Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG PSYCHOLOG
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo
PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY


 

GODZINY  PRACY  PEDAGOGA  SZKOLNEGO

od 03.09.2018 r.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 8.45

język polski IV b

 

9.00 – 9.45

język polski V d

 

10.00 – 10.45

język polski IV c

 

10.45 -10.55 dyżur PG

 

11.00 - 14.00

dyżur pedagoga

 

 

8.00 – 8.45

dyżur pedagoga

 

9.00 – 9.45

język  polski IV b

 

10.00 - 10.45

język polski IV c

 

10.45 - 10.55 dyżur PG

 

10.55 - 11.40

dyżur pedagoga

 

12.00 - 12.45

 język polski V d

 

 

8.00 - 10.00

dyżur pedagoga s.14

8.00 – 9.45

dyżur pedagoga

 

10.00 – 10. 45

język polski V d

 

10.55 – 11. 40

 język polski IV c

 

11.40 - 12.00 dyżur PG

 

12.00 -12.45

język polski IV b

 

13.05 -13.50

zdw Va i d (język polski)

 

język polski  PG

 

13.50-14.00 dyżur                 (plac odwozów )

 

8.00 -  10.00

dyżur pedagoga s. 14

 

15.45 - 16.30

doradztwo zawodowe

 w kl. VII wg  harmonogramu sala 3PG

 

8.00 - 8.45

język polski V d

 

8.45 – 9.00 dyżur PG

 

9.05. - 9.45

dyżur pedagoga

 

10.00 - 10.45

język polski IV c

 

10.55 - 11.40   

język polski IV b

 

12.00 - 12.45 dyżur pedagoga

 

13.05 -13.50

zdw V c i b (język polski) PSP sala nr 13

 

14.00 - 14.45  z d w  (język polski)  s.14

 

8.00 – 9.00

dyżur pedagoga s.14

 

 

 

 

8.00 - 8.45

język polski IV c

 

9.00 - 9.45 

język polski V d

 

10.00 -10.45

język polski IV b

 

11.00 - 12.25

dyżur pedagoga

 

 

 

 


GODZINY  PRACY  PSYCHOLOGA  SZKOLNEGO 

Dominika Döring-Kaszubowska

od 03.09.2018 r.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Świetlica

7:10 - 7:50

Świetlica

7:10 - 7:50

Świetlica

7:10 - 7:50

 

 

 

1. Psycholog PSP

od 07:50 – 08:45

 

 

 

 

Dyżur Zewnętrzny

08:45 - 09:00

 

2. Psycholog PSP

9:00 - 10:00

 2. Psycholog PSP

 08:55 - 09:55

 

 

 

 3. Psycholog PSP

10:00 - 10:55

 

 

 

 

 

4. REWALIDACJA

sala 56 PG

10:55 - 11:40

 

 4. Psycholog PSP

10:40 - 11:55

4. REWALIDACJA

s. 56 PG

10:55-11:40

 Psycholog PSP

12:00 - 12:45

 

 

5. Psycholog PSP

11:55-12:55

 

 

6. Świetlica

13:00 – 14:00

 

6. REWALIDACJA

s.6

13:05 - 13:50

6. REWALIDACJA

s. 14

13:05-13:50

 6. Świetlica

od 13:00-14:00

Odwozy

13:50 – 14:00

7. REWALIDACJA  s.14

14:00 - 14:55

7. REWALIDACJA s. 3

14:00 - 14:45 

7. REWALIDACJA 

pracownia komputerowa

14:00 - 14:45

7. REWALIDACJA

sala 14

14:00-14:45

 

Dyżur Zewnętrzny

14:45 - 14:55

Dyżur Wewnętrzny

14:45-14:55

 

 

8. Świetlica

15:00 - 16:00

 8. REWALIDACJA

sala 3

14:55-15:40

 PSYCHOLOG SZKOLNY

Zadania  psychologa szkolnego

Głównym celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci przy współpracy z pedagogiem, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów.

Podstawowe zadania obejmują:

1.  Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.

2.  Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3.  Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom.

4.  Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

5.  Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

6.  Oddziaływania terapeutyczne wobec uczniów z zaburzeniami emocjonalno - motywacyjnymi.

7.  Kształtowanie u uczniów pozytywnego obrazu własnej osoby i prawidłowego funkcjonowania społecznego.

8.  Wdrażanie działań w oparciu o szkolny program profilaktyki i bezpieczeństwa.

9.  Badanie i ocena środowiska rodzinnego ucznia, sprawdzenie warunków do nauki i wypoczynku.

Dominika Dőring-Kaszubowska


PEDAGOG SZKOLNY


Zadania pedagoga szkolnego:

Podstawową rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole.

Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 

 

Pedagog szkolny:

  1. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  2. Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw.

  3. Udziela porad i pomocy  uczniom posiadającym trudności w konfliktach rówieśniczych i środowiskowych.

  4. Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu.

  5. Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami.

  6. Prowadzi konsultacje dla uczniów i rodziców.

 

Porozmawiaj z pedagogiem  szkolnym, gdy:

1.  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

2.  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3.  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4.  Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

5.  Chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem.

6.  Chciałbyś z kimś porozmawiać.

 

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 Jacek Szczech


Ważne lekcje o bezpieczeństwie - rządowy projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Platforma internetowa "Ważne lekcje" powstała z myślą o uczniach, rodzicach i nauczycielach, którzy w jednym miejscu znajdą wskazówki, jak radzić sobie z zagrożeniami współczesności: cyberprzemocą, agresją i narkotykami oraz jak prowadzić zdrowy tryb życia dzięki aktywności fizycznej i zrównoważonej diecie.