Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

 


ROK SZKOLNY 2018/2019

EUROPEJSKI  TYDZIEŃ  ŚWIADOMOŚCI  DYSLEKSJI

 

Jak co roku w miesiącu październiku w całej Europie obchodzony jest Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W tym roku w naszej szkole ETŚD obchodziliśmy w dniach 22 – 26 października 2018 r. tegoroczne ogólnopolskie hasło brzmiało ”MOTYWACJA W DYSLKSJI – nasze mocne strony. Hasło naszej szkoły:  RADZIMY SOBIE Z DYSGRAFIĄ. Dysgrafia to problemy z opanowaniem umiejętności pisania.

Podczas akcji ETŚD uczniowie wykonywali zadania związane z czynnościami manualnymi i graficznymi. Klasy I-III pod opieką wychowawców  ćwiczyli sprawność  ręki wykonując zadania w specjalnie przygotowanych kartach pracy, a uczniowie klas IV-VIII na lekcjach plastyki i zajęciach świetlicowych wykonywali ozdobne inicjały liter swojego imienia i nazwiska. W ramach obchodów akcji uczniowie uczestniczyli w grze terenowej w Starogardzie Gd.

25 października 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie odbyło się podsumowanie akcji, na której Zespół Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją, to jest Ewa Weltrowska - lider zespołu, Hanna Pilacka, Brygida Piesik, Sylwia Szydłowska, Justyna Sobolewska, Maria Łojewska, Jolanta Michna, Grażyna Klonecka-Barrett, Aleksandra Kuśnierz  przygotował wystawę malarską obrazów. Ekspozycja objęła ponad 60 obrazów i kilkanaście prac plastycznych uczniów. Głównymi motywami obrazów była przyroda, pejzaż wsi, był też akcent religijny. Większość obrazów została  namalowana techniką olejną na płótnie, inne akwarelą i pastelami. Znaczna część obrazów była oprawiona w piękne ramy. Autorami obrazów byli miejscowi malarze amatorzy, a wśród nich Sylwester Klamann – opiekun i instruktor prowadzący warsztaty plastyczne oraz Danuta Kaczmarek, Anna Górecka, Ewa Nierzwicka, Iwona Jakubowska, Mariola Klahs, Agata Wontka, Sylwia Szydłowska, Renata Ratomska, Anna Piesik. Wystawę otworzyła dyrektor szkoły Justyna Kacała. Powitała zaproszonych gości emerytowanych dyrektorów i terapeutów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie, rodziców , autorów wystawy i przedstawicieli uczniów klas I-VIII. Uczennica  samorządu uczniowskiego Agnieszka Wilkowska z klasy VI a przedstawiła cel zorganizowania wystawy. Wystawa miała być inspiracją do rozwoju i odkrywania swoich  zdolności i motywacją do pokonywania trudności manualnych. Głos zabrał opiekun wystawy Sylwester Klamann. W trakcie swojej wypowiedzi zachęcał do uczestnictwa w warsztatach grupy malarzy. Opowiedział jak można realizować swoje pasje, spędzać czas wolny, a czasami odnaleźć swój talent. Po oficjalnej części wszyscy obecni na sali z uwagą i zainteresowaniem obejrzeli wystawę. Następnie według ustalonego harmonogramu uczniowie poszczególnych klas wraz z opiekunami obejrzeli wystawę obrazów. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie. Nad porządkiem i pomocą podczas oglądania wystawy  czuwały  uczennice samorządu uczniowskiego Agata Mazur V b i Julia Doering VII a.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują autorom  obrazów za wypożyczenie prac, a tym samym podzielenie się sztuką, realizacją swoich pasji i pomoc w przygotowaniu wystawy.

Ewa Weltrowska

   

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Konkurs ortograficzny dla klas VI-VII

Dnia 20.12. 2017 r. odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VII w ramach zajęć terapii pedagogicznej. Głównym celem konkursu było umożliwienie udziału w konkursie uczniom, którzy dotychczas nie mieli szans na sukces w tego typu konkursach. Również wdrażanie do doskonalenia poprawności ortograficznej.

W konkursie wzięło udział 16 uczniów.

I miejsce       Bartwicka Amelia     kl.  VI c

II miejsce      Dubiella Natalia     kl.   VII a

III miejsce     Cejer Alicja             kl.    V b

Nagrody laureatom wręczył Wójt Gminy i pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubichowie. Każdy z uczestników otrzymał upominek i dyplom za udział w konkursie.

Ewa Weltrowska

   

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017/18

W ramach ETŚD dnia 18.10.2017r. uczniowie uczęszczający na terapię pedagogiczną wzięli udział w grze terenowej „Nie dam się dysleksji !!!”

Gra została zorganizowana przez PTD oddział w Starogardzie Gd.. Celem gry  było rozwiązanie zadań o tematyce ortograficznej. Zadania znajdowały się w różnych miejscach kontrolnych w Starogardzie Gd.

Początek gry rozpoczął się w naszej szkole. Uczniowie tutaj rozwiązali pierwsze zadanie. Następnie pod opieką nauczyciela pojechali do Starogardu Gd.. Pozostałe zadania wykonali w Starostwie Powiatowym, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO-VOBIS, Ratuszu, Bibliotece Miejskiej, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, Kinie Sokół, Starogardzkim Centrum Kultury. Podsumowanie Gry Terenowej odbyło się w Osiedlowym Domu Kultury na ul. Reymonta w Starogardzie Gd. . Tam uczestnicy zostali poczęstowani ciastem, ciepłym napojem i otrzymali upominki za udział w grze.

Nasza szkoła już po raz drugi uczestniczyła w Grze Terenowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oddział Starogard Gd. 

Dnia 19.10.2017 r. w ramach obchodów ETŚD odbyła się Rada Szkoleniowa dla nauczycieli naszej szkoły. Tematem szkolenia było usystematyzowanie wiedzy na temat dysleksji w świetle aktualnych aktów prawnych i najnowszych publikacji. Szkolenie przeprowadziła pani Violetta Piasecka przewodnicząca Gdańskiego oddziału PTD.

Powstała także gazetka pod hasłem „Uczeń z dysleksją też czyta książki”. Gazetkę przygotowała pani bibliotekarka Hanna Pilacka.

                                                                                          Ewa Weltrowska

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

Sprawozdanie z Europejskiego

Tygodnia Świadomości Dysleksji

w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie

 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji jest to wydarzenie ogólnopolskie, któremu patronuje Polskie Towarzystwo Dysleksji. W naszej szkole w dniach 03-07.10.2016r. po raz trzeci zorganizowaliśmy obchody tego wydarzenia. Ogólnopolskie hasło brzmiało: UCZEŃ PODWÓJNIE WYJĄTKOWY!

Akcję w naszej szkole przeprowadziliśmy pod hasłem: „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”.

Nasze działania i zadania dotyczyły głównie upowszechnianiu czytelnictwa oraz rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród uczniów. Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji rozpoczęliśmy apelem, na którym został przedstawiony program i szczegółowy plan obchodów ETŚD.

W głównym korytarzu powstała gazetka informacyjna pod hasłem „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”,  a na boiskach szkolnych rozwieszone zostały ciekawostki na temat dysleksji. Przez cały tydzień trwała akcja czytania w świetlicy szkolnej dowolnie wybranej pozycji książkowej.  Wychowawcy Klas I-III na zajęciach lekcyjnych czytali uczniom dowolnie wybrane teksty: wiersze, fragmenty lektur itp. Natomiast uczniowie klas IV-VI na zajęciach wychowawczych poznali postać i fragmenty z pozycji twórczości  H. Sienkiewicza, co było związane z ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza .

Dnia 07 października odbyło się podsumowanie obchodów ETŚD na którym odbyła się „Prezentacja pięknego czytania” . Na to spotkanie zostali zaproszeni goście nauczyciele - emeryci, klasy I-III, i klas IV-VI . Uczniowie zaprezentowali fragmenty lektur, wiersze, dialogi oraz krótkie inscenizacje. Każdy z uczestników otrzymał  w nagrodę za udział,  piękną zakładkę do książek oraz słodkości. Zaprezentowało się również koło dziennikarskie przedstawiając  inscenizację wiersza Paweł i Gaweł A. Fredry i czytanie z podziałem na role  Zupka ze szprotek ze zbioru Jedna literka a zmiana wielka A. Frączek. Na zakończenie uczniowie koła przedstawili zalety czytania.

Tegoroczny Europejski  Tydzień Świadomości Dysleksji miał na celu propagowanie kultury czytelniczej, prezentacji umiejętności czytelniczych oraz rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród uczniów. Działania wdrożone podczas Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji z pewnością przyczyniły się do kształtowania właściwych relacji uczeń-nauczyciel-rodzic.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w obchodach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w naszej szkole serdecznie dziękujemy.

               Zespół realizujący program „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”

   

ROK SZKOLNY 2015/2016


Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie

 

23-30 października 2015 r.

 

Ø  „Nie damy się dysortografii” – gazetka informacyjna

 

Ø  „Z ortografią za pan brat”- zajęcia ze słownikiem ortograficznym”

 

 

Ø  „Szkolny Konkurs Ortograficzny”

 

Ø  „Rodzinne Dyktando”

       
       

 

 

Ø  „Dzień wesołej ortografii” – podsumowanie Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 

 

 

Ø  Laureaci Szkolnego Konkursu Ortograficznego

 

Ø  Najciekawsze plakaty ortograficzne

 

 

PLAKATY ORTOGRAFICZNE KLAS I – III

 
         

 

PLAKATY ORTOGRAFICZNE KLAS IV – VI

       

Ø  PODSUMOWANIE – rozstrzygnięcie konkursów:

- dla kl. I-III – „W krainie ortografii”

Nagrodę za plakat w postaci kosza z owocami otrzymała klasa II c.

 

 

- dla kl. IV-VI – „Potyczki ortograficzne”

Nagrodę za plakat w postaci kosza z owocami otrzymała klasa V b.

 

  

PROGRAM  

EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI

DYSLEKSJI

 

23 – 30 PAŹDIERNIKA 2015 r.

 

HASŁO:   NIE DAMY SIĘ DYSORTOGRAFII!

 

 

Hasło działań dla klas I-III   „W KRAINIE ORTOGRAFII”

 

Hasło działań dla klas IV-VI  „POTYCZKI ORTOGRAFICZNE”

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU REALIZOWANEGO W NASZEJ SZKOLE

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

 ROK SZKOLNY 2014/2015

Kilka refleksji z obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie

I. Gazetka informacyjna na temat dysleksji

 

II. Prezentacje multimedialne dla klas I-VI „ Co to jest dysleksja?”

III. Czytanie baśni Hansa Christiana Andersena

       
       

IV. Plakaty klas IV-VI „ Sławni ludzie z dysleksją”

       
       

V. Wykonanie plakatu do wybranej baśni H.Ch. Andersena kl. I-III

       
       
       

VI. Dzień baśniowej postaci kl.I-III

     

 

VII.  Podsumowanie – rozstrzygnięcie konkursów:

- dla kl. I-III – „Wykonanie plakatu do wybranej baśni H.Ch. Andersena”,

Bon - wyjście klasowe z wychowawcą na pizzę do lokalnej restauracji otrzymała kl. III a.

 

       

- dla kl. IV-VI – „Album – sławna osoba z dysleksją”,

Bon- wyjście klasowe z wychowawcą na pizzę do lokalnej restauracji otrzymała kl. V b.

 

Dziękujemy:

uczniom, wychowawcom i Rodzicom wszystkich klas I-VI

za wykonanie przepięknych plakatów oraz albumów.


PROGRAM EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

 

20 – 24 PAŹDIERNIKA 2014 r.

 

HASŁO:   NIE DAM SIĘ DYSLEKSJI!

Hasło działań dla klas I-III   ANDERSEN SŁAWNY BAJKOPISARZ Z DYSLEKSJĄ

 

Hasło działań dla klas IV-VI  SŁAWNI LUDZIE Z DYSLEKSJĄ

 Szczegóły programu realizowanego w naszej szkole

Sprawozdanie z Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji       Ortograffiti - ortografia, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, symptomy dysleksji.