Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo
RODZICE  


 

17 września 2018 r. odbyło się zebranie wszystkich Klasowych Rad Rodziców,
w którym uczestniczyła także Dyrekcja Szkoły.
Przeprowadzono wybory do Prezydium Rady Rodziców.

Jego skład przedstawia się następująco: 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Dorota Kaczmarek
Z-ca Przewodniczącej – Pani
Joanna Myszewska

 

Sekretarz – Pani Joanna Tuszyńska

 

Skarbnik – Pani Wioleta Cejer

Członkowie – Pani Beata Michna, Pani Sylwia Mokwa

 1. Rada Rodziców pragnie czynnie włączyć się w proces wychowawczy i opiekuńczy szkoły. Wyraża chęć współpracy z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami i nauczycielami oraz deklaruje swoją pomoc przy organizowaniu różnych imprez szkolnych.

2. Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 40 zł od rodziny przez cały rok szkolny przyjmują wychowawcy klas. Można w 2 ratach.

3.
Szanowni Rodzice! Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami, wpłaty wnoszone na rzecz Rady są zwracane dzieciom, przede wszystkim na wszelkie nagrody, wyjazdy konkursowe, dopłaty do wyjazdów itp. 


Szanowni Rodzice,

realizując w naszej szkole Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, której jednym w priorytetów jest edukacja na temat ochrony dzieci, pragniemy serdecznie zachęcić do udziału w szkoleniach dla rodziców.

Bieżąca oferta edukacyjna dostępna jest na stronach fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w zakładce „oferta”. W bogatym wachlarzu proponowanych szkoleń znajdziecie Państwo informacje o spotkaniach i warsztatach na terenie naszego województwa, materiały edukacyjne, które mogą posłużyć do pracy w warunkach domowych, artykuły, bezpłatną przeglądarkę bezpiecznych stron internetowych i katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

www.fdds.pl 

Serdeczne podziękowania

za okazane dobro naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019

składamy:

Społeczności lokalnej

za zbieranie nakrętek  i przekazywanie szkole

na cel charytatywny

Pani Dominice Dőring-Kaszubowskiej, Pani Dorocie Jakubczak
oraz Panu Jackowi Szczech
za ufundowanie uczniowskich skrzynek kontaktowych

Pani Iwonie Lipinskiej

za zorganizowanie przejazdu do Gdańska
na Galę dla uczniów laureatów konkursu

„List do Taty”

Pani Joannie Koźbiał

za podarowanie krzewów ogrodowych do obsadzenia

placu przy szkole

Nadleśnictwu Lubichowo

za podarowanie drzew liściastych na obsadzenie terenu przy szkole z okazji „Święta Drzewa”

Państwu

Joannie i Zdzisławowi Żywalewskim

za pomoc finansową na obiady dla uczniów naszej szkoły

Pani Danucie Mania

oraz

Pani Annie Gilla

za podarowanie choinki dekoracyjnej do ogrodu przy szkole

Nauczycielom i przyjaciołom szkoły

za „SZLACHETNY DAR SERCA” przekazany

na rzecz bliźniego w okresie Świąt Bożego Narodzenia

 

Pani Joannie Żywalewskiej

za podarowanie ozdób świątecznych
na wystrój korytarzy

 

Pani Mirosławie Jędrzejewskiej-Komor

za podarowanie książek  
do świetlicy

 

Pani Dorocie Kaczmarek

(Przewodniczącej Rady Rodziców)

za podarowanie kwiatów wiosennych
do obsadzenia na placu przyszkolnym

 

Pani Grażynie Czapiewskiej

za pomoc i opiekę w czasie zawodów wojewódzkich

w Człuchowie oraz w czasie „Biegu Szpęgawskiego”

 

                                                                         Dyrekcja Szkoły 

Podziękowania

za dobro okazane naszej szkole

 

w roku szkolnym 2017/2018

 

w roku szkolnym 2016/2017

 

w roku szkolnym 2015/2016