Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG PSYCHOLOG
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo
List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów
poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji, dotyczący przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. 

List Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci

Family Connections ™

bezpłatny program wsparcia rodzin osób z problemami regulacji emocji, a zwłaszcza zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline, BPD)


https://men.gov.pl/rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

„Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły”

Ubezpieczycielem uczniów wybranym przez Radę Rodziców jest AXA:

- cena składki – 42 zł.

Od 04 września  2018 r. – początek  wydawania herbaty i obiadów:

· obiady  w stołówce Publicznego Gimnazjum;

· ciepła herbata - w świetlicy szkolnej dla uczniów oraz na stołówce Publicznego Gimnazjum dla klas przebywających w gimnazjum w godz. 9:45 – 10:00.

Począwszy od miesiąca listopada 2018 r. zainteresowani rodzice będą mogli dokonać wpłaty za obiady i herbatę przelewem na konto:

 

Publiczne Gimnazjum w Lubichowie

Bank Spółdzielczy w Lubichowie

nr 04 8341 0000 0000 0387 2000 0002

 

Termin płatności: do 15 - tego za dany miesiąc

 

 

Szanowni Rodzice/prawni opiekunowie!

 

Serdeczna prośba do Państwa o przekazywanie informacji dotyczących nieobecności uczniów w szkole związanych z chorobą, wyjazdem itp. (liczonych od 2 dnia nieobecności).  Informacje o nieobecności uczniów  można przekazać do  sekretariatu szkoły (osobiście, telefonicznie) lub przez dziennik elektroniczny, co umożliwi odliczenie poszczególnych dni przy wpłacie w następnym miesiącu.

Wszelkich informacji udziela p. Bożena Bławat.

Od dnia 03 stycznia 2019 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego PSP w Lubichowie zacznie działać Szczęśliwy Numerek. Uczeń, którego numer okaże się szczęśliwy jest zwolniony z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki.
Szczęśliwy numerek NIE zwalnia ze wszelkich ZAPOWIEDZIANYCH/ ZAPLANOWANYCH kartkówek/ sprawdzianów/ testów/ prac klasowych.

luty – kwiecień 2019 r. – Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Zdrowie – ważna sprawa i życia podstawa” dla uczniów kl. V i VI.

29 marca - 30 kwietnia 2019 r. –  konkurs na „Logo Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie” w kategorii:

· przedszkole,

· kl. I – III,

· kl. IV – VI,

· kl. VII – VIII i III gimnazjum,

· osoby powyżej 16 roku życia.

4-18 kwietnia 2019 r. -  szkolny konkurs grafiki komputerowej „Kartka Wielkanocna” dla uczniów kl. I-VIII.

REGULAMIN KONKURSU

4-30 kwietnia 2019 r. – eliminacje szkolne do  XIV Międzyszkolnego Konkursu Prezentacji Multimedialnych pod hasłem „Święty Jan Paweł II – promieniowanie ojcostwa” dla uczniów kl. IV-VIII.

  18-23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna.

Bardzo prosimy o zachowanie i przestrzeganie  w dniach wolnych wszelkich zasad bezpieczeństwa w domu i poza domem.

25 kwietnia 2019 r., sala Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie – uroczysty apel z okazji Świąt Majowych w godz.:

• 9:00 – kl.I-III,

• 10:00 - kl. IV oraz kl. Va i Vb,

• 11:00 – kl. Vc i Vd oraz kl. VI,

• 12:00 – kl. VII i kl. VIII.

25 kwietnia 2019 r., godz.17:00, sala nr 13 – robocze spotkanie w sprawie organizacji Szkolnego Festynu Rodzinnego.

26 kwietnia – 10 maja 2019 r. – szkolny konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-VIII „Życie pełne dobra ks. kard. Stefana Wyszyńskiego”.

29-30 kwietnia 2018 r., 2 maja 2019 r.  - dla uczniów kl. I-VIII dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych na podstawie Zarządzenie nr 03/2018-2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie z dnia 19 września 2018 r.; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej  w godz.700-1600 dla  uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.

Bardzo prosimy o zachowanie i przestrzeganie  w dniach wolnych  wszelkich zasad bezpieczeństwa w domu i poza domem.

1 maja 2019 r. – Święto Pracy.

3 maja 2019 r. – Święto Konstytucji 3 Maja.

7 - 8  maja 2019 r., 8:30 – 10:15  -  sprawdzian kompetencji Trzecioklasisty;

· 7 maja 2019 r. – język polski, w godz.9:15 do godz.9:30 – przerwa śniadaniowa,

· 8 maja 2019 r. – matematyka, w godz.9:15 do godz.9:30 – przerwa śniadaniowa.

8  maja 2019 r., godz.16:30, sala nr 13 – spotkanie z Rodzicami uczniów klas ósmych w sprawie organizowanej wycieczki i organizacji uroczystego zakończenia szkoły oraz prelekcja na temat uzależnień.

14 maja 2019 r. – II diagnoza próbna siódmoklasistów, sprawdzająca wiadomości i umiejętności z matematyki.

02 czerwca 2019 r. - VI Szkolny Festyn Rodzinny.

 21 czerwca 2019 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

· 11 czerwca 2019 r. - zebranie Rady Pedagogicznej -  klasyfikacyjne;

· 21 czerwca 2019 r. - zebranie   Rady Pedagogicznej – podsumowujące. 

PODSUMOWANIE I OKRESU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Średnia szkoły:           4,05

        

Średnie klas:                 IV a – 4,63

IV b – 4,53

IV c – 4,23

IV d – 4,30

V a –  4,16

V b –  4,04

V c –  4,21

V d –  4,10

VI a – 4,19

VI b – 4,76

VII a – 3,54

VII b – 3,90

VII c – 3,73

VIII a – 3,29

VIII b – 3,78

 

Frekwencja:                kl. I-III – 93,75%

                                     kl. IV-VIII 92,50%

 

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu:

 

kl. I-III

 

I a

Magdalena Kaszubowska

Lena Frej

Helena Górnaś

Helena Łukasiewicz

Tomasz Lipowski

Natalia Chabowska

Natalia Derda

Maja Klofczyńska

 

I b

Nikola Doering

Lena Matula

Józef Ossowski

Nikola Peplińska

Oliwier Galikowski

 

I c

Aleksander Błaszków

Barbara Jagodzińska

Agata Kalinowska

Zuzanna Ślusarz

Wanessa Warczak

Zofia Demska

Lena Pogorzelska

Magda Spiegel

Aleksander Podhajecki

 

II a

Nikola Chylicka

Julia Kaszuba

Bartosz Krajnik

Izabela Michna

Mikołaj Segar

Weronika Szyca

 

II b

Aleksandra Jędrzejewska

Agata Sroka

Michał Mokwa

 

II c

Agata Bielaszewska

Wiktor Czubek

Dominika Górska

Elżbieta Kaleta

Jakub Małecki

Marika Stangel

Kajetan Tuszyński

 

III a

Jędrzej Kadow

Wiktoria Kiedrowska

Magdalena Klofczyńska

 

III b

Artur Warmbier

Zofia Baranowska

Anna Wysocka

 

 

 

kl. IV-VIII

 

IV a

Magdalena Grdeń

Amelia Niesiołowska

Monika Mokwa

Nina Tuszyńska

Szymon Borzyszkowski

Mateusz Filarski

Agata Baranowska

Wiktor Mogielnicki

Jakub Furgalski

Oliwier Komor

Oliwia Krawczyk

 

IV b

Amelia Chabowska

Zofia Łukasiewicz

Faustyna Sender

Klaudia Glaza

Cezary Kotlewski

Fabian Różyński

Mateusz Czapiewski

Paweł Brandt

Viktor Fetke

Szymon Szyca

 

IV c

Martyna Nawrocka

Nicola Mamajek

Marta Wrycza

Nicola Kobierzyńska

Emilia Sitek

 

IV d

Oliwia Beling

Patryk Galant

Victoria Ormanin

Dawid Mazurowski

Aleksandra Michna

Julia Prabucka

Aleksandra Szarmach

Adrian Wilkowski

 

V a

Alan Badam

Zofia Stemplewska

Karol Kaszuba

Dominika Lipinska

Kamil Wendlikowski

Oliwia Szczygielska

Cezary Dziedziński

 

V b

Jan Węsak

Julia Olszewska

Marcelina Jędrzejewska

Agata Wysmułek

 

V c

Zofia Jagodzińska

Marcel Jodko

Daria Kaszuba

Kamil Sroka

Kamila Bielińska

 

V d

Sandra Michna

Julia Wyka

Zuzanna Nowaczyk

Natalia Galant

Daniela Czubek

Filip Wegenek

 

kl. VI a  

Martyna Szramka

Julia Buniek

Maja Kobylińska

Magdalena Mania

Julia Szydłowska

 

kl. VI b

Julia Szymanowicz

Emilia Myszewska

Paulina Wojtasiewicz

Nikodem Brandt

Filip Kolasiński

Kornelia Krysiak

Paulina Kolaska

Dominik Głodny

Patrycja Michalska

Alicja Cejer

Maria Gosz

Tadeusz Rożek

Malwina Wiaderna

 

kl. VII a    

Dominik Segar

 

kl. VII b

Patryk Pilacki

 

kl. VII c

Maciej Mokwa

 

kl. VIII a

Kamil Brylowski

 

kl. VIII b

Małgorzata Toczek

Julia Birna

Błażej Szyca

 

 

Składamy serdeczne podziękowania Nauczycielom, Pracownikom niepedagogicznym
oraz Rodzicom za trud i poświęcenie włożone w kształtowanie młodego pokolenia,
a uczniom za należyte wypełnianie obowiązków i promowanie szkoły na zewnątrz.

Dyrekcja szkoły
ROZKŁAD DZWONKÓW

KLASY I - III
1. lekcja 08:10 - 09:00
2. lekcja 09:00 - 09:45
przerwa 09:45 - 10:00
śniadanie dla k
l. I - III oraz V, VIII
3. lekcja 10:00 - 10:45
przerwa 10:45 - 10:55
4. lekcja 10:55 - 11:40
przerwa 11:40 - 12:00
obiad dla klas I - V
5. lekcja 12:00 - 12:45
przerwa 12:45 - 13:05
6. lekcja 13:05 - 13:50
 
 
KLASY IV - VIII
1. lekcja 08:00 - 08:45
przerwa 08:45 - 09:00
śniadanie dla gimnazjum
2. lekcja 09:00 - 09:45
przerwa 09:45 - 10:00
śniadanie dla szkoły podstawowej kl. IV - VIII
3. lekcja 10:00 - 10:45
przerwa 10:45 - 10:55
4. lekcja 10:55 - 11:40
przerwa 11:40 - 12:00
obiad dla klas I - V
5. lekcja 12:00 - 12:45
przerwa 12:45 - 13:05
obiad dla klas VI - VIII (gimnazjum kl. III)
6. lekcja 13:05 - 13:50
przerwa 13:50 - 14:00
7. lekcja 14:00 - 14:45
przerwa 14:45 - 14:55
8. lekcja 14:55 - 15:40
przerwa 15:40 - 15:50
9. lekcja 15:50 - 16:35


„Dobry Start – program rządowy”

ULOTKA
LIST DO DYREKTORÓW SZKÓŁ

KOMUNIKAT

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

List Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

mapa: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html


LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
List Pani Minister do Rodziców/Prawnych opiekunów oraz Uczniów kl. VII  

Szanowni Rodzice!

Zwracamy się z gorącą prośbą o współpracę ze szkołą w ramach kontroli zawartości plecaków dzieci.

W każdej sali lekcyjnej jest wyznaczone miejsce do pozostawienia podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych.

Jak Państwo wiecie zdrowie i bezpieczeństwo w naszej szkole to jeden z najważniejszych priorytetów, dlatego wspólnie musimy zatroszczyć się, aby plecaki były nieprzeciążone. Uczniowie z natury wkładają do plecaków zbyteczne rzeczy, czyli dwa dodatkowe piórniki, zeszyty do zajęć na cały tydzień, dwa chlebaki, itp.

Każdego dnia troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia i dlatego wspólnie musimy podjąć wszelkie działania, w celu wyrobienia nawyków prozdrowotnych, w celu wykluczenia przeciążonych tornistrów, które w negatywny sposób rzutują na wady postawy uczniów.

W tym też celu rozpoczniemy w naszej szkole przedsięwzięcie ważenia plecaków.

Zapraszamy do współpracy i dziękujemy za wyrozumiałość.

Dyrekcja i Nauczyciele

  

 

TERMINARZ – PSP LUBICHOWO

ROK SZKOLNY 2018/2019

1.  Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej:

Miesiąc 

Data, godzina

 wrzesień

13.09.2018r. , godz.15:30

 październik

25.10.2018 r.

godz.15:30

 listopad

15.11.2018 r.

godz.15:30

          grudzień

 11.12.2018 r.

godz.15:30

 styczeń

24.01.2019 r.

godz.15:00

31.01.2019 r.

godz.15:30

 marzec

13.03.2019 r.

godz.15:30

 kwiecień 

02.04.2019 r.

godz.15:30

 maj

16.05.2019 r.

godz.15:30

 czerwiec

11.06.2019 r.

godz.15:00

 czerwiec

21.06.2019 r.

godz.11:45

 sierpień

19.08.2019 r.

godz.10:00

 sierpień

29.08.2019 r.

godz.10:00


Nieplanowane zebrania RP w ramach potrzeb z tygodniowym wyprzedzeniem

2.Terminarz spotkań powołanych zespołów nauczycieli – wg potrzeb, ustalają liderzy zespołów.

3.Terminarz spotkań z Rodzicami:

- 06.09.2018 r. , godz.16:30

·  ze spotkaniem dla Rodziców uczniów klas ósmych,

- 22.11.2018 r., godz.16:30,

- 07.02.2019 r., godz.16:30,

         - kwiecień przed egzaminem ósmoklasisty – dla Rodziców uczniów klas ósmych,

- 16.05.2019 r.. godz.16:30.

                             


REFORMA EDUKACJI - http://reformaedukacji.men.gov.pl/

EDUKACJA POLONIJNA:

http://polonia.edu.pl/ulotka-edukacja/

List Pani Minister Edukacji Narodowej odnośnie cyberbezpieczeństwa:


 Szanowni Rodzice,

 

realizując w naszej szkole Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, której jednym w priorytetów jest edukacja na temat ochrony dzieci, pragniemy serdecznie zachęcić do udziału w szkoleniach dla rodziców.

Bieżąca oferta edukacyjna dostępna jest na stronach fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w zakładce „oferta”. W bogatym wachlarzu proponowanych szkoleń znajdziecie Państwo informacje o spotkaniach i warsztatach na terenie naszego województwa, materiały edukacyjne, które mogą posłużyć do pracy w warunkach domowych, artykuły, bezpłatną przeglądarkę bezpiecznych stron internetowych i katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

www.fdds.plINFORMACJA DLA RODZICÓW ODNOŚNIE

GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

 

Gminy Ośrodek Zdrowia w Lubichowie z oddziałem – Stomatologicznym, gabinet Stomatologiczny w Publicznym Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego,

ul. Lorenza 8, 83-240 Lubichowo

 

czynny we wtorki od 9.00 do 12.00  i czwartki od 9.00 do 12.00

zapewnia Państwa dziecku bezbolesne leczenie stomatologiczne refundowane ze środków NFZ.

W ramach leczenia (za zgodą Rodziców/prawnych opiekunów) zostanie wykonany przegląd stomatologiczny (badanie stanu uzębienia) oraz profilaktyka fluorkowa  (przeciwdziałanie chorobie próchnicowej zębów).

W sytuacji decyzji leczenia dziecka w gabinecie prosimy o umówienie dziecka na wizytę. Termin wizyt można ustalić osobiście w gabinecie.

 

 

                                                                                              WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE
Z NIEOBECNOŚCIĄ UCZNIÓW

 na podst. Statutu Szkoły § 90 ust. 6 i 7

6. Rodzice:   

 

1) usprawiedliwiają nieobecność dziecka trwającą nieprzerwanie do 7 dni  kalendarzowych w formie pisemnej;

2) dłuższe nieobecności wymagają odpowiedniego zaświadczenia (lekarza, instytucji), z wyłączeniem szczególnych przypadków rodzinnych, losowych itp. kiedy to w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły nieobecność mogą usprawiedliwiać rodzice;

3)  o przyczynie nieobecności dziecka rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiają szkołę w terminie do 3 dni od jej rozpoczęcia w dowolnej formie (telefonicznej, osobiście, pisemnie).

 

7. Jeżeli w ciągu 7 dni do szkoły nie wpłynie żadna informacja od rodziców (prawnych opiekunów) o przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach, a uczeń nadal nie uczęszcza na zajęcia, dyrektor szkoły wszczyna postępowanie w związku z niespełnianiem przez ucznia obowiązku szkolnego.

 
  • Apelujemy do Rodziców o przekazywanie wychowawcom aktualnych numerów telefonów kontaktowych.

  • Przypominamy, że obowiązkiem Rodziców jest zapewnić udział dziecka w zajęciach lekcyjnych, dlatego prosimy nie zwalniać uczniów z błahych powodów.
    Nieobecność prosimy sygnalizować wychowawcy lub w sekretariacie szkoły i dokonywać usprawiedliwień.

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY DYSTRYBUCJI PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I - VIII

 

 

Udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym
więcej...>>


 

Wyjaśnienie odnośnie zajęć z etyki

 

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478) – weszła w życie z dniem 1 września 2014 r.


stanowisko MEN:

1. Nauka religii i etyki jest organizowana w szkołach na życzenie rodziców, bądź pełnoletnich uczniów. Życzenie rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów w sprawie organizacji nauki religii w publicznej szkole lub przedszkolu jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

2. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich. Jeżeli w danej szkole część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych.

3. Jeżeli na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym.

4. Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej rocznej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję. Ocena z etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania („religia/etyka”) bez możliwości skreślenia lub podkreślenia jednego z przedmiotów. Jeżeli uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. poz. 843), do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

Zmiany od 01.09.2016 r. – na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2016 r., poz.787)

 

5. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

6.Uczeń uczęszczający zarówno na  zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki ma wliczane do średniej ocen roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z każdego z tych zajęć.

 

 
Procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie