Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo
UBEZPIECZENIE DZIECI
ROK SZKOLNY 2018/2019


Szanowni Rodzice,

 

w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez AXA za pośrednictwem Bezpieczny.pl. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu II ze składką 42 zł.
 
W zakresie ochrony znajdują się:
- Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (19 000 zł),
- Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu ( 15 000 zł),
- Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW ( 15 000 zł),
- Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW – płatny od 1 doby (30 zł / dzień),

- Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby ( jednorazowa wypłata w przypadku pobytu trwającego min. 5dni maksymalnie 2 świadczenia rocznie  ( 200 zł ),
- Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW (1 500 zł),
- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW  w tym odbudowa zębów (1 500 zł),
- Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego ( 1000 zł),
- Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW (2 000 zł),

- Ochrona ubezpieczeniowa 24h/dobę na całym świecie.


- Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowym  w zakres ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki)

- Warunki ubezpieczenia:
https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia


- Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala


- Szczegóły oferty: plik pdf

 

W razie pytań proszę o kontakt z dedykowanym Opiekunem AXA :

Imię i nazwisko: Joanna Karczewska
Nr telefonu:
    604 055 358
E-mail: jkarczewska@bezpieczny.pl


 

Poniżej informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

1. wypełniony  wniosek o wypłatę świadczenia

2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.

3.  kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

4.  kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

 

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

1.    Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl

2.    Przesłać drogą listowną na adres:
AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Lub

zgłosić szkodę on-lin poprzez poniższy link:

https://axa.pl/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl-edupolisapl/