Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo

amorząd czniowski


 

"Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi."

                                                      /Platon/
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie. Władze samorządu reprezentują wszystkich uczniów wobec dyrekcji szkoły i nauczycieli. Celem Samorządu Uczniowskiego jest uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły, rozwijanie współdziałania i wzajemnego wspierania się uczniów, tworzenie warunków do aktywności społecznej i samodyscypliny uczniów. 

 


Dyskoteka karnawałowa

Dnia 27 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie odbyła się dyskoteka karnawałowa dla uczniów klas V-VIII. Uczniowie mieli okazję pokazać swoje talenty w licznych konkursach w zabawach integracyjnych. Najpopularniejsze okazały się: bieganie w płetwach i goglach, „surfowanie” na desce i oczywiście limbo - czyli przechodzenie pod poprzeczką! W czasie imprezy można było nauczyć się nowych ruchów tanecznych, od profesjonalnych animatorów, którzy stworzyli wspaniały klimat wakacji na Hawajach.

Samorząd Uczniowski pragnie podziękować panu Franciszkowi Lewickiemu, kierownikowi GOKu, za zorganizowanie dyskoteki.

Grażyna Klonecka-Barrett

Opiekun SU

Poczta Walentynkowa

14 lutego to wyjątkowy dzień dla wielu osób. Jest to czas wyznawania zarówno miłości, sympatii jak i przyjaźni. Uczniowie naszej szkoły także pamiętali o Dniu Zakochanych. Z tej okazji, jak co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Już czwartego lutego przygotowana i pięknie ozdobiona skrzynka czekała przy pokoju nauczycielskim na kartki. Każdy z uczniów PSP i PG w Lubichowie mógł wrzucić do skrzynki swoją walentynkę. Poczta cieszyła się sporym zainteresowaniem.

W czwartek korespondencja została rozdzielona na poszczególne klasy, a w piątek, przed feriami, kartki zostały doręczone do adresatów. Funkcje listonoszek pełniły: Małgorzata Toczek i Julia Birna.  Prócz uczniów kartkami obdarowani zostali także nasi nauczyciele.

Grażyna Klonecka-Barrett

Opiekun SU

   

 


 

Spotkanie SU z panią Dyrektor

 

Dnia 29 stycznia br. odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego z panią Dyrektor, Justyną Kacała, w celu przedyskutowania kilku ważnych kwestii.

Przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli wniosek, po uprzednim głosowaniu, o nadanie szkole imienia. Kandydatem jest obecny patron Publicznego Gimnazjum w Lubichowie – ks. Kard. Stefan Wyszyński.

SU zapoznany został z harmonogramem szeroko pojętych przygotowań do tej uroczystości planowanej na 2 września 2019r.


Stypendium motywacyjne

W dniu 08.01.19 odbyło się zebranie SU z panią dyrektor PSP, Justyną Kacała. Podczas spotkania pani Dyrektor poprosiła Samorząd o zaopiniowanie średnich ocen uprawniających do otrzymania stypendium za wyniki w nauce w klasach IV - VIII. Przedstawiciele reprezentujący społeczność uczniowską wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie.

Opiekun SU

G. Klonecka-Barret

 
ZMIANA W SKŁADZIE SU

Dnia 06.12.2018r. odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego podczas którego podjęto decyzję, iż Oktawian Telewski z klasy VII a zostanie zastąpiony przez Macieja Mokwę z kl.VII c. Maciej uzyskał duże poparcie podczas wrześniowych wyborów oraz jednogłośne poparcie przedstawicieli SU. Ponadto Maciej Mokwa udzielał się już wcześniej w Samorządzie i swą wzorową postawą udowodnił, że potrafi godnie reprezentować społeczność uczniowską. 

Opiekun SU

G. Klonecka-Barret


DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

 

27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie odbyła się dyskoteka Andrzejkowa dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VIII. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 15:00 i trwała do 17:00.  Już od progu słyszeliśmy dźwięki dobrej muzyki. Impreza prowadzona była profesjonalnie przez DJ-a, mieliśmy również światła oraz dymy. Na początku każdy się krępował wyjść na parkiet, ale później dyskoteka się rozkręciła.

Choć frekwencja na dyskotece nie była stuprocentowa to i tak można powiedzieć, że impreza udała się. Wszyscy bardzo dobrze się bawili i do domu wracali z uśmiechem na twarzy!

Nad bezpieczeństwem naszych szkolnych tancerzy czuwali: p. Małgorzata Kaszuba, p. Iwona Lassota, p. Iwona Kowalczyk, p. Agata Sobiechowska, p. Maria Werra. Natomiast opiekę w czasie odwozów sprawowali: p. Beata Deptulska-Ambroziak i p. Jacek Szczech.

Specjalne podziękowania należą się kierownikowi GOKu, p. Franciszkowi Lewickiemu

za organizację wspaniałej dyskoteki.  

Opiekun SU

G.Klonecka-Barrett

Pomóżmy przywrócić wzrok

26-27 listopada br. odbędzie się z inicjatywy SU akcja charytatywna wraz ze szkołami: ZSP Skórcz oraz PSP Osiek, polegająca na zbiórce pieniędzy dla 2- letniego Kubusia Gzeli z Leśnej Jani koło Smętowa Granicznego.

Kubuś ma guza mózgu. W zeszłym roku w wyniku operacji w Niemczech odłączono mu wzrok. Matka sama wychowuje trójkę dzieci, gdyż mąż 1,5 roku temu zmarł na raka żołądka. Pieniądze są potrzebne na rehabilitację.


Samorząd Uczniowski u Pani Dyrektor

Dnia 13 listopada br. pani dyrektor, Justyna Kacała, spotkała się
z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Celem spotkania było zapoznanie SU z propozycjami zmian w Statucie PSP w Lubichowie. Zmiany dotyczyły wszelkiego rodzaju prac kontrolnych jak i doskonalenia zawodowego.

Poprawka 1

- w § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana każdorazowo uczniowi na zajęciach, zaś chętnym uczniom do wglądu jego rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie określonym przez nauczyciela, nie dłużej niż na jeden tydzień, zaś testy diagnozujące badające wyniki nauczania (przeprowadzane przez dyrektora szkoły oraz nauczycieli)  pozostają do wglądu tylko na terenie szkoły”; rodzic/prawny opiekun ma prawo zawsze do wglądu w wszelkie prace kontrolne na terenie szkoły.”

Poprawka 2

- po ust.7 w § 18 dodaje się ust. 7a, 7b, 7c, 7d w brzmieniu:

„7a.Jeżeli uczeń sprawdzoną i ocenioną pracę kontrolną oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania nie oddał nauczycielowi w wyznaczonym terminie, to po raz kolejny nie otrzymuje pracy kontrolnej oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania do wglądu do domu”.

 „7b. Za nieoddaną prace kontrolną czy inną dokumentację dotyczącą oceniania nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jedynie informuje o zaistniałym fakcie Rodzica/prawnego opiekuna za pomocą dziennika elektronicznego”.

„7c. Uczeń w pisaniu w wszelkich pracach kontrolnych posługuje się tylko długopisem niezmazalnym.”

Poprawka 3

- do § 73 dodaje się ust.16 w brzmieniu:

 „16.Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, który zawiera cele

orientacji zawodowej w klasach I–VIII szkoły podstawowej jako zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji jak i też przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.”

 

Poprawka 4

- po ust.16 w § 73 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

 

„16a.Doskonalenie zawodowe odbywa się również w oparciu o kompetencje kluczowe (kompetencje w zakresie czytania i pisania, językowe, matematyczne, cyfrowe, społeczne, obywatelskie, w zakresie przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej), do których zobowiązani są wszyscy nauczyciele na każdych zajęciach.

 

Reprezentanci społeczności szkolnej zaaprobowali propozycje zmian w Statucie.

Poza tym, w czasie spotkania ustalono datę zbiórki charytatywnej na rehabilitację 2-letniego Kubusia Gzeli. Pieniądze będą zbierane 26 i 27 listopada br.

Kolejnym punktem spotkania było zasięgnięcie opinii SU dotyczącej organizacji WOŚP w roku 2019. W tek kwestii przedstawiciele Samorządu byli na „Tak”.

Opiekun SU

Grażyna Klonecka-Barrett

Tornistry trafiły na wagę

01.10 obchodzimy Ogólnopolski Dzień Tornistra. Z tej okazji w budynku PSP  oraz PG w Lubichowie   odbyło się ważenie tornistrów z udziałem dyrekcji PSP, opiekuna samorządu uczniowskiego oraz przedstawicieli SU. Małgorzata Toczek z Julią Birna  w Dużej Szkole, a Agnieszka Wilkowska z Julią Doering  w budynku PG sprawdzały czy plecy dzieci i młodzieży szkolnej nie są przeciążone. Każdy uczeń stawał na wagę i osobno ważył swój tornister. Prawidłowa waga tornistra to 10 procent wagi ucznia. Jeżeli tornister był cięższy, radzono aby np. zostawiać więcej książek w szkole w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach.  Na szczęście większość plecaków mieściła się w dopuszczalnej normie. A najważniejsze, że nawet najmłodsi uczniowie uczą się, że o kręgosłup należy dbać.

Grażyna Klonecka-Barrett


RAJD PIESZY DO MŁYNEK

Dnia 29.09 br. odbył się rajd pieszy do Młynek pn. „Jesienna wyprawa po tlen. Wybrało się tam wiele osób z klas IV - VIII wraz z opiekunami. Kiedy doszliśmy do lasu podzieliliśmy się na grupy i każda zabrała się do budowy szałasu. Oprócz ciekawej konstrukcji każda grupa pochwaliła się również własnym oryginalnym hasłem. Następnie udaliśmy się do miejsca docelowego jakim było pole namiotowe w Młynkach. Tam każdy zjadł pyszną kiełbaskę z ogniska oraz mógł wykazać się podczas różnych konkurencji takich jak np. siatkówka, zbijak, piłka nożna itp. Zgodnie z tradycją odbyło się drużynowe przeciąganie liny. Po wszystkich konkurencjach, z uśmiechami na twarzach udaliśmy się do Lubichowa gdzie zakończył się rajd. 

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje opiekunom:

p. Marii Wera, p. Mirosławie Kwaśniewskiej, p. Brygidzie Piesik,

p. Sylwii Szydłowskiej, p. Agacie Sobiechowskiej,  p. Grażynie Kloneckiej-Barrett

oraz p. Jackowi Szczech.

Szczególne podziękowania za wspaniałą gościnność kierujemy do p. Justyny Adrych.

Małgorzata Toczek, Julia Birna kl. VIIIB

 

SPOTKANIE SU Z DYREKCJĄ SZKOŁY

 

Dnia 19.09.2018r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie. Ustaliliśmy terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć w obecnym roku szkolnym. 

Julia Birna

 


WYBORY SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Dnia 13 września 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. O godz. 10:00 w świetlicy PSP zebrały się Samorządy Klasowe IV-VIII. Wybory poprzedziło wystąpienie pani dyrektor Justyny Kacały, która przybliżyła zebranym na czym polega działalność samorządu oraz życzyła mądrych wyborów. Nad prezentacją kandydatów i przebiegiem głosowania czuwała opiekun SU pani Grażyna Klonecka- Barrett.

 

W wyniku głosowania wybrano Szkolny Samorząd Uczniowski w składzie:

· Przewodnicząca SU – Małgorzata Toczek   kl. VIII B

· Za-ca przewodniczącej SU – Martyna Nawrocka   kl. IV C

· Sekretarz SU – Julia Birna   kl. VIII B

· Skarbnik SU - Oktawian Telewski   kl. VII A

· Przedstawiciel SU – Zuzanna Czubek   kl. VII B

· Przedstawiciel SU - Julia Doering   kl. VII A

· Przedstawiciel SU – Agata Mazur   kl. V B

· Przedstawiciel SU – Mateusz Filarski   IV A

· Przedstawiciel SU- Agnieszka Wilkowska  kl. VI A

 

Dnia 17 września 2018 r., podczas apelu informacyjnego, nowo wybrany Samorząd Uczniowski został przedstawiony społeczności uczniowskiej PSP w Lubichowie .

Natomiast na dzień 19 września 2018 r. zaplanowane jest spotkanie pani dyrektor Justyny Kacały z SU.

 

Opiekun SU