Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA  


Celem zajęć świetlicy socjoterapeutycznej jest wspieranie rozwoju psychospołecznego, intelektualnego młodych ludzi poprzez różne formy oddziaływań. Systematyczne działania wspomagające prawidłowe kształtowanie osobowości, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz oferowanie alternatywnych metod rozwiązywania codziennych problemów pozwala na osiąganie “małych sukcesów” poprzez młodych ludzi.

 

Bloki tematyczne zawarte w treściach programowych:

· formowanie grupy rówieśniczej

· ja i inni - funkcjonowanie w grupie

· prezentacja własnej osoby

· ogólnie przyjęte normy postępowania

· rozwiązywanie problemów

· rozładowywanie napięcia emocjonalnego

· eliminowanie niewłaściwych zachowań

· promocja zdrowego stylu życia

· wspólne przeżywanie świąt i uroczystości

· wyjazdy, wycieczki plenerowe

· angażowanie uczniów w pracę na rzecz szkoły, środowiska rodzinnego.

 

 Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzą:

Bożena Bławat, 

Justyna Kacała,

Sebastian Jach.

 


 

Podstawowym celem zajęć socjoterapeutycznych jest odreagowanie emocjonalne oraz nabywanie nowych umiejętności w toku zajęć grupowych. Głównym zadaniem podczas spotkań jest stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery. Podczas zajęć uczniowie uczą się rozumieć własne potrzeby, aktywizować się, koncentrować, odprężać, wypoczywać, redukować napięcie emocjonalne.

W trakcie zajęć uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i dokonują własnej samooceny.

 

Oto my we własnym „obiektywie”:)NASZE EMOCJE

 

   


Szkoła i Ja - Mój dzień w szkole