Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG PSYCHOLOG
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
EGZAMIN KL. viii
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo

ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECIZapasy Sportem Wszystkich Dzieci  

Nasza Szkoła Podstawowa w współpracy z UKS Olimpik Lubichowo uczestniczy w projekcie  Ministerstwa Sportu Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci. 

Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku Polski Związek Zapaśniczy przy współudziale Ministerstwa Sporu i Turystyki realizował projekt „Zapasy sportem wszystkich dzieci” w środowisku wiejskim, który był prowadzony w 41 placówkach na terenie 15 województw. 

Forma zajęć pozalekcyjnych z elementami gier i zabaw z mocowaniem prowadzonych na terenie szkół podstawowych wywołała pozytywne emocje, zyskała aprobatę i cieszyła się dużym zainteresowaniem placówek szkolnych i środowiska zapaśniczego. 

Polski Związek Zapaśniczy przygotował Ofertę Konkursową do MSiT na kontynuację w roku 2018 Programu - „Zapasy sportem wszystkich dzieci – prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami zapasów w Szkołach Podstawowych ” w środowisku wiejskim.

Polski Związek Zapaśniczy ogłasza nabór do edycji w/w programu na rok 2018. 

Program realizowany będzie w okresie szkolnym w terminach 03.09-30.11.2018 roku.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH (pozalekcyjnych):

W projekcie (zajęciach pozalekcyjnych) może uczestniczyć każde dziecko (dziewczynki i chłopcy) w wieku 10-12 lat po spełnieniu dwóch podstawowych warunków: 

  • posiadania pozytywnych badań lekarskich do tego typu zajęć

  • zgody rodziców na udział w zajęciach pozalekcyjnych

Formy prowadzenia zajęć zostały opracowane zgodnie z zasadami metodyki szkolenia sportowego, wczesnego wieku szkolnego i programu nauczania wychowania  fizycznego w klasach  4-6.

Mamy nadzieję że wspólna realizacja projektu w roku 2018 przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci, popularyzacji sportu zapaśniczego w Państwa środowisku oraz będzie doskonałą formą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

 

https://www.zapasy.org.pl/categories/zapasy-sportem-wszystkich-dzieci