Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo
100-LECIE ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


List Pani Minister Edukacji Narodowej.
Ogólnopolski Konkurs Poetycki 

"Myśmy wciąż do Niepodległej szli…"

 

Uczniowie naszej szkoły - Agnieszka Rezmer z klasy Va i Jan Węsak z klasy Vb - wzięli udział  w ogólnopolskim konkursie poezji  "Myśmy wciąż do Niepodległej szli…" mającym uczcić 100.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadanie konkursowe polegało na  własnoręcznym ułożeniu strof opisujących uczucia lub postaci związane z polskimi dążeniami niepodległościowymi. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Delta” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i miało na celu zachęcić młodzież do zagłębienia się w historię i dzieje naszego kraju, a także sprawić, aby odzyskanie niepodległości nie było jedynie odległym wydarzeniem z zamierzchłej przeszłości, lecz nieustannym powodem do radości i dumy. Nasi poeci swoje utwory zatytułowali "O Ojczyzno!" (A. Rezmer) i "Krok do życia" (J. Węsak). Startują w kategorii: klasy IV-VIII szkół podstawowych, III gimnazjum, w tym szkół artystycznych na tym poziomie. Życzymy powodzenia!

B.AmbroziakUroczysta wieczornica z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Dzień 11 listopada jest doroczną okazją, aby zastanowić się nad naszym patriotyzmem. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, tak doniosła, tak wyjątkowa i szczególna  zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo, ofiarność i miłość, ale również skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu. Trzeba pamiętać, że Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale i wielki obowiązek; obowiązek, aby mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych: patriotyzmie, polskości, bohaterach narodowych, śmierci w obronie Ojczyzny.

"Nasza  Niepodległa” - pod tym hasłem odbyła się dnia 11 listopada 2018 roku o godzinie 16.00 w pięknie udekorowanej sali Gminnego Ośrodka Kultury uroczysta wieczornica z okazji setnej  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  Licznie zgromadzeni goście zostali serdecznie powitani przez kierownika Gminnego Ośrodka Kultury pana Franciszka Lewickiego. Następnie krótki rys historyczny o minionym stuleciu i polskiej niepodległości przedstawiła nauczycielka historii z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie - pani Magdalena Kuchta. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczął się montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV- VIII.  Recytowano wiersze, śpiewano piosenki i pieśni patriotyczne  a uczennice  klasy VIII b – Małgorzata Toczek i  Emilia Łojewska jako dwoje narratorów opowiadało o trudnej i skomplikowanej historii Polski, o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku  i o tym czym ona jest dziś dla Polaków w XXI wieku:

" -  100  lat temu – 11 listopada 1918 roku – Polska stała się znowu wolnym krajem. Lecz przez 123 lata nie wiedzieliśmy, co to wolność. Przeżyliśmy okres zaborów, byliśmy w niewoli innych narodów. Trzej nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria dokonali rozbioru naszego kraju.

- Dlaczego tak się dzieje, że naród podbija naród? Kto ma prawo targnąć się na moją wolność? Nikt nie ma takiego prawa, bowiem zbrodnią jest pozbawić mnie ojczyzny, zbrodnią jest pozbawić mnie wolności!

Zaś uczniowie klasy IV a złożyli na zakończenie Naszej Niepodległej życzenia.

Gromkie brawa w czasie występu uczniów były wyrazem zrozumienia przekazywanych treści i wysiłku włożonego w przygotowanie tej uroczystości.

Po występie uczniów szkoły podstawowej na scenie pojawili się członkowie chóru ,,Jutrzenka”  z Lubichowa z koncertem pieśni patriotycznych,  a później krótki program zaprezentował zespół „Lubichowskie Kociewiaki”  oraz wystąpiła Pani Prezes Związku Sybiraków – oddział Starogard Gdański – Pani Irena Ukleja.

Na zakończenie uroczystości w przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury odbył się pokaz sztucznych ogni.

Tak w Lubichowie uczczono setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Krzysztof Lassota

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości na FB.

 

     

http://www.kuratorium.gda.pl/dzien-dla-niepodleglej-9-listopada-2018-r/


Uroczysta akademia  z okazji setnej  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Dzień 11 listopada jest doroczną okazją, aby zastanowić się nad naszym patriotyzmem. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, tak doniosła, tak wyjątkowa i szczególna  zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo, ofiarność i miłość, ale również skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu. Trzeba pamiętać, że Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale i wielki obowiązek; obowiązek, aby mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych: patriotyzmie, polskości, bohaterach narodowych, śmierci w obronie Ojczyzny.

"Nasza  Niepodległa” - pod tym hasłem odbyła się dnia 9 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie uroczysta akademia  z okazji setnej  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  W tym dniu  wszyscy uczniowie ubrani w galowe stroje uczestniczyli  w tym ważnym i niezwykłym wydarzeniu.

O godzinie 9.00 pięknie udekorowaną salę Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie odwiedzili uczniowie klas I – III, o godzinie 10.00 uczniowie klas IV- V a godzinie  11.00 najstarsi – czyli klasy VII i VIII.  Na początku wszyscy odśpiewali  hymn państwowy. Szczególny charakter  nadano temu o godzinie 11.11 , gdy cała szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji  "Rekord dla Niepodległej”.

Następnie rozpoczął się montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV - VIII.  Recytowano wiersze, śpiewano piosenki i pieśni patriotyczne  a uczennice  klasy VIII b – Małgorzata Toczek i  Emilia Łojewska jako dwoje narratorów opowiadało o trudnej i skomplikowanej historii Polski, o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku  i o tym czym ona jest dziś dla Polaków w XXI wieku:

" -  100  lat temu – 11 listopada 1918 roku – Polska stała się znowu wolnym krajem. Lecz przez 123 lata nie wiedzieliśmy, co to wolność. Przeżyliśmy okres zaborów, byliśmy w niewoli innych narodów. Trzej nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria dokonali rozbioru naszego kraju.

- Dlaczego tak się dzieje, że naród podbija naród? Kto ma prawo targnąć się na moją wolność? Nikt nie ma takiego prawa, bowiem zbrodnią jest pozbawić mnie ojczyzny, zbrodnią jest pozbawić mnie wolności!

Zaś uczniowie klasy IV a złożyli na zakończenie Naszej Niepodległej życzenia.

 

Gromkie brawa i słowa podziękowania pani Justyny Kacały - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie – były wyrazem zrozumienia przekazywanych treści i wysiłku włożonego w przygotowanie tej uroczystości.

 

Pragnę podziękować

- pani Sylwii Mokwie i pani Beacie Mogielnickiej rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniach charakteryzacji naszych uczniów

- panu Franciszkowi Lewickiemu - kierownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie za nagłośnienie i cenne rady podczas prób

- pani Sylwii Szydłowskiej, Magdalenie Kuchcie, Joannie Gołąbek za przygotowanie scenografii i dekoracji

- pani Joannie Gołąbek za przygotowanie chóru szkolnego

- pani Iwonie Kowalczyk za charakteryzację i cenne rady podczas prób

- wszystkim nauczycielom za wyrozumiałość w zwalnianiu uczniów na próby

 

I bardzo dziękuję uczniom, którzy występowali w akademii: Amelii Niesiołowskiej, Ninie Tuszyńskiej, Szymonowi Borzyszkowskiemu, Oliwii Krawczyk, Wiktorowi Mogielnickiemu, Monice Mokwie, Mai Kobylińskiej, Agnieszce Wilkowskiej, Julii Buniek, Kornelii Krysiak, Marii Gosz, Maciejowi Mokwie, Piotrowi Pilackiemu, Julii Birnie, Mateuszowi Wilkowskiemu, Emilii Łojewskiej, Małgorzacie Toczek.

Dziękuję również wszystkim uczniom występującym w chórze szkolnym -  byliście wspaniali!

Krzysztof Lassota

 


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM „STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

We wrześniu w naszej szkole ogłoszono konkurs plastyczny zaadresowany do uczniów klas IV – VIII. Tematyka konkursu nawiązywała do tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem przeprowadzonego konkursu było propagowanie  postaw  patriotycznych wśród uczniów, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla ojczyzny, a także popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski – walki i drogi naszego narodu ku wolności. Do konkursu przystąpiło 37 uczniów. Złożone prace wyeksponowano na szkolnym holu, w tzw. galerii prac uczniowskich. Wystawę oglądać można do końca listopada. Podczas uroczystej akademii z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się 9 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie, uczestnicy zostali wyróżnieni oraz odebrali dyplomy z rąk Pani Dyrektor. Serdecznie dziękujemy za „dołożenie swojej cegiełki” dla Niepodległej.                       

                                                                               Joanna Gołąbek

   

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

dla klas I-III i IV-VIII

w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

W dniach 16 i 17 października 2018 r. wybrani uczniowie klas I – VIII recytowali poezję patriotyczną. Celem konkursu była:

  • popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej;

  • krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;

  • ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich;

  • zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.

  • ukazanie piękna polskiej  mowy;

  • promowanie młodych talentów.

 

W konkursie wzięło udział 13 uczniów klas I-III i 23 uczniów klas IV-VIII.

Wyniki konkursu w klasach I – III:

I miejsce – Elżbieta Kaleta IIc

II miejsce – Zofia Kopczyńska IIa

III miejsce – Mikołaj Segar IIa

 

Wyniki konkursu w klasach IV – VIII:

I miejsce – Emilia Myszewska VIb

II miejsce – Dominik Segar VIIa

III miejsce – Julia Buniek VIa

 

Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Nad przebiegiem czuwała komisja konkursowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.

Hanna Pilacka

 

   
 

 


POKAZ HISTORYCZNY

Dnia 17 września 2018 r. w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości odbył się pokaz historyczny dla uczniów klas I-III pod hasłem NIEPODLEGŁA. Uczniowie poznali historię Polski w czasach zaborów. Dowiedzieli się jak żyli Polacy podczas podziału naszego kraju na trzy zabory. Poznali sławnych Polaków: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego którzy walczyli o wolność, niepodległość Polski. Uczniowie mogli zobaczyć broń jaką walczyli Polacy podczas walk o naszą niepodległość. Wszyscy uczniowie z wielką uwagą słuchali historii  Polski. Pokaz historii o odzyskaniu przez Polskę niepodległości wszystkim bardzo się podobał.

Ewa Weltrowska 

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku szkolnego uczniowie klas VI i VII brali udział w konkursie na prezentację multimedialną „Droga do wolności 1795 – 1918”. Miejsce I zajęła uczennica klasy VI b Zuzanna Czubek, miejsce II – Dominika Sulewska, zaś III przypadło w udziale Błażejowi Szycy  z klasy VII b.

 

prezentacja Zuzanny Czubek

prezentacja Dominiki Sulewskiej

prezentacja Błażeja SzycyW BARWACH BIAŁO - CZERWONYCH

Uczniowie klas piątych wykonują kotyliony na zajęciach technicznych.

     PRACE UCZNIÓW KLASY VII A W „ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ”

Uczniowie na lekcjach historii wykonywali w ramach pracy domowej projekt

pod tytułem „Rok 1918 dla Polski”.  

     

J. Kacałaalfabet współczesnego patrioty

W ramach obchodów 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości nasi uczniowie na lekcjach z wychowawcą tworzyli wspólnie "Alfabet współczesnego patrioty" - warsztaty (tworzenie spisu zalet pożądanych u współczesnego patrioty, dla każdej litery alfabetu należy zaproponować jedną cechę). Poniżej prezentujemy pracę uczniów.
 

ALFABET WSPÓŁCZESNEGO PATRIOTY - KLASA VII A

ALFABET WSPÓŁCZESNEGO PATRIOTY - KLASA  VII B

ALFABET WSPÓŁCZESNEGO PATRIOTY - KLASA VI B

ALFABET WSPÓŁCZESNEGO PATRIOTY - KLASA IV A


Prace wykonane przez uczniów na konkurs
"ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA"

   

MINIPRZEWODNIK promujący szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RPRozpoczynamy przygotowania do Obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości - Apel informacyjny w Naszej Szkole.
Obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie. 

Motto: „Ta, co nie zginęła…”

Cele:


- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością;

- wzmacnianie więzi z narodem, jego historią;

- umacnianie postawy patriotycznej;
- rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych;

- kształtowanie wrażliwości  muzycznej, plastycznej i poetyckiej
- zachęcanie uczniów do twórczego uczestniczenie w życiu szkolnym
 i społecznym;

- integracja społeczności szkolnej (uczniów, ale także rodziców);

Harmonogram:

 STYCZEŃ

Apel informacyjny.

LUTY

Konkurs plastyczny na plakat niepodległościowy.

MARZEC

Konkurs plastyczny: „Orzeł Biały”.  

„Alfabet współczesnego patrioty” – warsztaty (tworzenie spisu zalet pożądanych u współczesnego patrioty, dla każdej litery alfabetu należy zaproponować jedną cechę).

KWIECIEŃ

XV Szkolny Konkurs Historyczny dla kl. V – VII „Odzyskanie przez Polskę niepodległości”.

Kotylionada – wykonanie kotylionów tradycyjnych (w formie wstążeczki lub rozety) albo według własnego pomysłu z uwzględnieniem barw i symboliki narodowej.

MAJ

Konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem „Droga do wolności 1795 -1918”.

CZERWIEC

Apel podsumowujący I etap obchodów 100 rocznicy niepodległości państwa polskiego.

WRZESIEŃ

Konkurs plastyczny na wykonanie dowolną techniką obrazu o tematyce patriotycznej. Wernisaż prac uczniowskich

Wystawa książek o tematyce patriotycznej.

Szkolny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej

PAŹDZIERNIK

Konkurs na scenariusz dramowej scenki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości (fikcyjnej lub stworzonej na podstawie materiałów źródłowych).

Sprzątanie miejsc pamięci zgodnie z harmonogramem.

Pogadanka na temat  symboli narodowych oraz  wydarzeniach historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Wykonanie flag na Marsz Niepodległości.

LISTOPAD

Gazetki klasowe - okolicznościowe „100 rocznica niepodległości Polski”.

Apel z okazji Święta Niepodległości.

Gminna Akademia z okazji Święta Niepodległości.