Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG PSYCHOLOG
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
EGZAMIN KL. viii
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT 

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY 
Dziękujemy wszystkim,
którzy oddali głos
na stronę naszej szkoły.


Publiczna Szkoła Podstawowa
 
w Lubichowie 
 ul. Dworcowa 15, 83-240 Lubichowo    
    
 tel. (fax): 585885225            email: psplubichowo@wp.pl


MOTTO SZKOŁY:


A K T U A L N O Ś C I
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. uczniowie klas ósmych z naszej szkoły przystąpili do „Egzaminu ósmoklasisty”. Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdzał, w jakim stopniu zdający spełniają te wymagania.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "ZAGROŻENIA WYPADKOWE W INDYWIDUALNYCH  GOSPODARSTWACH ROLNYCH"


W dniu 15 kwietnia 2019 roku odbył się gminny finał konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Gminy Lubichowo pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych".  Od lat inicjatorem tego konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. 


KONKURS  PRZYRODNICZO - MATEMATYCZNY „ZIELONE LICZYDŁO”


W dniu 12 kwietnia 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbył się  I szkolny  konkurs przyrodniczo – matematyczny „Zielone liczydło”. (...)Konkurs adresowany był do klas VII. Był to konkurs interdyscyplinarny. Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami z różnych przedmiotów: matematyki i przyrody/biologii.


„LUBICHOWSKIE ZMAGANIA Z MATEMATYKĄ 2019”

11 kwietnia 2019r. odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie piąta edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Lubichowskie Zmagania z Matematyką 2019”. Celem konkursu było m.in.: promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozumowania, wzbudzenie pozytywnej rywalizacji wśród dzieci, motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.       


WYNIKI VII DIAGNOZY PRÓBNEJ ÓSMOKLASISTÓW


2 kwietnia 2019 r. uczniowie klas ósmych pisali po raz czwarty próbną diagnozę z języka polskiego. Stanowiła ona siódmą diagnozę próbną z zakresu wiadomości i umiejętności uczniów przed planowanym egzaminem zewnętrznym – egzamin ósmoklasisty w kwietniu 2019  r.


konkurs plastyczny pt: „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”


W miesiącu marcu został ogłoszony konkurs plastyczny pt: „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”. Na konkurs wpłynęło 26 prac z klas I-III  i 5 z klas IV-VI.

Szkolny konkurs historyczny na prezentację multimedialną
„Kampania wrześniowa 1939 r.” 


Od marca do kwietnia bieżącego roku szkolnego PSP w Lubichowie  trwał konkurs na prezentację multimedialną „Kampania wrześniowa 1939 r.”. Adresowany był on do uczniów klas VII i VIII.

Drodzy Rodzice/ prawni opiekunowie!

 

W związku z zawieszeniem akcji strajkowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie, pragnę poinformować, że od jutra czyli 9 kwietnia 2019 r.  rozpoczynają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z planem zajęć.

Zapraszam uczniów na zajęcia.

Z poważaniem

Justyna Kacała


Drodzy Rodzice/ prawni opiekunowie!

 

W związku z akcją strajkową, która rozpocznie się w naszej szkole 8 kwietnia 2019 r., pragnę poinformować, że tego dnia dowozy i odwozy uczniów na zajęcia opiekuńcze odbywają się według harmonogramu dowozów i odwozów uczniów.
W tym dniu nie będzie wydawany obiad, odliczenie zapłaconego obiadu nastąpi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

Dziękuję za wyrozumiałość.

Z poważaniem

Justyna Kacała


Drodzy Rodzice/ prawni opiekunowie!

 

W związku z akcją strajkową, która rozpocznie się w naszej szkole 8 kwietnia 2019 r., pragnę poinformować, że od tego dnia w szkole,  w miarę możliwości będą odbywać się zajęcia opiekuńcze.

Na bieżąco będę Państwa informować o akcji strajkowej w naszej szkole przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

Dziękuję za wyrozumiałość.

Z poważaniem

Justyna Kacała

Dyrektor szkoły


Drodzy Rodzice/ prawni opiekunowie!

 

W związku z pismem Prezesa Oddziału ZNP w Lubichowie – Pani Ewy Weltrowskiej, które wpłynęło do szkoły 28 marca 2019 r., pragnę poinformować, że dnia 8 kwietnia 2019 r. w kierowanej przeze mnie szkole pracownicy rozpoczynają akcję strajkową, która będzie trwać do odwołania.
W związku z tym nie jestem w stanie zabezpieczyć uczniów, którzy tego dnia zgłoszą się do szkoły w realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych, a przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo na czas akcji strajkowej.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostanie uczniów w domu.
Taką informację dnia 1 kwietnia 2019 r. przekazałam Radzie Rodziców oraz Przewodniczącemu Rady Gminy - Panu Juliuszowi Kalinowskiemu, który obecny był również na spotkaniu Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie.
Ponadto informuję Państwa o możliwości skorzystania z art.32 ust.1 w powiązaniu z art.34 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
O zakończeniu strajku zostaniecie Państwo powiadomieni.
Dziękuję za wyrozumiałość.

Z poważaniem
Justyna Kacała
Dyrektor szkoły


Szkolny Konkurs Plastyczny „Życie pełne dobra ks. kard. Stefana Wyszyńskiego”dla uczniów kl. I – VIII

DZIEŃ ZIEMI- „ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII”


W poniedziałek 02.04.2019 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Tegoroczne obchody były pod hasłem – „Odnawialne  źródła  energii” Na nasz ekologiczny apel przybył Wójt Gminy Lubichowo pan Andrzej Toczek oraz z Nadleśnictwa Lubichowo: pani Joanna Kaszubowska i pan Maciej Jodko.


SZKOLNA WYSTAWA „KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY…”

Do końca Wielkiego Postu już naprawdę niewiele czasu pozostało, dlatego nim zaczniemy przeżywać radość Zmartwychwstawania, pragniemy pochylić się – jak co roku – nad męką naszego Pana. Pragniemy przez chwilę kontemplować tę największą tajemnicę naszej wiary, aby w cierpiącym Chrystusie dostrzec twarz drugiego człowieka. 

PRZYSZŁY PATRON SZKOŁY

PROGRAMY REALIZOWANE
W SZKOLE:


 

Telefon Zaufania

dla Dzieci i Młodzieży

116 111

 

 

SZKOŁA Z WITAMINĄ
Podobny obraz

 

Szkoła przyjazna uczniom
z dysleksją

 


POLECAMY:

RODO

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY

KLUB KUMPLI

BĄDŹ KUMPLEM,
NIE DOKUCZAJ

REKORDY SPORTOWE SZKOŁY


SZKOLNY FESTYN RODZINNY

lub.koc..jpg (42761 bytes)
 "Lubichowskie Kociewiaki"

http://lubichowskiekociewiaki.pl 
        
           
              
   
          

 

 

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2019 r.

© 2002-2019 psplubichowo

Wszelkie prawa zastrzeżone.