Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo

karty pracy uczniaCorocznie w naszej szkole przeprowadzamy badania wśród uczniów na temat funkcjonowania szkoły w aspekcie działalności dydaktyczno – wychowawczo -opiekuńczej.  Informacje zwrotne otrzymane od uczniów na podstawie ankiet mają wpływ na doskonalenie procesów zachodzących w szkole.

***

***