociewiu”

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu „Żywot konia na Kociewiu”, którego organizacją zajęła się Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Wodzie.

Głównym celem konkursu było uwrażliwienie na świat zwierząt, budowanie pozytywnych i humanitarnych relacji człowiek-zwierzę, popularyzacja „Dnia Konia” oraz Huty Kalnej, rozbudzanie zainteresowań dzieci, młodzieży życiem i zwyczajami koni oraz zatrzymaniew obiektywie przemijających zjawisk życia związanych z tematem konkursu.

Nasi uczniowie złożyli prace w trzech dziedzinach: plastycznej (technika dowolna, praca zgodna z hasłem konkursu), fotograficznej (prace w formacie 15 x 21 cm) oraz literackiej (prozatorska praca literacka lub własna twórczość poetycka).

Dnia 29.04.2016r. na stronie internetowej www.czarna-woda.pl ukazał się protokół z posiedzenia komisji konkursowej.

 

Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

I.  Konkurs plastyczny:

Kategoria: szkoła podstawowa – klasy I-III

I miejsce - Monika Mokwa z kl. Ia

Wyróżnienia -  Wiktor Mogielnicki z kl. Ia oraz Paulina Wojtasiewicz z kl. IIIb

 

II.  Konkurs fotograficzny:

Kategoria: szkoła podstawowa

I miejsce - Karol Rzoska z kl. IVa

 

III.  Konkurs literacki:

Kategoria: szkoła podstawowa (proza)

Wyróżnienie - Kacper Szyca z kl. VIb

 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 2 maja 2016r. w trakcie obchodów Dnia Konia w Hucie Kalnej.

                                                                                                                                      J. Sobolewska

     

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Kamil Węsak zajął V miejsce w Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej odbył się 23 kwietnia w malowniczej scenerii grodziska w Owidzu. Po części pisemnej, która miała wyłonić pięciu finalistów. Wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z pradawnym życiem grodziska w przygotowanej przez przewodników prezentacji. Kamil znalazł się w ścisłym finale jednak uległ pozostałym finalistom.

Paweł Jagodziński

 


Wierzyca – zakręcona rzeka marzeń

 

23 kwietnia 2016 roku w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Słowackiego w Starogardzie Gd. został zorganizowany rejonowy  konkurs  przyrodniczo – ekologiczny. Tematyka tegorocznego konkursu – Wierzyca – zakręcona rzeka marzeń - obejmowała wiadomości przyrodniczo – ekologiczne z poziomu klas IV – VI dotyczące rzeki Wierzycy (jej źródła, biegu, ujścia dopływów), a także flory i fauny występującej w zbiorniku wodnym oraz w jej otoczeniu. Każdą szkołę reprezentowało dwóch  uczniów (kl. V lub VI). Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań.

Istotnym celem konkursu  było:

 • rozwijanie zainteresowań wiedzą przyrodniczo – ekologiczną,

 • rozwijanie świadomości w podejmowaniu właściwych decyzji związanych z ochroną przyrody,

 • kształtowanie proekologicznej motywacji do podejmowania właściwych działań na rzecz poprawy stanu środowiska,

 • promocja zasad ekorozwoju i wzbudzanie szacunku dla przyrody,

 • zachęcanie do wspólnych działań, zmierzających do integracji międzyszkolnych,

 • podnoszenie prestiżu szkoły jako środowiska  uczącego i wychowującego,

 • rozwijanie właściwej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

Nasza szkołę reprezentowali jako jedyni na konkursie uczniowie klas IV: Joachim Górnaś i Dominik Segar. Obaj chłopcy musieli wykazać się ogromną wiedzą na temat rzeki Wierzycy.  Chłopcy wypadli  znakomicie – zdobywając: Joachim  miejsca na podium - bo uzyskał III miejsce a Dominik tuż za nim IV miejsce w powiecie. 

 

Gratulujemy wszechstronnej wiedzy!

                Iwona Lassota


Konkurs ekologiczny w Krakowie

 

Rzadko kiedy nasi uczniowie mają okazję i szansę brać udział w ogólnopolskim konkursie. Już po raz drugi z rzędu , bo przed rokiem był tam jeden uczeń - (Jan Stemplewski), troje uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie pojechało do Krakowa na finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.
Byli to:

 • Matylda Kadow z klasy VIc,

 • Kamil Brylowski z klasy Va,

 • Jan Stemplewski z klasy VIb

 

Po zakwalifikowaniu się do finału konkursu zaczęła się intensywna praca. Uczniowie  mieli wyznaczony materiał do nauki oraz literaturę, która trzeba było również przejrzeć, powtórzyć.

Dnia 20 kwietnia  wszyscy wyruszyli pociągiem do Krakowa pod okiem nauczycieli przyrody – pani Iwony Lassoty i pana Krzysztofa Stawickiego. Tam zwiedziliśmy jeszcze Stary Rynek i jego okolice , byliśmy też na Wawelu. Potem nocleg,  a na drugi dzień konkurs. W zmaganiach wzięło udział  ponad 70 uczestników głównie z południowej Polski, ale byli także uczniowie z Białegostoku, z Warszawy. Wyniki  testu będą dopiero w połowie maja.
Po konkursie potem jeszcze krótki spacer po mieście i powrót do Lubichowa.

Dla uczniów wyjazd do Krakowa to nagroda za wyniki osiągane z przyrody i rzetelną naukę.

Wyjazd  był możliwy dzięki Sponsorom, których udało nam się pozyskać a byli to:

 • Nadleśnictwo Lubichowo,

 • Usługi Leśne p. Adama Benkowskiego

 • "Koplas-Las i Ogród" Joanna Żywalewska.

 

Składamy Państwu w tym miejscu serdeczne podziękowania w imieniu uczniów, dyrekcji szkoły i naszym. To tylko dzięki ich życzliwości uczniowie mogli spróbować swoich sił z rówieśnikami z Krakowa, a przy okazji wziąć udział w niecodziennej lekcji  geografii i historii, poznając Kraków.

 

Serdeczne podziękowania kieruję do Rodziców, którzy podjęli się trudu dowozu i odbioru uczniów na pociąg  do Tczewa. 

Iwona Lassota

   

 

Szkolny konkurs historyczny

 „Królowie Elekcyjni”

 

Dnia 18 kwietnia 2016 r., w 1050 rocznicę  Chrztu Polski odbyła się już XIII edycja szkolnego konkursu historycznego dotycząca zagadnień związanych z historią Polski.

W tym roku skupiliśmy się na królach elekcyjnych.

Reprezentanci uczniów klas V-VI w zespołach czteroosobowych wykazywali się wiedzą z nowożytnej historii Polski, odpowiadając na pytania indywidualne oraz umiejętnie pracowali w grupie.

Mimo trudnych zagadnień związanych z tą historią Polski,  najbardziej z daną tematyką poradzili sobie przedstawiciele kl. VI c.

Drugie miejsce zajęła kl. VI b, a trzecie VI a. Na kolejnych pozycjach zakwalifikowali się reprezentanci klasy V b i V a.

Konkurs prowadziła p. Hanna Pilacka, a nad całością czuwało jury w składzie: przewodniczący- Wicedyrektor Szkoły p. S. Jach oraz członkowie p. G. Czapiewska, p. M. Zaborowska i J. Kacała.

Pytania konkursowe przygotowali nauczyciele historii – p. M. Zaborowska i  J. Kacała.

J. Kacała

   

„LUBICHOWSKIE ZMAGANIA Z MATEMATYKĄ 2016”

 

14 kwietnia 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Lubichowskie zmagania matematyką 2016”. Główne cele konkursu to: rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz logicznego myślenia; umożliwienie uczniom konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami rówieśników; popularyzacja matematyki. Organizatorkami konkursu były: Maria Łojewska, Mirosława Kwaśniewska, Justyna Adrych i Grażyna Czapiewska. Wspomagały je: Aleksandra Kuśnierz, Jolanta Michna, Justyna Sobolewska, Małgorzata Zaborowska, Elwira Kamińska, Barbara Łojewska i Joanna Gołąbek. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas II i III szkół podstawowych z terenu powiatu starogardzkiego. Na konkurs przybyło17 uczniów: 8 z klas drugich i 9 z klas trzecich, wraz z opiekunami. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z dziesięciu zadań zamkniętych i jednego otwartego. Przeprowadzeniem konkursu zajęła się Komisja złożona z nauczycieli PSP w Lubichowie, pod przewodnictwem nauczycieli matematyki, którzy przygotowali zestawy zadań. Uczniowie zmagali się z matematyką przez 60 minut. Po tym czasie nieco zmęczeni, w oczekiwaniu na wyniki, udali się na przygotowany przez organizatorów słodki poczęstunek. Pełen napięcia czas oczekiwania umilił występ szkolnego teatrzyku ISKIERKI, który przygotował krótkie przedstawienie pt. „W krainie matematyki”. Po sprawdzeniu testów i podliczeniu punktów przewodniczący poszczególnych komisji ogłosili konieczność dogrywki  w poszczególnych kategoriach wiekowych. Po kilku minutach wyłoniono zwycięzców. Czołowe miejsca  na poszczególnych etapach zdobyli następujący uczestnicy:

- w kategorii klas III:

I miejsce zdobył Michał Zaborowski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szlachcie – przygotowany przez p.Annę Krzemińską;
II miejsce zajął Mateusz Kłos z Zespołu Szkół Publicznych w Pączewie - przygotowany przez p.Krystynę Szwabo;
III miejsce przypadło Aleksandrowi Jankowskiemu z Zespołu Szkół Publicznych w Bobowie - pod opieką p.Renaty Sikory;
- w kategorii klas II:
I miejsce zajął Jan Motykowski z Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - przygotowany przez p.Danutę Dąbrowską;
II miejsce przypadło Davidowi Szreder z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach - pod kierunkiem p.Marioli Kroplewskiej;
III miejsce zdobył Marcin Damski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie - przygotowany przez p.Grażynę Czapiewską.

 

Zwycięzcom Dyrektor Szkoły, p. Justyna Kacała, wręczyła nagrody, a wszystkim uczestnikom i ich opiekunom drobne upominki. Każda z dziesięciu szkół, biorących udział w konkursie otrzymała specjalne podziękowanie. Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Nauczyciele, którzy przybyli wraz ze swoimi uczniami zapowiedzieli,  że w przyszłym roku również chętnie wezmą udział w Lubichowskich Zmaganiach z Matematyką.

Maria Łojewska

 

WYNIKI


 

Eliminacje Okręgowe

XXXIII  Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

 

Dnia 8 kwietnia 2916 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie odbyły się Eliminacje Okręgowe XXXIII  Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Naszą szkołę reprezentowali: Oliwier Hrabski z klasy I d, Kornelia Krysiak III b, Emilia Łojewska V b i Jan Stemplewski z klasy VI B.

Wyniki:

 

W kategorii klas I-III:

 

Oliwier Hrabski - miejsce  II

Kornelia Krysiak - miejsce III.                

 

W kategorii klas IV-VI:

 

Jan Stemplewski - miejsce III.

 

Gratulujemy naszym zwycięzcom!

Jacek Szczech


 

Najlepszy w powiecie!


Kamil Węsak w zeszłym roku zajął III miejsce w Powiatowym Finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Co w tym roku zaostrzyło nam apetyty po wygraniu przez Kamila eliminacji gminnych. Nie ukrywam że liczyliśmy na lepszy wynik. Łatwo nie było, Kamil po pierwszej części (pisemnej), podobnie jak w zeszłym roku zajmował trzecie miejsce, ostatnie dające miejsce w ścisłym finale. Drugi etap finału powiatowego polegał na odpowiadaniu na wcześniej wylosowane pytania. Tym razem Kamil był bezbłędny, zdobywając 9 punktów na 9 możliwych ostatecznie zajął I miejsce. Na tym przygoda z turniejem dla Kamila się nie kończy, gdyż awansował do finału wojewódzkiego.

Paweł Jagodziński

 


Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 31.03.2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego, w którym udział wzięli uczniowie klas V i VI. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów. Uczestnicy konkursu w ciągu 45 minut musieli rozwiązać test składający się z 11 zadań zamkniętych oraz 1 zadania otwartego. Łączna liczba punktów do zdobycia to 50. Osoby, które zdobyły najwyższe wyniki oraz otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe to:
Jan Stemplewski z kl. VI b - I miejsce
Natalia Lanzer z kl. VI b - II miejsce
Patrycja Wysocka z kl. VI a  - III miejsce    
      
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!!!

Małgorzata Legawiec 


 

WOJEWÓDZKI  KONKURS  EKOLOGICZNY NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

PT. „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA” JUŻ ROZSTRZYGNIĘTY!

  

Wojewódzki Konkurs "Woda źródłem życia" zorganizowany został już po raz siódmy. Od ubiegłego roku konkurs zmienił swą formułę i organizowany jest jako konkurs na prezentację multimedialną dla klas IV - VI.

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego. 
Konkurs miał na celu:

 • zachęcić  uczniów  do poszerzania wiedzy o wodzie,

 • o sposobach jej wykorzystania i oszczędzania,

 • o tym, jak ważna jest dla nas wszystkich,

 • kształtować nawyki młodego pokolenia,

 • uwrażliwiać dzieci na problemy współczesnego świata.

 • rozwijać  kreatywność  u dzieci,

 • rozwijać  swoje zdolności.

23 marca 2016 roku w Hetmance odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Były one bardzo atrakcyjne, bowiem ufundowały je firmy, którym problem wody jest bliski.

 

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA"
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego

 

III miejsce  uzyskał uczeń naszej szkoły:
 Błażej Szyca
  -  z klasy Vb

 

Cieszymy się i gratulujemy!

Iwona Lassota

   

 


Lubichowskie Zmagania z Językiem Polskim

 

18 marca  już po raz drugi w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny „Lubichowskie Zmagania z Językiem Polskim”. W konkursie wzięło udział jedenaścioro uczniów: z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Bukowcu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie. Potyczki rozpoczęła Pani Dyrektor, która powitała wszystkich uczestników i ich opiekunów, po czym uczniowie napisali test składający się z trzech części i sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, wiedzę z zakresu nauki o języku i literatury. Po napisaniu testu uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, aby międzyszkolna komisja mogła w tym czasie sprawdzić prace. Okazało się, że konieczne jest przeprowadzenie dogrywki o drugie i trzecie miejsce. Ostatecznie ogłoszono następujące wyniki: I miejsce – Krzysztof Gwizdała z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Bukowcu; II miejsce - Jan Stepmlewski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie; III miejsce – Sabina Piotrzkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobowie. Jak widać wszystkie miejsca podzieliły się pomiędzy wszystkie szkoły biorące udział, za co zwycięzcy otrzymali nagrody, zaś uczestnicy upominki. 

Elżbieta Zgoda

 


 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SYNAPSIK MEN

DLA KLAS I i II

 

Dnia 15 marca 2016r. o godz. 12:00 i 13:00 w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Synapsik MEN dla klas I i II, którego organizatorem było Wydawnictwo Synapsa.

Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu treści zawartych w dwóch pierwszych częściach ministerialnego podręcznika „Nasz Elementarz”.

Uczniowie odpowiadali na 18 pytań związanych m.in. z edukacją matematyczną, polonistyczną, przyrodniczą i społeczną.

Nad przebiegiem konkursu czuwały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej:

Barbara Łojewska, Justyna Sobolewska oraz Elwira Kamińska.

Po zakończonym konkursie wszystkie karty odpowiedzi zostały włożone do kopert zbiorczych. Do tych samch kopert dołączono dowody wpłat  (kwota wpisowa to 8 zł. za każdego ucznia biorącego udział w konkursie, pokryta z Rady Rodziców) oraz wypełnione protokoły. Cała dokumentacja została wysłana w dniu przeprowadzenia konkursu do Wydawnictwa Synapsa.

Na stronie Wydawnictwa 10 maja 2016 roku zostaną ogłoszone wyniki Konkursu Synapsik MEN. W zestawieniu tym Wydawnictwo wskaże kolejność szkół, które uzyskały najlepsze wyniki. 10 uczniów, którzy w konkursie zdobędą największą liczbę punktów organizator uhonoruje nagrodami książkowymi oraz dyplomami. Ponadto każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom uznania zawierający procentowy wynik uzyskany w konkursie.

Mamy nadzieję, że Konkurs ten wpłynie motywująco na dzieci i da im możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości. Wyniki konkursu staną się nieocenioną pomocą dla nauczycieli oceniających postępy swoich podopiecznych...

                                                                                                                  Justyna Sobolewska

                              Barbara Łojewska


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI

 

15 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Międzyszkolnym Konkursie Literackim pt. "Święty Jan Paweł II w moim życiu", którego organizatorem był Zespół Szkół Publicznych w Bobowie. Napłynęły prace  z Osia, Pączewa, Starogardu, Skórcza i Bobowa. Prace dwojga uczniów  naszej szkoły zostały docenione przez komisję konkursową - I miejsce zdobyła Matylda Kadow z klasy VIc , III miejsce - Nikodem Kowalewski z klasy VIa. Rozdanie nagród nastąpi 18 maja w Bobowie na uroczystym zjeździe szkół noszących imię Jana Pawła II.                                        

W marcu na apelu szkolnym Pani Dyrektor pogratulowała zwycięzcom i w dowód uznania wręczyła im upominki.

B.Ambroziak


 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”- międzyszkolny konkurs

 

Zdrowy tryb życia to inwestycja długoterminowa w to co najcenniejsze, dlatego też warto rozpocząć tę inwestycję jak najwcześniej. W dniu 12 marca 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Sportowy pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Celem konkursu było:

 • propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

 • nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;

 • poznawanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych składników dla prawidłowego funkcjonowania organizmu młodego człowieka;

 • poznawanie znaczenia ruchu i ćwiczeń fizycznych dla prawidłowego rozwoju;

 • integracja międzyszkolna oraz współdziałanie w grupie

 

W konkursie brały udział następujące  drużyny (szkoły)

 • Zespół Szkól Publicznych w Szlachcie- uczestnicy: Beata Gornowicz, Marcin Czerwiński, Karol Bluma

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Wojska Polskiego w Osiecznej- uczestnicy Oskar Wróbel, Amelia Wesołowska, Marta Ebertowska

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy- uczestnicy: Ewa Wrzosek, Michał Urban, Igor Kozłowski

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie-uczestnicy: Julia Birna, Małgorzata Toczek, Marta Jędrzejewska

 

W skład  komisji sędziowskiej weszli :

 • p.Joanna Chabowska - PSP w Osiecznej-nauczycielka przyrody,

 • p.Klaudia Kujawska Zespół Szkól Publicznych w Szlachcie-nauczycielka przyrody,

 • p.Justyna Szweda- PSP w Zelgoszczy-nauczycielka matematyki i przyrody,

 • p.Małgorzata Zaborowska- PSP w Lubichowie-nauczycielka historii i religii,

 • p. Paweł Jagodziński- PSP w Lubichowie-nauczyciel wychowania fizycznego.

 

Wszystkich uczestników turnieju powitała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie p. Justyna Kacała, która wprowadziła wszystkich w tematykę imprezy. Następnie głos zabrała p. Iwona Lassota – koordynator i pomysłodawca  konkursu „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Cały konkurs składał się z 8 konkurencji w których brały udział  4 drużyny po 3 zawodników. Zawody sportowe rozgrywane były na czas. Konkurencje pozasportowe oceniane były według następujących kryteriów: zgodność z tematem zadania, prawidłowość odpowiedzi oraz atrakcyjność prezentacji. Za poprawne zadania drużyna otrzymywała punkty.

Podczas jednej z konkurencji pt. „Szybko biegam -szybko myślę” uczestnicy  wypracowali podstawowe założenia zdrowego stylu życia, którymi były: dieta, aktywność fizyczna, unikanie wszelkich czynników szkodliwych, odpoczynek, życie bez stresu.

Najwięcej uśmiechu na twarzy wzbudziła konkurencja pt „Pokaż gestem ruchem, mimiką....” czyli kalambury.  No bo jak tu pokazać takie przysłowie: „Zjeść konia z kopytami” czy „Jeść aż się uszy trzęsą”. Ponadto każda z drużyn miała za zadanie przygotować i przedstawić hasła reklamujące zdrowy styl życia oraz dwuminutową  rozgrzewkę  sportową.

Na zakończenie wiele emocji wzbudziła konkurencja sportowa - rzut do ruchomego celu. Każdy prawie z uczestników obierał inną metodę, aby piłeczka wpadła do kosza.

 

Po podsumowaniu wszystkich 8 konkurencji Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców w kolejności:

I miejsce – Zespół Szkól Publicznych w Szlachcie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Wojska Polskiego w Osiecznej

 

Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, który włączyli się w realizację konkursu w „Zdrowym ciele zdrowy duch” oraz za wsparcie finansowego, dzięki któremu tak wielu uczestników konkursu jak i opiekunów zostało nagrodzonych za swoją pracę i wysiłek.

Wspólnym wysiłkiem zarówno organizatorów, współpracujących nauczycieli jak i uczniów cele konkursu  zostały  osiągnięte. Można stwierdzić, że podczas tych wspólnie spędzonych godzin wszyscy zdążyli się lepiej poznać i dowiedzieć czegoś więcej o sobie. Rywalizacja o punkty dostarczyła uczniom wiele emocji. Zabawa była świetna.

 

Bardzo dziękujemy uczniom oraz ich opiekunom za udział w konkursie i i zaangażowanie:)

Iwona Lassota

 

 


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Co roku na przełomie lutego i marca odbywa się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w takim konkursie muszą przebrnąć przez poszczególne etapy tego konkursu. 9 marca odbyły się eliminacje szkolne, w których wzięło udział ośmioro uczestników.

 1. Kacper Warmbier

 2. Kamil Węsak

 3. Wiktor Kobyliński

 4. Patrycja Golimowska

 5. Damian Michna

 6. Jakub Kowalski

 7. Karol Witka

 8. Wiktoria Nowak

Do eliminacji gminnych awansowało pięcioro z nich. 11 marca, na eliminacjach gminnych, nasi uczniowie rywalizowali w swojej kategorii wiekowej z rówieśnikami z Zelgoszczy. Wśród 10 uczestników nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

I miejsce – Kamil Węsak

II miejsce – Kacper Warmbier

III miejsce – Patrycja Golimowska

IV miejsce – Damian Michna

VIII miejsce – Jakub Kowalski

Na uwagę zasługuje fakt, iż Kamil Węsak Wygrał turniej gminny drugi rok z rzędu. Zarówno w zeszłym roku jak i w tym osiągnął to po dogrywce. 8 kwietnia odbędzie się turniej powiatowy. Trzymamy kciuki!

Paweł Jagodziński

 

 


 

XXXIII Wojewódzki Konkurs Poezji Polskiej (eliminacje szkolne).

 

W dniach 8 i 9 marca 2016 roku odbyły się szkolne eliminacje XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Poezji Polskiej.  8 marca  recytowali uczniowie klas I-III. Pierwsze miejsce zajęła Kornelia Krysiak klas III b, III Olivier Hrabski z klasy I d, III miejsce Julian Szyca II a. Uczniowie: Kornelia Krysiak i Olivier Hrabski będą reprezentować naszą szkolę w eliminacjach okręgowych.

 

W dniu 9 marca 2016 r. recytowali uczniowie klas IV-VI. Pierwsze miejsce zajęła Emilia Łojewska z klasy Vb, II miejsce Jan Stemplewski z klasy VI b  i III miejsce Patrycja Golimowska z klasy VIb.  Natomiast z klas IV-VI w eliminacjach okręgowych będą nas reprezentowali: uczennica Emilia Łojewska i uczeń Jan Stemplewski. Wszyscy uczniowie otrzymali podziękowania za udział oraz upominki, a zwycięzcy nagrody.

                                                                                                            Jacek Szczech

 

 


Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

 

7.03.2016 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim, będący eliminacjami do konkursu międzyszkolnego. Wzięło w nim udział 13 uczniów z klas V-VI. Szkolna Komisja Konkursowa  po sprawdzeniu testów ustaliła kolejność miejsc:

Lp.

klasa

Imię i nazwisko ucznia

1

5b

Julia Birna

2

5a

Kamil Brylowsi

3

6c

Patrycja Golimowska

4

6b

Jan Stemplewski

5

6b

Julia Furgalska

6

6a

Patrycja Wysocka

7

5a

Dominika Sulewska

8

6c

Matylda Kadow

9

6a

Dawid Cherek

10

6c

Patrycja Dubiella

11

6b

Martyna Pawłowska

12

5b

Małgorzata Toczek

13

6a

Dominika Bartos

 

W międzyszkolnym konkursie pt. "Lubichowskie zmagania z językiem polskim" , który odbędzie się 18 marca 2016 r., naszą szkołę reprezentować będą: Julia Birna, Kamil Brylowski, Patrycja Golimowska i Jan Stemplewski. Nagrody i dyplomy Pani Dyrektor wręczyła na apelu szkolnym.

B.Ambroziak


 

FINALIŚCI W VI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

KRAKÓW 2016

 

Uczniowie naszej szkoły: Matylda Kadow z klasy VIc, Kamil Brylowski z klasy Va i Jan Stemplewski z klasy VIb zakwalifikowali się do etapu finałowego Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego, który odbędzie się  w Krakowie w dniu 21 kwietnia 2016r. o godz. 10:00-11:30. Konkurs jest skierowany  do każdego ucznia klasy IV – VI szkoły podstawowej, szczególnie zainteresowanego złożonością świata zewnętrznego.

 

Uczniowie w etapie  finałowy będą musieli przygotować sie z następującej literatury:

 • Strona internetowa Lasów Państwowych (http://www.lasy.gov.pl)

 • Strony internetowe Parków Narodowych

 • Strona internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/stanwpolsce)

 • Wodny Świat. Wszystko jest ciekawe (Seria: Przyroda), M. Maruszczak, J. Liszewska, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012

 • Nad brzegiem morza (Seria: Młody Obserwator Przyrody), MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011

 • Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego – Artykuł Nr 3/2003, „Zanieczyszczenia wód” (http://www.wigry.org.pl/kwartalnik/nr11_zanwod.htm)

 

Finalistom życzymy  wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i  sukcesów w dalszej części konkursu.

               

Iwona Lassota


 

POTYCZKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

czyli „CZAR PAR”

 

12 lutego br.  już po raz  trzeci w naszej szkole nauczyciele matematyki i przyrody zorganizowali  szkolny konkurs interdyscyplinarny matematyczno - przyrodniczy „Czar Par”. Uczniowie mieli możliwość zmierzenia  się w różnych ciekawych konkurencjach.

Celem  konkursu było:
• kształtowanie umiejętności kluczowych
  z matematyki i przyrody  przed sprawdzianem szóstoklasisty
• stosowanie zintegrowanej wiedzy przyrodniczej
• odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy
• rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi,
• poszerzanie wiedzy zdobywanej podczas lekcji,
• rozwijanie samodzielności i logicznego myślenia,
• kształcenie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku,
• rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz współdziałania w grupie

 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas szóstych. Do konkursu zgłosiło się  28 uczniów z  trzech  klas VI. W konkursie brały udział drużyny dwuosobowe.

VIA                                

1.Agata  Bartos i Dominika Bartos               

2.Daria Witta i Alicja Czarnecka                

3.Kamil Węsak i Kacper Warmbier                             

4.Szymon Sękowski i Szymon Czapiewski     

VIB  

1.Martyna Pawłowska i Julia Furgalska

2.Jan Stemplewski i Kacper Szyca

3. Borys Ciesielski i Mateusz Raszeja

4.Michał Warmbier i Błażej Dunajski

VIC

1.Patrycja Golimowska i Wiktoria Gregerska

2.Matylda Kadow i Patrycja Dubiella

3.Katarzyna Rogowska i Kinga Piotrowska

4.Mikołaj Nowak i Wiktor Kobyliński

5.Karol Kropisz  i Krzysztof Ossowski

6.Krystian Zawadewicz  i Martyn Prochoń

 

Konkurs składał się z 3 rund. W każdej rundzie pary zdobywały  punkty odpowiadając na pytania, rozwiązując zadania testowe z matematyki, testy wiedzy przyrodniczej, wykonując eksperyment pt. ”Krystalizacja soli” i układając kostkę Rubika. Ponadto każda para mogła wykazać się inwencją twórczą i wymyśleć dla siebie strój i wspólne hasło reklamujące daną drużynę.

Nie zawsze  udawało się  uczniom prawidłowo odpowiedzieć na pytania, lecz mimo to uczestnicy konkursu dobrze się bawili. Punktacja na bieżąco była zapisywana na tablicy przez panie nauczycielki matematyki (p.Adrych i p.Kwaśniewską). Nauczyciele eksperci, czuwali nad prawidłowym przebiegiem konkursu, rozstrzygając kwestie sporne, sprawdzając poprawność rozwiązanych zadań. Byli to:

 • Pani Justyna Adrych (matematyka)

 • Pani Mirosława Kwaśniewska (matematyka)

 • Pani Iwona Lassota (przyroda)

 • Pan Krzysztof Stawicki (przyroda)

 

W konkursie zwyciężyli uczniowie:

 

I miejsce – Matylda Kadow i Patrycja Dubiella kl.VIc numer pary: 9 zdobyły 54 punkty/55punktów

II miejsce – Patrycja Golimowska i Wiktoria Gregerska kl.VIc numer pary: 8 zdobyły 46 punktów/55 punktów

III miejsce – Kamil Węsak i Kacper Warmbier  kl. VIa numer pary: 3 zdobyli 43punkty /55punktów

 

Konkurs „Czar Par” był dla uczniów klas szóstych znakomitą okazja do powtórzenia materiału przed sprawdzianem szóstoklasisty z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Oryginalna forma konkursu pozwalała na naukę poprzez dobrą zabawę.

 

Wszystkim uczestnikom wręczono drobne upominki, a zwycięzcom nagrody, które zostały przekazane w tym samym dniu na apelu  szkolnym. Gratulujemy posiadanej wiedzy wszystkim uczestnikom .

Iwona Lassota

 

 


WYRÓŻNIENIE  W KONKURSIE PRZYRODNICZYM

„Grzyby polskich lasów”.

 

O tym, że grzyby są wszechobecne w naszym życiu, świadczą liczne wycieczki ludzi na grzybobrania.  Grzyby są chętnie spożywane przez ludzi ze względu na walory smakowe i zapachowe.

Nikodem Dőring jest uczniem klasy IVa PSP w Lubichowie. Lubi chodzić na grzyby, pamięta, jak sie prześcigał z dziadkiem lub z tatą, kto zbierze więcej i kto zbierze te najładniejsze grzybki. Zawsze miał dziką satysfakcję, kiedy cokolwiek znalazł.

           

W roku szkolnym 2015/2016 postanowił  stanąć do konkursu przyrodniczego pt. „Grzyby polskich lasów”. Celem konkursu było:

 • poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej

 • promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska

 

Zadaniem  Nikodema było wykonanie albumu o grzybach, składającego się z  części opisowej - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu. Część opisową uzupełnił fotografiami, rysunkami, szkicami. Na samym początku umieścił zasady zachowania się w lesie podczas grzybobrania.
Kolejny materiał jaki umieścił to wykaz z opisami i zdjęciami grzybów jadalnych
  najczęściej  spotykanych  w polskich lasach  oraz grzyby niejadalne  i grzyby trujące. Nie zabrakło  w albumie również instrukcji jakie zbierać grzyby, aby uniknąć zatrucia.

  

Dzięki udziałowi w konkursie  Nikodem miał okazję do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także rozwijania swoich przyrodniczych pasji. W konkursie pt. ”Grzyby polskich lasów” uzyskał wyróżnienie w etapie regionalnym w województwie pomorskim.

Nie ukrywamy, że albumy  wykonywali również  inni uczniowie z klasy IVa, i IVb

 • Adrych Zofia , Doring Julia,  Prekop  Wojciech, Mazur Jakub, Nowaczyk Adam, Segar Dominik

 • Górski Medard, Pilacki Patryk, Pilacki Piotr, Czubek Zuzanna, Kacper Makowski, Oliwia Birna, Pączek Dawid

 

Ale Nikodema album wzbudził największe zainteresowanie.  Jury oceniało wartość artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie, pomysłowość autora oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu.

Gratulujemy Nikodemowi i życzymy dalszych sukcesów!!!

Iwona LassotaSzkolny Konkurs Matematyczny
o tytuł SUPER MATEMATYKA KLAS PIĄTYCH

 

01 lutego 2016 r. w klasach piątych nauczycielki matematyki: Justyna Adrych i Mirosława Kwaśniewska, przeprowadziły I etap Szkolnego Konkursu Matematycznego o tytuł SUPER MATEMATYKA KLAS PIĄTYCH. Wzięli w nim  udział wszyscy piątoklasiści Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie.

Główne cele przeprowadzonego konkursu to rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką, wdrażanie do logicznego myślenia, motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy oraz budzenie nawyku współzawodnictwa.

Uczniowie, którzy uzyskali największa ilość punktów w I etapie konkursu przeszli do etapu II, który odbył się 9 lutego 2016r.

Do II etapu zakwalifikowali się:

·         Kamil Brylowski, kl. V a

·         Julia Birna, kl. V b

·         Paulina Filipiak, kl. V a

·         Weronika Kropidłowska, kl. V b

·         Weronika Noga, kl. V b

·         Małgorzata Toczek, kl. V b

·         Ewelina Wiaderna , kl. V b

Zarówno w I jak i w II etapie konkursu uczniowie rozwiązywali test składający się z zadań otwartych o różnym stopniu trudności. Na rozwiązanie zadań mieli 40 minut.

 

Zwycięzcą konkursu została Julia Birna z kl. V b uzyskując tytuł SUPER MATEMATYKA KLAS PIĄTYCH  w roku szkolnym 2015/2016.

Wyniki II etapu konkursu przedstawiają się następująco:

1.  Julia Birna, kl. V b - uzyskując 19 pkt. na 24 możliwych do zdobycia - 1. miejsce

2.  Kamil Brylowski, kl. V a - 16 pkt./24 - 2. miejsce

3.  Weronika Kropidłowska, kl. V b - 9 pkt./24 - 3. miejsce

12. lutego na szkolnym apelu uczniowie, którzy zajęli 1., 2. i 3. miejsce otrzymali dyplomy i nagrody, natomiast pozostali uczestnicy finału drobne upominki i dyplomy za udział. Nauczyciele matematyki nagrodzili również najlepszych matematyków ocenami z przedmiotu.

Mirosława Kwaśniewska

   

KONKURS PLASTYCZNY

„ŻYJ ZDROWO BĘDZIE KOLOROWO

 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbył się szkolny konkurs plastyczny - „Żyj zdrowo będzie kolorowo”, który przeznaczony był dla uczniów klas I-III.

Organizatorem konkursu było K2 EKO-MILK Krzysztof Langowski. Konkurs zorganizowano w ramach programu ,,Owoce w szkole” upowszechniający wiedzę dzieci na temat zasad zdrowego odżywiania.

Celem konkursu było:

- propagowanie urozmaiconej w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka,

- rozwój świadomości zdrowotnej uczniów,

- realizacja jednego z kierunków polityki edukacyjnej państwa: Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie z zastosowaniem dowolnej techniki i narzędzi, o tematyce zasad zdrowego odżywiania.

 

Dnia 04.02.2016r. spośród wszystkich prac (52) szkoła powołała Szkolną Komisję Konkursową w składzie:

 1. Justyna Kacała p. dyrektor

 2. Hanna Pilacka

 3. Jacek Szczech

wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace plastyczne.


Oceniano:

   - staranność i pomysłowość wykonania,

   - atrakcyjność plastyczna pracy,

   - walory edukacyjne pracy promującej zdrowe odżywianie.

 

Wyniki konkursu:

 

I  miejsce -  Dawid Mazurowski kl. I d    wychowawca Jolanta Michna

II miejsce -  Filip Furgalski kl. II a          wychowawca Barbara Łojewska       

III miejsce – Igor Żabiński kl. III a          wychowawca Ewa Weltrowska

                           

Prace konkursowe zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły, a zwycięzcy otrzymali  pamiątkowe dyplomy i słodkie niespodzianki. Wręczenie nagród za trzy pierwsze miejsca będą ufundowane przez organizatora konkursu K2 Eko-Milk nastąpi to do dnia 31.03.2016 r.                                                

 Jolanta Michna

   


Szkolny Konkurs „Na tropach przyrody”

Dobiegły końca ostatnie zmagania uczniów klas IV w Szkolnym Konkursie „Na tropach przyrody”. Celem konkursu było inspirowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, przypomnienie i ugruntowanie zdobytej wiedzy, stwarzanie możliwości współzawodnictwa oraz zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania i pogłębiania wiedzy. Konkurenci musieli wykazać się dobrą wiedzą, umiejętnością kojarzenia faktów, logicznym myśleniem, odniesieniem wiedzy do rzeczywistości oraz szybkością podejmowania ostatecznych decyzji.  Kolejne fazy zmagań pozwoliły wyłonić grupy uczniów, z których zwycięzcy przechodzili do kolejnego etapu. Po pierwszych zmaganiach do 2. etapu zakwalifikowało się 19 uczniów:

KLASA IV A

Adrych Zofia 23       Segar Dominik 22               Chmielowska Weronika 22

Mazur Jakub 22       Doring  Nikodem 22            Nowaczyk Adam 22

KLASA IV B

Górnaś Joachim 29             Pilacki Patryk 26      Pączek Dawid 25

Makowski Kacper 25          Pilacki Piotr 24         Czubek Zuzanna 24

Dubiella Kamil 24

KLASA IV C

Mokwa Maciej 29                Rohde Marcel 27     Trzos Maciej 27

Bartwicka Amelia 22           Hossa Barbara 22   Koziczkowski Szymon 22

W 2. etapie uczniowie rozwiązywali zadania testowe otwarte i zamknięte.
Po sprawdzeniu prac organizator zakwalifikował następujących zawodników:

Makowski Kacper IVb 51          Górnaś Joachim IVb 50     Pilacki Patryk IVb 49    

Pączek Dawid IVb 49           Dubiela KamilIV b 49         Mokwa Maciej IVc 49

Pilacki Piotr IVb 48             Czubek Zuzanna IV b 47       Segar Dominik IV a 47

Hossa Barbara IVc 46

W 3. etapie – finale - po rozwiązaniu zadań I i II części oraz po niezwykle emocjonującej dogrywce o 2. miejsce, ustalono ostatecznych zwycięzców konkursu:

1. miejsce Górnaś Joachim IV b

2. miejsce Makowski Kacper IV b

3. miejsce Segar Dominik IV a 

Zdobywcy 1 – 3 miejsca na apelu szkolnym otrzymali dyplomy, nagrody i upominki oraz dodatkową ocenę „6” z przyrody jako ocenę cząstkową, natomiast pozostali uczestnicy finału – dyplomy uczestnictwa i upominki.

Serdecznie dziękuję uczniom za udział, gratuluję zajętych miejsc, a przede wszystkim wykazania się wiedzą, umiejętnościami, wiarą we własne możliwości.

Organizator konkursu

                                                                                                         Krzysztof Stawicki

 


konkurs  plastyczny

pt: „Paweł Apostoł w Dziejach Apostolskich”

 

Organizatorem  konkursu jest  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Pelplińskiej oraz parafia Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach .       

Konkurs został ogłoszony w grudniu 2015r. Jego uczestnikami byli uczniowie kl. I. II i III Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie.   

Celem konkursu było:

- poznanie działalności misyjnej św. Pawła na podstawie Dziejów Apostolskich

- zachęta do czytania Pisma Świętego

- rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów

Opiekunem uczniów przystępujących do konkursu były Joanna Kleina i Małgorzata Zaborowska.

Na konkurs wpłynęło 10 prac. Wszystkie prace były bardzo ładne, estetycznie wykonane.

Wyniki konkursu na etapie szkolnym

   I miejsce – Szymon Borzyszkowski kl.Ia

   II miejsce – Magdalena Mania  Kl.IIIa

   III miejsce – Sebastian Matula  Kl.IIb

   Wyróżnienie – Paulina Fryska  Kl.IIIa

Dla zwycięzców przyznane zostały nagrody książkowe i dyplomy.

Dla pozostałych uczestników dyplomy za udział i słodkie upominki.

Nagrody książkowe i upominki ufundowała p. dyrektor Justyna Kacała.

Prace uczniów nagrodzonych zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego i zostały wysłane do organizatora. 

 Joanna Kleina


 

Konkurs „The Bat Kid 2015”

 

Dnia 19.12.2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego w Słuchaniu ze Zrozumieniem „The Bat Kid” edycja 2015. W konkursie udział wzięło 4511 uczniów z 200 szkół, natomiast naszą szkołę reprezentowało 17 uczniów z klas V i VI.  Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, natomiast trzy osoby z najwyższymi wynikami w naszej szkole, otrzymały dyplomy oraz nagrody. Są to następujący uczniowie:

I miejsce w szkole – Dominika Sulewska z kl. 5 b

II miejsce w szkole – Matylda Kadow z kl. 6 c

III miejsce w szkole – Patrycja Dubiela z kl. 6 c

                                                                                                                                             GRATULUJEMY !!!

Szkolny opiekun konkursu:

nauczycielka języka angielskiego - Małgorzata Legawiec

 

 


Konkurs  „Konkurujemy jak pracowite mrówki”- dla klas I-VI

 

(Konkurs zbiórki zużytych baterii i akumulatorów”)

 

W tym roku szkolnym  nasza szkoła bierze  udział w  I edycji Konkursu "Edukujemy - Pomagamy", w grupie  "Konkurujemy  - jak pracowite mrówki" organizowanym przez firmę „Rebę”

Celem konkursu jest :

 • zebranie jak największej ilości (masy) baterii i akumulatorów.

 • wyrobienie nawyku selektywnej zbiórki zużytych baterii wśród uczniów i ich rodziców.

 • propagowanie postawy odpowiedzialności grupowej za stan środowiska, w którym żyje dana społeczność (uczniowie, nauczyciele, rodzice).

 • propagowanie rozpoczętej zbiórki baterii wśród uczniów i ich rodziców poprzez wykorzystanie elementu rywalizacji.

 • poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów

 

 Zbierając baterie mamy szansę na zdobycie cennych nagród i segregujemy odpady przy okazji i działamy ekologicznie. Konkurenci będą rywalizować o nagrody w każdej kategorii na terenie „swojego” województwa.

 

Nagrody będą przyznawane ze względu na:

1) największą masę baterii zebraną przez daną placówkę oświatową;

2) największą masę baterii zebraną przez daną placówkę oświatową w przeliczeniu na liczbę uczniów.

 

Konkurs będzie trwać do 31 marca 2016 roku.

 

Zachęcamy wszystkich do przynoszenia baterii i wkładania ich w odpowiednie pojemniki znajdujące się na terenie szkoły.

Wyniki zbiórki w grupie konkurujących placówek oświatowych zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości na stronie www.reba.com.pl do dnia 30 maja 2016 roku a wręczanie nagród odbędzie się do dnia 20 czerwca 2016 roku.

Iwona Lassota


Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap rejonowy

14 stycznia 2016 roku o godzinie 14:00 w Gimnazjum nr 2 w Chojnicach odbył się  etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Razem z 90 uczniami z powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i starogardzkiego uczestniczyły w nim dwie uczennice z naszej szkoły - Julia Birna i Dominika Sulewska, obie z klasy Vb. Eliminacje rejonowe organizowane są w 10 rejonach. W ciągu 90 minut uczestnicy rozwiązują zadania testowe zamknięte i otwarte, w tym zadania rozszerzonej wypowiedzi. Zmagania były trudne, zakres wiedzy na eliminacje II  stopnia obejmował bowiem poszerzone  treści podstawy programowej  w zakresie odbioru tekstów kultury, tworzenia własnego tekstu, posługiwania się wiedzą o języku. Uczniowie musieli także wykazać się znajomością dwóch wybranych z podanej listy utworów. Julia i Dominika przeczytały i przygotowały dwie pozycje książkowe - Marcina Szczygielskiego  Za niebieskimi drzwiami  i  Czarny młyn.

 

        Na zdjęciu: Julia i Dominika oraz Pan Jan Kaszubowski, dziadek jednej z uczennic - sponsor wyjazdu.

 

B.Ambroziak


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego

dla klas IV-VI – eliminacje szkolne

 

Uczniowie  kl. IV-VI  w dniu 13 stycznia  2016 przystąpili  do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego do eliminacji szkolnych. Uczestnicy  pracowali  90 minut, rozwiązując test składający się z 37 zadań.  Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 62 w Krakowie, a patronat honorowy objęli nad nim: Minister Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie,  Liga Ochrony Przyrody, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Realizacja tego konkursu pozwoliła:

 • wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności

 • umożliwiła ukształtowanie wrażliwości ekologicznej,

 • wytworzyła przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas.

 • pozwoliła na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróciła uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu (mieście, powiecie, województwie i kraju).

 

Oto jak przedstawiają się eliminacje szkolne w/w konkursu.

Iwona Lassota


 

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego klas III – ROZTRZYGNIĘTY

13.01.2016 r. zostały ogłoszone wyniki Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III  w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie .

W konkursie wzięło udział 10 uczniów. Rozgrywka językowa była  w formie pisemnej i polegała  na rozwiązaniu testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych w czasie 45 minut.

 

Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Julia Karwatowska - kl. III B

II miejsce – Filip Kolasiński - kl. III B

III miejsce – Julia Buniek - kl. III A

Wyróżnienie- Magdalena Mania - kl. III A

Wyróżnienie- Julia Szymanowicz - kl. III B

 

W zmaganiach językowych udział wzięli również:

 • Szymon Szramka – kl. III A

 • Agnieszka Wilkowska  – kl. III A

 • Paulina Wojtasiewicz – kl. III B

 • Patryk Stoffa – kl. III B

 • Kajetan Segar – kl. III A

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali  dyplomy za udział w konkursie oraz upominki, natomiast zwycięzcy -  dyplomy oraz nagrody.

Serdecznie  gratulujemy wiedzy i odwagi.  Życzymy wielu sukcesów i niegasnącego entuzjazmu w poznawaniu języka Szekspira.

Grażyna Klonecka-Barrett

 Konkurs na „Najpiękniejszą świąteczną salę lekcyjną”

Z początkiem grudnia uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję powiązaną z obchodami Roku Matematyki na Pomorzu.  W związku  ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia ogłoszono konkurs na „Najpiękniejszą świąteczną salę lekcyjną”. Zadaniem uczniów było własnoręczne wykonanie geometrycznych ozdób świątecznych. Do konkursu z zapałem przystąpiły wszystkie klasy wspierane przez swoich wychowawców. Entuzjazmu nikomu nie zabrakło, kreatywności  również. Wyniki konkursu ogłoszono 22. grudnia, podczas spotkania przedświątecznego.  W kategorii klas I – III zwyciężyła klasa II C, której wychowawcą jest pani Grażyna Czapiewska, natomiast w kategorii klas IV - VI zwyciężyli uczniowie klasy V B, wychowankowie pani Iwony Lassoty.  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, jednocześnie dziękując wszystkim klasom za ogromne zaangażowanie. Mamy nadzieję, że tworzenie ozdób świątecznych sprawiło uczniom wiele radości, a nauka w kolorowych, pięknie ozdobionych salach lekcyjnych była dużo przyjemniejsza.

Joanna Gołąbek

   
 

 


 

SZKOLNY KONKURS SUPERMATEMATYK

Dnia 26 listopada 2015r. w naszej szkole w ramach lekcji matematyki odbył się I etap szkolnego konkursu „SUPERMATEMATYK” dla klas 6-tych. W tym etapie udział brali wszyscy uczniowie klas 6-tych. Uczniowie otrzymali do rozwiązania 4 zadania otwarte. W wyniku tych eliminacji do II etapu konkursu zakwalifikowano 5 uczniów z najwyższą liczbą zdobytych punktów.

Do II etapu przeszli :

1.   Jan Stemplewski kl. 6b

2.   Julia Furgalska kl. 6b

3.   Michał Warmbier kl. 6b

4.   Matylda Kadow kl. 6c

5.   Wiktoria Gregerska kl. 6c

Dnia 4 grudnia 2015r. odbył się II etap konkursu. Na tym etapie uczniowie mieli do rozwiązania 6 zadań otwartych o różnym stopniu trudności w czasie 1 godziny. Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniono zwycięzców:

Miejsce I – Matylda Kadow  uzyskała 23/28pkt

Miejsce II – Wiktoria Gregerska  uzyskała 17/28pkt

Miejsce III – Jan Stemplewski uzyskał 16/28pkt

Na apelu szkolnym uczniowie ci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, a nauczyciele matematyki nagrodzą ich wysiłki ocenami z przedmiotu.

Justyna Adrych

 


 

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego jest Gimnazjum nr 1 w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 działające na zlecenie Pomorskiego Kuratora Oświaty. Jego uczestnikami są  uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Konkurs składa się z trzech  stopni:  szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Eliminacje konkursowe na wszystkich stopniach są przeprowadzane w formie pisemnej i polegają na rozwiązaniu testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi). Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych rozwiązują test jednocześnie. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań (testu z zakresu kształcenia literackiego oraz nauki o języku) wynosi 60 minut. Stopień I - szkolny odbył się 19.11.2015 r. w  szkole macierzystej ucznia.  Do konkursu w naszej szkole przystąpiło 8 uczennic : z klasy V b - Julia Birna  i Dominika Sulewska, z kl. VIa - Agata Bartos, Dominika Bartos, Patrycja Wysocka, z kl. VI b - Julia Furgalska, z kl. VI a - Matylda Kadow i Katarzyna Rogowska. Do stopnia II  konkursu SKK może wytypować uczniów, którzy uzyskali co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych. Po sprawdzeniu prac przez szkolną komisję w składzie: Beata Ambroziak, Elżbieta Zgoda i Małgorzata Zaborowska, ustalono, że do etapu rejonowego zakwalifikowały się dwie uczennice: Julia Birna i Dominika Sulewska. Prace zostały przesłane do siedziby stopnia rejonowego Konkursu Języka Polskiego  (obejmującego powiaty: chojnicki, człuchowski, starogardzki) mieszczącej się w gimnazjum w Chojnicach. 2 grudnia 2014 roku na stronie internetowej tej szkoły ukazała się lista uczniów ostatecznie zakwalifikowanych do etapu II. Wśród nich znalazły się obie nasze uczennice.

Eliminacje rejonowe organizują i przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe w 10 rejonach, wyznaczonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Julia i Dominika 14.01.2016 r. pojadą do Chojnic. Życzymy Im powodzenia!

B.AmbroziakBŁĘKITNE, MATEMATYCZNO SPORTOWE POTYCZKI GRUDNIOWE

TURNIEJ KLAS IV - V

1 grudnia odbyły się Błękitne, Matematyczno-Sportowe Potyczki Grudniowe, czyli  turniej klas IV – V, który w naszej szkole zorganizowany był po raz trzeci. W tym roku królował BŁĘKIT i wszelkie jego odcienie. Dlaczego? Błękit, to kolor podręczników do matematyki dla kl. V, kolor sali matematycznej w naszej szkole, kolor akcji WF z klasą, kolor Roku Matematyki na Pomorzu, kolor koszulek sportowców - reprezentantów naszej szkoły oraz tło, które ma nasze logo lubichowskiej podstawówki.  Podobno kolor niebieski działa uspokajająco i pobudza do twórczego myślenia.

Każda klasa przygotowując się do turnieju wyłoniła dwie drużyny po trzy osoby, które reprezentowały klasę w rozgrywkach sportowych i matematycznych. Pozostali uczniowie - kibice przygotowali na turniej błękitne stroje, transparenty i rekwizyty, które pomagały w dopingowaniu zawodników danej drużyny.

Ku naszej wielkiej radości nawet sala GOK-u przystrojona była w błękity.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała KOMISJA, w skład której wchodzili: Dyrektor Szkoły, nauczyciele oraz EKSPERCI – nauczyciele matematyki i wychowania fizycznego.

W turnieju punkty można było  uzyskać za:

 • rozgrywki matematyczne: zadania z wyborem stopnia trudności, zadania tekstowe, tangramy, rachunek pamięciowy,

 • rozgrywki sportowe: piłki lekarskie – przenoszenie na czas, rzuty do celu, bieg z piłeczką do tenisa stołowego trzymaną na łyżce, przenoszenie piłek do tenisa ziemnego,

 • postawę i przebranie publiczności – okrzyki, kibicowanie, zachowanie, strój,

dodatkowo każda klasa otrzymywała 10 punktów "na wejście".

Niestety, za błędne odpowiedzi, nieprawidłowo wykonane ćwiczenia punkty były odejmowane.

 

Po prawie dwugodzinnej zabawie, nadszedł czas na podsumowanie. Komisja zliczyła punkty.

Po wytężonej pracy umysłowej, ciężkim wysiłku fizycznym i fantastycznej postawie kibiców, która znakomicie przygotowała się na spotkanie, poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

 

I miejsce – kl. V b zdobywając 50 pkt.

II miejsce – kl. V a, która uzyskała 39 pkt.

III miejsce – kl. IV b z ilością 38,5 pkt.

IV miejsce – kl. IV c, która zgromadziła 36 pkt.

V miejsce – kl. IV a mając na swoim koncie 32 pkt.

 

Poszczególne klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy i bony pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców, które mogą przeznaczyć na wybrany przez siebie cel.

Członkowie drużyn sportowych i matematycznych otrzymali dodatkowo słodki upominek.

Turniej przygotowali nauczyciele matematyki: Justyna Adrych i Mirosława Kwaśniewska oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Patrycja Kordowska i Paweł Jagodziński, którzy

serdecznie dziękują Pani Dyrektor, Nauczycielom za wsparcie i pomoc,  

wszystkim Uczniom za wspaniałą postawę i stworzenie błękitnej atmosfery

oraz Panu Franciszkowi Lewickiemu, kierownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie,

za pomoc w przygotowaniach  i błękitny wystrój sali:)

 

Mirosława Kwaśniewska

 


 

Zakończenie projektu: „Moja miejscowość na osi czasu”

 

„Dawno, dawno temu…” gdyż 27.11.2015 r.  w naszej szkole zakończył się historyczno – matematyczny projekt, pt. „Moja miejscowość na osi czasu”, adresowany do uczniów klas IV i V. Inspiracją do realizacji takiego przedsięwzięcia, które łączyłoby treści historyczne z matematycznymi  i plastycznymi były obchody „Roku Matematyki na Pomorzu”.

Zadanie polegało na chronologicznym umiejscowieniu wydarzeń na osi czasu i wymagało przede wszystkim znajomości historii swojej miejscowości. Zakres niełatwy, zwłaszcza, że uczniowie klas czwartych dopiero rozpoczęli swą wielką przygodę z historią, a i oś matematyczna, często sprawia trudności. Jednakże nasi wychowankowie kolejny raz udowodnili, że chętnie podejmują trudne wyzwania i doskonale się z nich wywiązują.

Do projektu przystąpiło 4 uczniów indywidualnie:

 • Zuzanna Czubek, kl. IV b,

 • Piotr Lanzer, kl. IV c,

 • Magdalena Matula kl. IV a,

 • Wojciech Prekop, kl. IV a,

 

oraz 4 grupy uczniowskie:

 • Agnieszka Chmielowska kl. V a, Marta Jędrzejewska kl. V a,  Karolina Sroka kl. IVc,

 • Dominik Segar kl. IV a, Julia Doering kl. IV a, Karol Rzoska  kl. IV a, Kewin Uwijała kl. IV a,

 • Amelia Bartwicka kl. IV c, Małgorzata Megger kl. IV c, Magdalena Szumachewicz kl. IV c,

 • Patryk Domaros kl. IV c, Maciej Mokwa kl. IV c, Paweł Piotrzkowski kl. IV c,   Maciej Trzos kl. IV c.

 

W dniu 30 listopada br. komisja projektowa, której skład stanowiły: nauczycielki matematyki - Pani Justyna Adrych i Pani Mirosława Kwaśniewska, nauczycielka plastyki – Pani Joanna Gołąbek oraz Pani Dyrektor – Justyna Kacała, jako historyk i Małgorzata Zaborowska jako koordynator projektu, postanowiła wyróżnić dyplomami prace dwóch grup: Julii Doering, Karola Rzoski, Dominika Segara i Kewina Uwijały – z kl. IVa, Patryka Domarosa, Macieja Mokwy, Pawła Piotrzkowskiego i Macieja Trzosa z kl. IVc oraz ucznia pracującego indywidualnie – Wojciecha Prekopa z kl. IV a.

Dziękując wszystkim uczniom za ogrom pracy mam nadzieję, iż wzbogaciła ona Waszą wiedzę, rozbudziła zainteresowanie historią swojej „małej ojczyzny” i udowodniła, że matematyka jest wszechobecna w naszym życiu – także w historii. Dziękuję Paniom z komisji projektowej, gdyż wyłonienie trzech osi, które zostaną wyróżnione dyplomami i ocenami celującymi z historii, było bardzo trudną sprawą, biorąc pod uwagę poprawność historyczną i matematyczną wszystkich prac.

Całą społeczność szkolną zapraszam do zapoznania się z projektami, które już zdobią gazetkę w sali historycznej naszej szkoły.

Małgorzata Zaborowska

 

   

 


SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY - ZIELNIK ROŚLIN PÓL I ŁĄK

CEL KONKURSU

Celem konkursu było poznanie i popularyzacja flory regionu.
Organizatorzy Konkursu chcieli promować dziedzictwo przyrodnicze Kociewia, jego różnorodność botaniczną. Rośliny zamieszczone w zielnikach rosły na polu uprawnym, łące, pastwisku itp.

UCZESTNICY KONKURSU:

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy   uczniów  klas VA, VB, IB, którzy zakwalifikowali się po etapie klasowym:

 1. Marta Jędrzejewska klasa Va

 2. Kamil Brylowski  klasa Va

 3. Paulina Filipiak  klasa Va

 4. Wiktoria Nowak  klasa Va

 5. Agata Szramka  klasa Vb

 6. Błażej Szyca klasa Vb

 7. Jakub Ossowski  klasa Vb

 8. Julia Birna klasa Vb

 9. Weronika Noga klasa Vb

 10. Kacper Guz klasa Vb

 11. Filip Bobkowski klasa Vb

 12. Małgorzata Toczek klasa Vb

 13. Dominika Sulewska klasa Vb

 14. Emilia Łojewska klasa Vb

 15. Karol Laskowski klasa VIb

 16. Kacper Szyca klasa VIb

 17. Julia Furgalska klasa VIb

 18. Jan Stemplewski klasa VIb

 

DATA I MIEJSCE KONKURSU: 18 .11.2015 sala 10 w PSP w Lubichowie 12.00-13.30

 1. Praca powinna była być sporządzona na arkuszach formatu A-4  i mogła być zabezpieczona folią lub umieszczona w koszulkach, co zapobiegało  zniszczeniu rośliny.

 2. Zielniki powinny były być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.

 3. Każdy uczestnik konkursu przynosił zielnik i prezentował przed komisja konkursową.

 4. Zgodnie z  regulaminem zawierały 10 gatunków roślin polnych i łąkowych.

 5. Podczas przygotowania zielnika można było  korzystać z dowolnych  materiałów źródłowych.

  OCENA PRAC 

Zielniki były  oceniane przez jury, w skład którego weszli leśnicy z Nadleśnictwa Lubichowo:

 • Pani Joanna Żywalewska

 • Pani Joanna Kaszubowska

 • Pani Radosława Krysiak

 • Pan Kazimierz Kowalewski

 

Jury konkursu w ocenie zielników wzięli pod uwagę:

 • wartość merytoryczną czyli zgodność z tematem prac ,

 • poprawność oznaczenia zawartych w zielniku roślin,

 • prezentację ucznia

 • walory estetyczne  zielnika a zwłaszcza prawidłowe wysuszenie roślin 

 

Komisja konkursowa stanęła przed bardzo trudnym wyborem, gdyż wszystkie prace były bardzo dobre oraz bardzo ciekawie przedstawione. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

 • I miejsce Dominika Sulewska klasa Vb

 • II miejsce Kamil Brylowski klasa Va

 • III miejsce Julia Furgalska klasa VIb

 

Wyróżnienia:

 • Agata Szramka klasa Vb

 • Kacper Szyca klasaVIb

 • Jan Stemplewski klasa VIb

 

Wszyscy uczniowie biorący udział otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Nadleśnictwo Lubichowo.

W poniedziałek 23 listopada na apelu szkolnym pani Radosława Krysiak z Nadleśnictwa Lubichowo  wręczy zwycięzcom nagrody. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym uczniom.

Prace uczestników czyli zielnik można było podziwiać na wystawie szkolnej, która odbywała się 9-10 listopada przy sali nr 10 w PSP w Lubichowie.

                                                                   Organizator konkursu: Iwona Lassota

 


 

Konkursu „Mój zwierzak”

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do III Wojewódzkiego Konkursu Informatyczno- Przyrodniczego „Mój zwierzak”. Celem konkursu było:

 • motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w pozalekcyjnej formie pracy,

 • rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych,

 • kształtowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt,

 • promowanie twórczych pomysłów,

 • doskonalenie znajomości w posługiwaniu się myszą i różnymi rodzajami technik plastycznych w Paint’cie

 • wyłonienie uczniów uzdolnionych i pogłębianie integracji poprzez działania artystyczne

Do konkursu przystąpiło 183 uczniów klas IV-VI z 18 szkół podstawowych województwa pomorskiego. Zadanie jury nie było łatwe. Ciężko było wybrać te najpiękniejsze prace, dlatego jury postanowiło przyznać dodatkowo wyróżnienia. Z  prawdziwą  satysfakcją  informujemy, że uczeń naszej szkoły Maciej Szarmach z klasy IVa uzyskał  wyróżnienie. Gratulujemy wygranej i zachęcamy wszystkich uczniów do brania udziału w konkursach!!!

 

Poniżej prezentujemy prace wszystkich uczestników konkursu z naszej szkoły:

     

                                                                                                                   

Iwona Lassota


Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii

28 października po raz kolejny w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: pierwsza – klasy II i III; druga – klasy IV – VI. Dwoje reprezentantów, wyłonionych drogą eliminacji w klasie, napisało dyktando. Klasy młodsze pisały tekst poświęcony przyjemnej wizycie u ciotki Katarzyny, natomiast starsze klasy zmagały się z tekstem zatytułowanym „Wizyta w kinie”. Trzeba było wykazać się znajomością pisowni takich wyrazów jak thriller, harmonijna aranżacja, czy też wehikuł.  A warto było się wysilić, albowiem nagrodą dla dwojga najlepiej znających zasady ortograficzne jest oczywiście tytuł mistrza i wicemistrza ortografii, nagroda w postaci książki lub gry edukacyjnej, jak również udział w kolejnym etapie – Powiatowym Konkursie Ortograficznym  „Dyktando Kociewskie” w Starogardzie Gdańskim.

Lista zwycięzców wygląda następującą:  w kategorii klas II - III Mistrzem Ortografii jest Martyna Szramka z klasy III a, Wicemistrzem Ortografii – Tomasz Ostrowski również z klasy III a; w kategorii klas IV – VI Mistrzem Ortografii jest Julia Birna z klasy V b, Wicemistrzem Ortografii – Katarzyna Rogowska z klasy VI c.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!!!

Elżbieta Zgoda

 


 

„Na drodze do bezpieczeństwa”

 

Przedsięwzięcie „Na drodze do bezpieczeństwa” zostało realizowane w formie przeprowadzenia szkolnego konkursu plastycznego na temat „Jestem bezpiecznym i widocznym uczniem na drodze”.

 

W dniach 1-15 października 2015r. uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie indywidualnie wykonywali prace konkursowe. Celem przeprowadzonego konkursu było:

-  propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się uczniów po drogach

-  utrwalenie zasad ruchu drogowego

-  zwrócenie uwagi na potrzebę noszenia elementów odblaskowych

-  przeciw działanie zagrożeniom jakie mogą spotkać uczniów na drodze, na spacerze, w drodze do szkoły i ze szkoły

 

Uczniowie chętnie i twórczo przedstawili tematykę bezpieczeństwa w swoich pracach. Ogólnie zebrano 64 prace wykonane różnymi technikami plastycznymi. Dnia 19 października 2015r. komisja konkursowa w składzie p. Joanna Gołąbek, p. Hanna Pilacka i p. Beata Paluchowska dokonała oceny prac według kryteriów: zgodność pracy z tematyką, estetyka i pomysłowość w pracy, komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy oraz samodzielność wykonania pracy.

 

Komisja wyłoniła zwycięskie prace oraz przyznała dwa wyróżnienia:

 

I miejsce – Sebastian Matula kl IIb

II miejsce – Maja Witta kl IIIb

         III miejsce – Klaudia Glaza kl Ib oraz Filip Furgalski kl IIa

 

Wyróżnienia dla Zuzanny Nowaczyk kl IId oraz Emilii Łabaj kl Ib

 

Uczniowie, którzy wykonali zwycięskie oraz wyróżnione prace otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną słodką niespodziankę : 0)

                                                                                                                                                             Beata Paluchowska