Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać  
z następujących zajęć dodatkowych:

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmują język polski i matematykę. Uczęszczają na nie przede wszystkim uczniowie, którzy mają opinie bądź orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
kl. IV - VIII

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

kl. I - III


 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zdrowie jest dla człowieka jedną z najważniejszych spraw życiowych. Powinniśmy zabiegać o nie już od najwcześniejszych lat życia, a szczególnie w okresie kiedy znajduje się ono pod wpływem zinstytucjonalizowanego oddziaływania, a więc szkoły. Uczniowie z zaburzeniami statyki ciała objęci są zajęciami z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. W zajęciach  realizowanych wg programu autorskiego dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków lokalowych biorą udział dzieci po konsultacjach z pielęgniarką higieny szkolnej oraz według wskazań lekarzy.

Zajęcia prowadzi nauczyciel specjalista Renata Ratomska.

  ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy mają opinie bądź orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazujące na potrzebę udziału w takich zajęciach.
W szkole odnowiono i zmodernizowano  gabinet terapii pedagogicznej, który wyposażany jest w niezbędne pomoce dydaktyczne.  
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez nauczycieli specjalistów, którzy ukończyli studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej: Beatę Paluchowską i Ewę Weltrowską.  
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne mają na celu pomoc uczniom, którzy mają problemy z poprawnym opanowaniem czytania i pisania.

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbywają się zajęcia rewalidacyjne. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy mają opinie bądź orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazujące na potrzebę udziału w takich zajęciach.
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej.
Zajęcia prowadzą następujący nauczyciele specjaliści: Jolanta
  Michna, Maria Łojewska, Ewa Weltrowska oraz Sebastian Jach.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbywa się terapia pedagogiczna. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy posiadają orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej bądź opinie wskazujące na potrzebę udziału w takich zajęciach. Celem terapii pedagogicznej jest przywrócenie możliwości rozwoju umysłowego do normatywu społecznego, podmiotom z deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości psychosomatycznych, poprzez: stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży - jest to cel nadrzędny; stymulowanie                     i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki, eliminowanie niepowodzeń emocjonalno - społecznych i ich konsekwencji.

Zajęcia prowadzi nauczyciel specjalista pani Beata Paluchowska.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbywają się zajęcia logopedyczne.

Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy mają opinie bądź orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazujące na potrzebę udziału w takich zajęciach.
Cel zajęć logopedycznych to przede wszystkim kształtowanie mowy czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.
Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści panie: Dorota Augustjańska i Elżbieta Zgoda.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SPOTKANIA POZALEKCYJNE DLA KLAS I-III

SPOTKANIA POZALEKCYJNE DLA KLAS IV-VIII

 

                

ZESPÓŁ "LUBICHOWSKIE KOCIEWIAKI"

lub.koc..jpg (42761 bytes)Nasza przygoda z gwarą rozpoczęła się w 1990 r. Początkowo nazywaliśmy się  "Wasze Klepy", gdyż swoją działalność ograniczaliśmy tylko do gadek kociewskich. Nasze zainteresowanie i fascynacja kulturą regionu szybko i sukcesywnie rozwijała się. Zespół rozrastał się liczebnie jak i wzbogacał swój repertuar. Już nie skupiamy się wyłącznie na gadkach, ale śpiewamy pieśni różnych kompozytorów kociewskich i posiadamy małą kapelę - akordeon, skrzypce, diabelskie skrzypce i burczybas. Wraz z rozwojem repertuaru zmieniliśmy nazwę na "Lubichowskie Kociewiaki".

Zapraszamy na stronę internetową naszego zespołu
http://lubichowskiekociewiaki.pl