Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
Przed sprawdzianem w kl. VI
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT
UCZNIOWIE
O SZKOLE
AUTORZY STRONY
© psplubichowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
Z ŻYCIA SZKOŁY

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

   


UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS SZÓSTYCH

 

23 czerwca 2016 r. odbyła się impreza pożegnalna klas szóstych. Z tej okazji  PSP w swych progach gościła: Proboszcza Parafii  Lubichowo – ks. Prałata Jana Kulasa, Wójta Gminy, p. Sławomira Bielińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy – p. Czesława Cichockiego, reprezentującą  Radę Rodziców – p. Beatę Michnę, Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubichowo – p.  Bronisława Szneidera, Kierownika GOK-u – p. Franciszka Lewickiego, pielęgniarkę szkolną – p. Marię Czapiewską i p. Mirosławę Doering - prowadzącą sklepik uczniowski.  W tym wyjątkowym dniu szóstoklasiści gościli także:  Dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły oraz Rodziców.

O godz. 16.00 na  dziedzińcu szkoły rozpoczęła się część oficjalna, przygotowana przez uczniów oraz wychowawczynie klas VI, panie: Beatę Ambroziak, Mirosławę Kwaśniewską, Małgorzatę Legawiec oraz osoby współpracujące: p. Joannę Gołąbek, p. Patrycję Kordowską, p. Pawła Jagodzińskiego, p. Elwirę Kamińską. Po  przemówieniach gości  i Przewodniczącej SU, Patrycji Golimowskiej, uroczyście wręczono wszystkim szóstoklasistom Teczki Absolwenta Szkoły, a uczniom wyróżniającym się - upominki i dyplomy. Pan Wójt i Pani Dyrektor, Justyna Kacała, wręczyli nagrody uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce. Po wzruszeniach, podziękowaniach i słowach przeprosin odbyła się scenka kabaretowa pt. "Dzień z życia ucznia". Część artystyczna zakończyła się dostojnym polonezem. Ostatnim elementem imprezy był poczęstunek i dyskoteka dla uczniów, których przygotowaniem zajęli się Rodzice. Ta część miała miejsce  w sali  GOK-u. Uroczystość zakończyła się o godz. 20.00.

Beata Deptulska-Ambroziak

       
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
 

 

KARTA ROWEROWA

 

W czerwcu uczniowie klas czwartych przystąpili do zaliczeń podsumowujących zdobywanie karty rowerowej.

                                                                                                                                        

W pierwszym etapie czwartoklasiści zaliczali  wiadomości teoretyczne - ogólne przepisy ruchu drogowego, skrzyżowania, znaki drogowe, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, budowę roweru.

 

Drugi etap to  jazda na rowerze, która obejmowała:
- ruszanie i zatrzymanie
- slalom 
- sygnalizowanie zamiaru skrętu
- "ósemkę"
- skręt w lewo z ulicy dwu -  i jednokierunkowej


Uczniowie klas czwartych  zdobyli już swoje pierwsze w życiu PRAWO JAZDY.

 

GRATULUJĘ

                                                                                                                                Sebastian Jach


 

spektakle kabaretowe o tematyce profilaktycznej

W dniu 17 czerwca 2016 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubichowie odbyły się spektakle kabaretowe o tematyce profilaktycznej dla uczniów klas I-III i  IV-VI przygotowane przez aktorów Teatru Profilaktycznego Grupa T z Torunia pt.” Mniam, mniam…….”. Podczas przedstawienia został poruszony temat zdrowego stylu życia. Dostarczyły one  uczniom i nauczycielom wiele humoru i radości jak również po raz kolejny aktorzy przypomnieli, że zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia jak najbardziej wpisują się w realia naszego życia.

            Pedagog szkolny

     
 

 

Piknik Rodzinny klasy Ia

W niedzielne popołudnie, 12 czerwca na „Strzelnicy” w Bietowie spotkały się całe rodziny uczniów klasy I a. Przybyli Rodzice, Rodzeństwo, Babcie, Dziadkowie oraz Przyjaciele Rodzin. Spotkanie miało na celu m. in.: kultywowanie tradycji obchodów Dnia Rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych, budzenie szacunku dla osób starszych, integrację środowiska lokalnego oraz tworzenie radosnej atmosfery. Na początku pierwszoklasiści powitali wszystkich wierszem i piosenką a następnie zaprosili do wspólnej zabawy. Były rozgrywki w „Dwa ognie” wśród Rodziców a potem dzieci; wspólne biesiadowanie i pieczenie kiełbasek przy ognisku; zabawy i gry sportowe, w których brał udział niemal każdy uczestnik spotkania. Pod koniec zaskoczył dzieci paralotniarz, który zrzucał maskotki. Miłym zakończeniem były życzenia Rodziców aby takie spotkania, w tak szerokim gronie odbywały się częściej.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim, którzy swoim przybyciem uświetnili to spotkanie, niezawodnym Mamom, które przygotowały poczęstunek i Panu Józkowi Koziczkowskiemu za wspaniałą „Niespodziankę z nieba”.

Wychowawczyni Klasy I a

Maria Łojewska

   Uroczystość Dnia Matki w klasie I D

 

Dnia 31 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Lubichowie, spotkały się Mamy uczniów z klasy I D. Mamy przybyły do szkoły na uroczystość Dnia Matki. Uczniowie cieszyli się, że mogą popisać się przed Mamusiami swoimi umiejętnościami recytatorskimi. Po zaprezentowaniu montażu słowno- muzycznego dzieci wręczyły upominki swoim Mamusiom. Następnie Mamy wzięły udział w konkursach, gdzie było dużo śmiechu, dzieci zaś bardzo mocno kibicowały swoim Mamom. Każda Pani otrzymała słodką nagrodę. Następnie wszyscy zasiedli do stołu na słodki poczęstunek. Była to okazja do bliższego poznania się, porozmawiania ze sobą na różne tematy. Na koniec wszyscy pożegnali się  w znakomitych nastrojach.

 Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoim przybyciem uświetnili tą uroczystość, miłym  i kochanym Mamusiom, które przygotowały poczęstunek.

                                                                                                                            Jolanta Michna

     

 


Spotkanie z policjantami - „Bezpieczne wakacje”

 

25 maja br. odbyło się w GOK-u spotkanie uczniów klas I-III oraz IV-VI z przedstawicielami Posterunku Policji w Lubichowie: asp. Danielem Horakiem oraz st.asp. Tomaszem Maciejewskim.

Głównym celem spotkania było omówienie zagrożeń czyhających na dzieci w okresie wakacyjnym.

Pogadankę policjantów poprzedziło interesujące przedstawienie w wykonaniu klasy IIIb.

Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami na temat tego, w jaki sposób należy poruszać się po chodniku, ulicy, poboczu i na pasach. Przypomnieli dzieciom o konieczności noszenia odblasków i o jeździe samochodem w fotelikach z zapiętymi pasami.

W klasach IV-VI poruszano tematykę związaną z używkami, narkotykami, dopalaczami, alkoholem i papierosami. Naświetlono też problem niewybuchów i niewypałów.

Policjanci przede wszystkim zwracali uwagę uczniów na zagrożenia płynące z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalania ognisk, organizowania zabaw w niebezpiecznych miejscach.

Ze względu na wzmożoną częstotliwość korzystania w okresie wakacyjnym z rowerów i motorowerów zaznaczano jak niezwykle ważna jest odpowiednia widoczność pieszego, bądź rowerzysty na drodze. Przypomniano, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego może być przyczyną poważnego wypadku. Również rodzice w trosce o bezpieczeństwo swoich pociech powinni zadbać o odpowiednie wyposażenie roweru.

Policjanci, chcąc jeszcze bardziej rozbudzić wyobraźnię dzieci związaną z bezpieczeństwem przygotowali krótkie filmiki.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a funkcjonariusze uświadomili uczniom, że policjant zawsze służy im pomocą.

Najprzyjemniejszą częścią spotkania, zwłaszcza w klasach I-III było oglądanie przyniesionych przez naszych gości akcesoriów policjanta oraz ich umundurowania.

Dzieci czynnie uczestniczyły w pogadance, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań a wychodząc z GOK-u mogły zabrać sobie do domu przyniesione przez policjantów ulotki...

                                                                                                                              Justyna Sobolewska

                                                                                                                              Dorota Augustjańska

 
 
 
 

 


 

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCH

 

29 kwietnia 2016 roku  w naszej szkole odbył się apel z okazji świąt majowych: 1Maja- Święta Pracy, 2 Maja – Dnia Flagi , Konstytucji  3 Maja, Rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz Święta Książki. Całą tę problematykę przybliżyli nam uczniowie klasy IV b, szkolny chór i koło dziennikarskie. Przedstawiali fakty historyczne, recytowali wiersze  i śpiewali piosenki patriotyczne.

WARSZAWIANKA /fragment/

 

OTO DZIŚ DZIEŃ KRWI I CHWAŁY, 
OBY DNIEM WSKRZESZENIA BYŁ. 
W TĘCZĘ FRANKÓW ORZEŁ BIAŁY, 
PATRZĄC LOT SWÓJ WZBIŁ; 
SŁOŃCEM LIPCA PODNIECONY, 
WOŁA DO NAS Z GÓRNYCH STRON; 
POWSTAŃ POLSKO, SKRUSZ KAJDANY : 
DZIŚ TWÓJ TRYUMF ALBO ZGON.

Jacek Szczech


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

 

05 kwietnia br. uczniowie klas szóstych z naszej szkoły przystąpili do „Sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej”. Jego celem było sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia i przydatnych w życiu.

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza część : zadania z języka polskiego i matematyki osadzone w kontekście historycznym i przyrodniczym. Ta część sprawdzianu trwała 1godzinę i 20 minut. Potem o godz.11:45 odbyła się druga część sprawdzianu, podczas której uczniowie przez 45 minut rozwiązywali zadania zamknięte z języka angielskiego. Niektórzy uczniowie rozwiązywali zadania z obu części z wydłużonym czasem.

Obecni byli wszyscy uczniowie, a sprawdzian przebiegał bez zakłóceń, na sprawdzianie zewnętrznym obecny był również obserwator z organu prowadzącego – p. Franciszek Sulewski.

Justyna Kacała


POWITANIE WIOSNY

 

W środę 30 marca uczniowie klasy 1c, 1d i 2a wraz ze swoimi nauczycielkami p. Jolantą Michna, Aleksandrą Kuśnierz i Barbarą Łojewską udały się autobusem do Młynek w celu powitania wiosny. Pomimo chłodu na dworze pomaszerowaliśmy z Marzanną nad brzeg rzeki Wdy, by ostatecznie rozstać się z zimą. Donośnymi okrzykami, przed wrzuceniem kukły do rzeki dzieci pożegnały zimę i powitały wiosnę wypowiadając wspólnie słowa: „Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno, pięknie Cię żegnamy i wiosnę witamy”.  Wpatrując się w odpływającą Marzannę, a bardziej jej pozostałości, gdy już zniknęła z naszego pola widzenia, nastało wielkie poruszenie wśród uczniów, gdyż zza chmur wyszło słońce, które rozgrzało nas i świeciło do końca pobytu na polu biwakowym w Młynkach.

Przystępując do organizacji tego dnia, założenie było jedno, aby tego dnia dzieci mogły wspólnie świętować nadejście wiosny i świetnie się bawić. Odbyło się pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz wspólne zabawy ruchowe, integracyjne i zawody sportowe, w których dzieci z ochotą uczestniczyły. Rywalizacji sportowej towarzyszył głośny doping zawodników i nauczycielek. Nie miało znaczenie kto będzie pierwszy, ważna była dobra zabawa.

Na twarzach dzieci gościł ciągły uśmiech i widać było ogromną radość.

Po 2,5 godzinnym pobycie w bardzo dobrych i wiosennych nastrojach wróciliśmy do szkoły.

                                                                                                                                                             Barbara Łojewska

   

 


Warsztaty „Wykonujemy ozdoby wielkanocne”

22 marca uczniowie klasy I a wraz z Rodzicami wykonywali  pod okiem uzdolnionych mam wiosenne ozdoby wielkanocne. Radosny , świąteczny nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom spotkania. Efektem wytężonej pracy były m. in. zajączki wielkanocne wykonane techniką decoupage.

Maria Łojewska


DZIEŃ MATEMATYKI

 

„Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić, więc spróbuj go polubić".


21 marca, w pierwszy dzień wiosny, odbył się apel poświęcony "królowej nauk" - matematyce.
Szkolny teatrzyk ISKIERKI przygotował przedstawienie "W krainie matematyki". Główni bohaterowie inscenizacji, wagarowicze Jaś i Małgosia, dzięki czarom Królowej Nauk, zwiedzili bardzo ciekawe królestwo. Spotkali się z wielkimi matematykami – Pitagorasem, który opowiadał o trójkącie prostokątnym i jego własnościach, Euklidesem – twórcą geometrii i Eratostenesem z sitem do wyznaczania liczb pierwszych. Wędrówka po matematycznej krainie bardzo im się podobała i doszli do wniosku, że:

„Ta matma nie jest trudna, ta matma nie jest nudna, to królowa nauk wszelkich, trzymaj z nią, a będziesz wielki!”.

Mirosława Kwaśniewska
   

Wystawa „Któryś za nas cierpiał rany…”

Święta Paschy, tuż... tuż… Widać to także w naszej szkole, gdzie uczniowie bardzo intensywnie przygotowują się do radosnego przeżywania Wielkanocy. Rekolekcje wielkopostne, które mają na celu głębsze i indywidualne poznanie prawdy o zmartwychwstałym Chrystusie, to etap wewnętrzny wielkopostnej drogi, natomiast zewnętrznie – w kroczeniu drogą pokuty -  towarzyszą nam stacje Drogi Krzyżowej. To wyjątkowe dzieło uczniów, które można podziwiać w holu głównym naszej szkoły,  ma za zadanie ukazać kolejne etapy Męki Pańskiej, męki powziętej z miłości do człowieka. Przechodząc obok, tej niecodziennej tablicy, każdy może zastanowić się, ile jest w stanie dać z siebie swoim bliskim, w myśl słów Św. Jana Pawła II, że tyle człowiek wart, ile drugiemu może dać z siebie.

W imieniu organizatorów wystawy dziękuję wszystkim uczniom klas IV – VI za dostarczenie swoich prac. I tym razem pokazaliście swe wielkie zaangażowanie, pomysłowość, gdyż wpłynęły aż 154 prace! Wszystkie zostały ocenione i to w 60% na oceny celujące, gdyż każdy mały artysta, musiał nie tylko wykazać się zdolnościami interpretacji trudnego tematu, ale także wielkim kunsztem malarskim.

Mamy wielką nadzieję, że nasza wystawa wywoła u każdego chwilę refleksji i zadumy, chęć wewnętrznej pracy nad sobą i chęć kroczenia w trudach dnia codziennego za Tym, który daje zmartwychwstanie!

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Joanna Kleina i Małgorzata Zaborowska

 

 


WARSZTATY WIELKANOCNE W KLASIE IB

Dnia 11marca br. w klasie Ib odbyły się warsztaty wielkanocne z udziałem p. M. Łukasiewicz – mamy jednej z uczennic.

Mali uczestnicy zajęć już po raz drugi uczyli się zdobić przedmioty techniką serwetkową (decoupage). Jest to bardzo prosta, niezbyt droga metoda, która pozwala na uzyskanie niezwykłych efektów. Dzieci zdobiły nią styropianowe jaja, naklejając na nie powycinane wcześniej z serwetek elementy o charakterze wielkanocnym.

Prace uczniów jeszcze przez kilka dni będą zdobiły klasowy parapet, po czym trafią na święta do ich domów...

Justyna Sobolewska

   

 


„KOCIEWSKIE PIÓRO” DLA „LUBICHOWSKICH KOCIEWIAKÓW”

 

Zespół „Lubichowskie Kociewiaki”, do którego przynależą uczniowie z naszej szkoły za całokształt pracy zespołowej otrzymał prestiżową nagrodę – „Kociewskie Pióro”.

Jest to nagroda, która przyznawana jest  za osiągnięcia  i zasługi dla Regionu Kociewia w danym roku kalendarzowym lub w uznaniu za całokształt działalności.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów:)

J. Kacała


Słodki Dzień w klasie I D

 

04 lutego 2016 roku uczniowie oczekiwali na słodkie niespodzianki, które tego dnia koniecznie trzeba spróbować. Można sobie pozwolić na „smakowitą rozpustę” i posmakować pączków, faworków, donatów. Uczniowie dowiedzieli się o tradycji związanej z tłustym czwartkiem. Tłusty czwartek to w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Inaczej na ten dzień mówi się "zapusty". Trudno sobie wyobrazić, aby ktoś zapominał o spróbowaniu w tłusty czwartek smakowitych wypieków. Kiedy pojawiła się mama, jednego z uczniów, niosąca pączki, na twarzach uczniów pojawił się uśmiech. Dzieci z ochotą zabrały się do jedzenia pączków, faworków, popijając sokiem owocowym.

Jolanta Michna

 


Dzień Babci i Dziadka w klasie I D

 

W Szkole Podstawowej w Lubichowie klasa I d z wychowawczynią zorganizowali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowania do tego wyjątkowego święta trwały długi czas. Dzieci nie mogły doczekać się momentu wystąpienia przed kochanymi Babciami i Dziadkami. Uczniowie powitali bardzo serdecznie, swoich wyczekiwanych gości. Zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Babcie i Dziadkowie wzruszeni, nagradzali swoje wnuczęta gromkimi brawami. Byli bardzo zadowoleni i dumni ze swoich wnucząt, które bez tremy i z dużym zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Po części artystycznej dzieci obdarowały ukochane osoby, Babcie i Dziadków, upominkami. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Dziękujemy rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości!

Jolanta Michna


 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KL. I C

 

Jestem mała Nadia, pani mi kazała, żebym wszystkich gości pięknie powitała… Tymi słowami uczennica  klasy I c powitała licznie przybyłe na spotkanie (27 stycznia)  Babcie i Dziadków. Każdy wnuk i wnuczka mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności aktorskie, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Po części artystycznej, przyszła kolej na konkursy w których chętnie brali udział ”dziadkowie”. Trzeba przyznać, że spisali się na medal.

Po konkursach nadszedł czas na kawę i pyszne ciasta.

W tym miejscu składam serdeczne podziękowania rodzicom, którzy włączyli się w organizację tego spotkania.

 

A. Kuśnierz

 

 


Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w klasie I a

W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość  z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla seniorów rodzin. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

Dnia 26 stycznia w klasie I a odbyła się ta wspaniała impreza. Na wstępie wychowawczyni przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami oraz  złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom. W swojej udekorowanej sali dzieci przygotowały piękny program artystyczny. Były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane ze Świętem Babci i Dziadka. Następnie pierwszaki obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Były to piękne laurki  z życzeniami oraz cukierkowe kwiatki. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków  na słodki poczęstunek. W przyjęciu gości niezawodne mamy, które przygotowały ciasta, kawę i inne atrakcje. Była okazja do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się.

Maria Łojewska

     


DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KL. I B i II B

Dnia 26.01.2016 r. o godzinie 16.00 w sali GOK-u w Lubichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w klasie Ib i IIb. Zaproszeni Dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości przygotowano poczęstunek oraz wspaniały program artystyczny. Uroczystość rozpoczęła klasa Ib, która piosenką H. Kunickiej „Orkiestry dęte” wprowadziła wszystkich w odświętny i wesoły nastrój. Uczniowie tej samej klasy przygotowali krótkie przedstawienie pt. „Babcia z Dziadkiem - jak to było?”, wiersze oraz gorące życzenia.

Wspaniałymi aktorami okazali się również uczniowie z kl. IIb, którzy zaprezentowali inscenizację wiersza Agnieszki Frączek pt. „Proszę państwa, oto Rok!”, zaśpiewali piosenkę „Dla Babci i Dziadka” oraz wszyscy razem złożyli życzenia. Po zaprezentowanych występach  uczniowie klasy Ib i IIb zaśpiewali swoim kochanym Babciom i Dziadkom „ Sto lat”.

Program artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta nie tylko osiągają wspaniałe wyniki w nauce, ale również posiadają zdolności muzyczne oraz aktorskie. Wszyscy uczniowie zostali wynagrodzeni gromkimi brawami...

W drugiej części uroczystości Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani laurkami i prezencikami a także słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców uczniów z klasy Ib i IIb.

Dopełnieniem spotkania były zabawy i konkursy przy muzyce, w których goście bardzo chętnie brali udział.

Frekwencja była wspaniała. Przybyło dużo gości. Dziękujemy Im za to!

Gorące słowa podziękowania należą się również Rodzicom, którzy nie tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale okazali dużą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy...

 

Justyna Sobolewska

Beata Paluchowska


ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 

                                                                                                              Babciom i Dziadkom z  całego serca,

                                                                                                              zdrowia dziś życzą wszystkie wnuczęta.

                                                                                                              Kwiatki przynoszą, całuski dają,

                                                                                                              Babcie i Dziadków bardzo KOCHAJĄ!

 

Dnia 25 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodku Kultury w Lubichowie uczniowie klasy 2d gościli swoje Babcie i swoich Dziadków na przyjęciu zorganizowanym z okazji ich święta. Dzieci przygotowały montaż słowno-muzyczny, który miał być wyrazem miłości i wdzięczności za wszystko, co Dziadkowie robią dla wnuków. Występ wywołał na twarzach seniorów uśmiech ale także sprawił, iż poleciała niejedna łza wzruszenia. Uczniowie wręczyli swoim Babciom i Dziadkom upominki – własnoręcznie malowane świeczniki. Po części artystycznej Dziadkowie otrzymali aromatyczną kawę, a na sali pojawił się wyjątkowy świąteczny tort przygotowany przez jedną z mam. Nie tylko wyglądał wspaniale, ale także wybornie smakował, podobnie jak inne wypieki mam z naszej klasy.

Po poczęstunku wnuczęta porwały Dziadków od stołu do wspólnej zabawy, by wykorzystać trwający karnawał. Było wspólne śpiewanie biesiadnych utworów, takich jak.: „Marianna”, „Głęboka studzienka”, „Hej, Sokoły”. Nie zabrakło również konkursów dedykowanych dla seniorów (worek rozmaitości czyli rozpoznawanie po dotyku przedmiotów codziennego użytku, taniec z balonami, rozpoznawanie swojego portretu wśród rysunków wykonanych przez dzieci w programie Paint). Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze. Na pożegnanie wszyscy razem odśpiewali w rodzinnym okręgu Bando, bando, rozstania nadszedł już czas….

 

Pragnę serdecznie podziękować mamom za domowe wypieki, zaangażowanie w przygotowania i pomoc w przebiegu niniejszej uroczystości, w szczególności p. Beacie Michna, p. Katarzynie Pączek oraz Anecie Nowaczyk.

Dziękuję również p. Franciszkowi Lewickiemu – kierownikowi GOK – za udostępnienie sali, pomoc w przygotowaniach  oraz współpracę podczas uroczystości i obsługę nagłośnienia.

Elwira Kamińska

 

 


Niech nam żyją wszystkie babcie i dziadkowie też......

 

W dniu 23.01 odbyła się uroczystość w sali GOK-u z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana przez klasy 2c i 5b. To niezwykłe święto było okazją, aby uczcić nasze babcie i dziadków,  którym większość z nas zawdzięcza piękne i pełne ciepła wspomnienia z dzieciństwa.

Pierwszym punktem programu było powitanie zaproszonych gości. Nasi solenizanci obejrzeli  jasełka w wykonaniu uczniów kl. 2c i 5b. Uczniowie kl. 5b przygotowali dwa przedstawienia: ,,Nawrócenie wnuczki" oraz ,,Cztery babcie". Swoimi zdolnościami muzycznymi i aktorskimi wykazali się również uczniowie kl. 2c. W czasie występów babcie i dziadkowie mogli skorzystać z poczęstunku, a w przerwach pomiędzy uczniowskimi występami - tańczyli ze swoimi wnuczętami. Oprócz części artystycznej na naszych gości czekały niespodzianki w postaci konkursów sportowych  prowadzonych  przez pana P. Jagodzińskiego. Później zaproszono babcie i dziadków na słodki poczęstunek –„swojskie faworki” ,które uczniowie klasy 2c przygotowali  wraz z wychowawczynią. Wszyscy goście otrzymali od wnuków upominki, którymi były własnoręcznie  wykonane świeczniki. Babcie i dziadkowie byli bardzo zadowoleni i dumni ze swoich wnucząt.

Uroczystość jednak nie udałaby się bez pomocy i wsparcia rodziców klasy 2c i 5b i dlatego też chcielibyśmy złożyć podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości.

                                    Julia Birna klasa Vb

 
       
       
       

DBI 2016 „Lepszy Internet zależy od Ciebie”


Projekt obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2016 realizowany jest w naszej Szkole w dniach 11 stycznia – 9 lutego 2016 r. Działania zaplanowano na trzech poziomach edukacyjnych: kl. I – III to konkurs na ułożenie „Rymow@nek”, kl. IV – wykonanie komiksu nawiązującego do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, kl. V – VI udział w kursie e-learning „Bezpieczna przygoda z Internetem”. Podsumowanie projektu oraz wręczenie nagród konkursowych i  dyplomów ukończenia kursu nastąpi 9 lutego na apelu szkolnym.  Nagrodzone prace zostaną opublikowane na gazetce ściennej oraz na stronie internetowej Szkoły.

Opiekun projektu

Krzysztof Stawicki


BAL KARNAWAŁOWY KL. I - III

 

W dniach 18-19 stycznia 2016 r. uczniowie klas I- III brali udział w balu karnawałowym pn. „Pirackie Party”, który prowadzili animatorzy z grupy Forty Degrees. Dzieci przebrane w fantazyjne stroje starannie przygotowane przez rodziców udały się do sali GOK-u, by przez półtorej godziny oddać się szaleństwom karnawałowej zabawy. Uczniowie bawili się wspaniale pląsając w rytm znanych utworów muzycznych. Była też chwila wytchnienia, podczas której  można było ugasić pragnienie i się posilić, by nabrać sił na dalszą wyprawę. Wraz z Piratami uczniowie przemierzali morza i oceany, by w końcu odnaleźć wyjątkowy skarb – skrzynię ze słodyczami. Na bal przybył również śnieży bałwanek - Olaf. Przywitał się z dziećmi przybijając każdemu „piątkę”, po czym dołączył do zabawy. Zaśpiewał z dziećmi piosenkę oraz uczestniczył w „pociągu”. Na koniec balu, na sali pojawiło się multum baniek mydlanych, których zbijanie było niebywałą frajdą...

  

Składam serdeczne podziękowania Dyrekcji, wszystkim Nauczycielom i Rodzicom

za wsparcie i wszelką pomoc w przebiegu balu karnawałowego.

Dziękuję również p. Franciszkowi Lewickiemu za pomoc w organizacji balu i wystrój sali

oraz p. Damianowi Rudowskiemu za pomoc przy oświetleniu scenicznym.

Elwira Kamińska

 

 XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

10 stycznia 2016 r. po raz XXIV zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Swój udział w tej akcji zadeklarowała również nasza Szkoła.

Począwszy od połowy listopada uczniowie oraz nauczyciele i Rodzice zbierali artykuły użytku codziennego, maskotki itp. W czasie Wielkiego Finału w sali Gminnego Ośrodka Kultury uczniowie wspomagani przez nauczycieli z zebranych fantów przygotowali stoisko loterii fantowej z głównymi nagrodami. Cena losu wynosiła 5 zł i każdy los wygrywał. Stoisko to cieszyło się dużą popularnością. Kolejny dochód przeznaczony na WOŚP wpłynął z kawiarenki z domowymi wypiekami przygotowanymi przez Rodziców. Można było skosztować ciepłej herbaty i kawy oraz odżywczych soków owocowych. Ponadto wzbogaciliśmy Gminny Finał o przedstawienie teatralne „Aniołki w klatce” w wykonaniu szkolnego teatrzyku „Iskierki” wspieranego przez szkolny chór.

Swoją cegiełkę dołożyli również nasi sponsorzy lokalni z Lubichowa: Państwo Lukrecja i Jacek Lech, Pani Elżbieta Uznańska (sklep spożywczo-przemysłowy), Pani Dorota Kaczmarek (kwiaciarnia), Pani Ewa Raszeja (firma handlowo-usługowa –Biedronka), Pani Edyta Rezmer (restauracja „Anioł”) oraz Bank Spółdzielczy w Lubichowie.
Zebraliśmy tego popołudnia 2559,39 zł (kawiarenka + loteria), zaś cała gmina 5358,13 zł.

Obchody zakończyły się o godz. 1930 „Światełkiem do nieba”.

 

Z głębi serca dziękujemy wszystkim zaangażowanym

Rodzicom, Sponsorom, Nauczycielom i Uczniom
w przygotowanie

Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

 

Szczególne wyrazy podziękowania składamy:

 ●Pani Anecie Gibas;

 

aktywowi uczniów: Z. Czubek (kl.IVb), P.Pilacki (kl.IVb), P. Pilacki (kl.IVb),

A. Mikulski (kl.Va), F. Golimowski (kl.Va), A.Bartos (kl.VIa), D. Bartos (kl.VIa),

A. Czarneckiej (kl.VIa), A. Domaros (kl.VIa), P. Golimowskiej (kl.VIc);

 

sztabowi nauczycieli: p. D. Augustjańskiej, p. G. Kloneckiej-Barrett,
p. M. Kwaśniewskiej, p. I. Lassocie oraz p. E. Kamińskiej.

 

Ponadto serdecznie dziękujemy Rodzicom
za przygotowanie wypieków domowej roboty

 

                                                                             Dyrekcja Szkoły     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYRĘBACH WIELKICH

Dnia 4 stycznia 2016r. uczniowie kl. II c i kl. V b udali się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Wyrębach Wielkich. Poprzez wystawienie jasełek uczniowie przypomnieli pensjonariuszom wydarzenia sprzed 2000 lat w Betlejem. Wielką radość u osób niepełnosprawnych wywołała wizyta Mikołaja, który wręczył im upominki. Pensjonariusze wspólnie z naszymi uczniami i Mikołajem śpiewali kolędy, ulubione piosenki i tańczyli. Wizyta ta, jak co roku wywołała u nich wiele radości i zadowolenia.

                                                                                                                               Grażyna Czapiewska

 


WIGILIA KLASOWA 1c

             

22 grudnia 2015 r. uczniowie klasy 1c obchodzili swoją pierwszą klasową wigilię. W świąteczny nastrój wprowadziło nas spotkanie przedświąteczne przygotowane przez szkolny teatrzyk „ Iskierki”  pt.: „Aniołki w klatce”.

Po powrocie do klasy, rodzice zaskoczyli nas pięknie przygotowanym stołem, pełnym pysznych smakołyków. W milej atmosferze  wszyscy uczniowie dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia.

W imieniu własnym i  wychowanków    

serdecznie dziękuję Rodzicom, 

którzy przygotowali nam miłą niespodziankę.

                                                                                                                               A. Kuśnierz


WIGILIA W KLASIE I D

W przygotowaniu Wigilii w klasie I d zaangażowali się uczniowie, rodzice i wychowawczyni. W tym dniu (22.12.2015 r.) wigilijny stół w klasie wyglądał wyjątkowo uroczyście. Uczniowie najpierw udali się na przedstawienie do GOK-u pt.: „Aniołki w klatce” w wykonaniu aktorów z teatrzyku „Iskierki”. Bardzo ważne było przesłanie przedstawienia, które zachęcało do czynienia dobrych uczynków wobec bliźnich. Oczarowani przedstawieniem, wróciliśmy do klasy i zasiedliśmy do wspólnego stołu. Wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia. Atmosferę Wigilii, uczniowie wzbogacili o tradycję śpiewania kolęd. Uczniowie nieśmiało i z niecierpliwością spoglądali w stronę pięknej choinki, pod którą czekały prezenty pozostawione przez Mikołaja. Okazało się, że uczniowie klasy I d byli wyjątkowo grzeczni, ponieważ wszyscy otrzymali świąteczne prezenty.

 

Uczniowie i wychowawczyni dziękują bardzo rodzicom   

za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

 

Jolanta Michna

 

   

 WIGILIA W KL. I B

22.12.2015r. w klasie Ib odbyła się uroczysta Wigilia. Tego dnia wszyscy uczniowie dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Po wysłuchaniu fragmentu Pisma Świętego dzieci zasiadły przy pięknie nakrytym wigilijnym stole i śpiewały kolędy. Radości i przyjemności nie było końca.

Ten wyjątkowy czas uświetniła wizyta Świętego Mikołaja, który zostawił w klasie duży worek z prezentami...

Składamy podziękowanie Rodzicom za piękne przygotowanie spotkania!

                                                                                                                             Justyna Sobolewska

 


 

WSPOMNIENIA Z NASZEJ MAGICZNEJ KLASOWEJ WIGILII

 

Wigilia klasowa to dobry moment, aby w atmosferze wzajemnej życzliwości, zapachu wigilijnych potraw, pierników oraz przy dźwiękach znanych i lubianych kolęd wprowadzić wszystkich w magię zimowych świąt.

We wtorkowy ranek 22 grudnia 2015r., podczas ostatniego dnia w szkole przed Świętami Bożego Narodzenia, zgromadziliśmy się aby podzielić się w klasie opłatkiem  i wspólnie spędzić ten wyjątkowy dzień przy wigilijnym stole. Gdy już wszyscy uczniowie przybyli zaczęliśmy od śpiewania znanych kolęd oraz naszych świątecznych piosenek, których wcześniej uczyliśmy się na lekcjach. Przełamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia płynące prosto z naszych małych serduszek. Przy składaniu życzeń mogliśmy wyjaśnić sobie wszystkie nasze kłótnie i nieporozumienia. Nasza pani ze wzruszeniem przyglądała i przysłuchiwała się czego sobie życzymy i za co siebie przepraszamy.

Zanim zasiedliśmy do stołu, udaliśmy się całą klasą na spotkanie przedświąteczne, w którym uczniowie ze szkolnego teatrzyku „Iskierki” przepięknie odegrały rolę w przedstawieniu pt. „Aniołki w klatce”. Byliśmy oczarowani przedstawieniem jak i również z zachwytem wsłuchiwaliśmy się w przepiękne, świąteczne piosenki wykonane przez chórek szkolny. Po przedstawieniu wróciliśmy do swojej świątecznej klasy, gdzie już czekały na nas pyszności na wigilijnym stole. Wchodząc do klasy bardzo się zdziwiliśmy (pozytywnie), ponieważ na naszych krzesełkach leżały duże worki z prezentami. Nie mogliśmy zrozumieć jak Gwiazdor wszedł do naszej klasy, gdyż pani Basia po wyjściu na świąteczne przedstawienie zakluczyła drzwi…

Jednak po pewnym czasie dotarło do nas, że dla Gwiazdora zamknięte drzwi na klucz to pestka, przecież potrafi on wejść i wyjść przez komin.

W każdym razie z powodu naszej nieobecności w klasie, Gwiazdor nie mogąc już dłużej czekać, zostawiał nam list wyjaśniający. Wspólnie z naszą panią głośno odczytaliśmy list od Gwiazdora i wszystko stało się jasne…

Po skosztowaniu naszych smakołyków przyniesionych z domu z przejęciem otwieraliśmy nasze paczki. Radość była ogromna, gdy zobaczyliśmy co zostawił dla nas Gwiazdor. Ciepłe, kolorowe i miłe dla uszu nauszniki oraz maski karnawałowe dla dziewczyn, a dla chłopców super-fajne roboto-samochody do składania, którymi chłopcy byli oczarowani. Czas leciał bardzo szybko, zanim się zorientowaliśmy kończyła się nasza wspólna, magiczna i bardzo świąteczna wigilia. Pomogliśmy pani w porządkowaniu klasy i zanim rozeszliśmy się do naszych domów jak również na odwozy szkolne, wspólnie z panią omówiliśmy zasady bezpieczeństwa podczas zimowej przerwy świątecznej.

Ten świąteczny dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

                                                                                                                      Uczniowie klasy 2a

 

 


 

Wigilia klasowa 2d

 

22 grudnia 2015 r. uczniowie klasy 2d podobnie jak rok temu, usiedli razem przy stole, by  wspólnie obchodzić wigilię klasową.  Po uroczystym podzieleniu się opłatkiem  i złożeniu życzeń dzieci wzięły udział w przepięknym przedstawieniu świątecznym przygotowanym przez szkolny teatrzyk „Iskierki”, który wprowadził wszystkich w magiczny nastrój świąt. Następnie skosztowały wszystkich smakołyków znajdujących się na świątecznym wigilijnym stole, m.in. wyjątkowego tortu przygotowanego przez mamę jednego z uczniów. Nie zabrakło również wspólnie śpiewanych kolęd i opowieści wigilijnych. W miłej, świątecznej atmosferze uczniowie rozeszli się do domów.

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom uczniów klasy 2d 

za domowe wypieki oraz pomoc w przebiegu wigilii klasowej.

Elwira Kamińska

       

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE


22. grudnia w sali GOK-u w Lubichowie odbyło się spotkanie przedświąteczne dla uczniów i pracowników naszej szkoły przygotowane przez szkolny teatrzyk „ISKIERKI”, chór szkolny i Samorząd Uczniowski.

Szkolny teatrzyk przygotował przedstawienie pt.: „Aniołki w klatce”. Scenariusz inscenizacji powstał na podstawie bajki ks. Mieczysława Malińskiego z tomiku "Bajki niebieskie". Chór szkolny wzbogacił występy pięknie zaśpiewanymi piosenkami o tematyce świąteczno-zimowej, a przedstawiciele Samorządy Uczniowskiego przekazali główne przesłanie spotkania: w każdym z nas tkwi dobro, w każdym z nas tkwi tajemnica Świąt Bożego Narodzenia oraz złożyli wszystkim świąteczne życzenia.

Świąteczne życzenia przekazała również Pani Dyrektor przypominając uczniom o zachowaniu bezpieczeństwa podczas dni wolnych od nauki.

Uczniowie z klas IV - VI mieli możliwość wystąpienia na scenie i zaśpiewania wylosowanej przez gospodarza klasy kolędy. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali również nauczyciele, którzy za swój występ otrzymali gromkie brawa od uczniów.

Spotkanie wprowadziło całą społeczność szkolną w świąteczny nastrój.

 

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

 

Szkolny teatrzyk ISKIERKI oraz Samorząd Uczniowski

składają serdeczne podziękowania

Kierownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie

Panu Franciszkowi Lewickiemu

oraz wszystkim nauczycielom,

którzy pomogli w przygotowaniu przedświątecznego spotkania.

Mirosława Kwaśniewska

     

 

"OZDOBY BOŻONARODZENIOWE"

- warsztaty otwarte dla rodziców i uczniów w klasie I a i I b

 

W dniach 10 oraz 17 grudnia br.  w  klasach  I a i I b odbyły się zajęcia otwarte - warsztaty z rodzicami. Tematem zajęć były "Ozdoby bożonarodzeniowe". Zajęcia  miały na celu m. in.: rozbudzenie aktywności dzieci i rodziców, dostarczenie wiedzy dotyczącej tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, odczuwanie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania do najbliższych, organizowanie warunków umożliwiających dzieciom rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i plastycznej oraz kształtowanie wrażliwości i ekspresji plastycznej. Dzieci wraz z rodzicami wykonywały dekoracje świąteczne - bombki techniką decoupage. Efekty twórczej pracy i zaangażowania dzieci oraz dorosłych można obejrzeć na załączonych zdjęciach.

                                                                                                                 

Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do Pani Wiolety Cejer,

która z wielkim zaangażowaniem prowadziła warsztaty i rozbudzała kreatywność dzieci i rodziców.

Maria Łojewska

Justyna Sobolewska

 

Uśmiech Dziecka w Rodzinie

 

Od listopada br. rozpoczęliśmy akcję pn. Uśmiech Dziecka w Rodzinie. Celem akcji jest pomoc rodzinie wielodzietnej w czasie świąt, by radośnie mogła przeżyć ten okres. W ramach akcji zbieraliśmy wśród nauczycieli środki finansowe na zakup prezentów dla dzieci oraz środki czystości. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz przyjaciół udało się sprawić radość dzieciom słodkimi niespodziankami w czasie Mikołajek oraz prezentami w postaci słodyczy, gier i zabawek w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Uśmiechy i radość dzieci w czasie wizyty Św. Mikołaja to najlepszy dowód na to, że warto pomagać.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom

za udział w akcji i bezinteresowną pomoc oraz wszelaki dar serca.

 

Jolanta Michna, Elwira Kamińska

 


MIKOŁAJKI

 

W dniu 4 grudnia br. uczniowie klas I-III na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie brali udział w świątecznym programie mikołajkowym. W bajkowej zimowej scenerii dzieci powitali animatorzy w postaciach m. in. Elfa i Mikołajki. Poprzez aktywne zabawy dostarczyli oni naszym milusińskim dużo radości i uśmiechu. Zwieńczeniem spotkania była wizyta prawdziwego Świętego Mikołaja, który obdarował dzieci słodyczami i zapowiedział wizytę w ich domach 6 grudnia…

Elwira Kamińska

 

   

 

 


Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt dobrodzieju…

27 listopada  br. w naszej klasie Vb odbyły się Andrzejki.  A jeśli już Andrzejki, to  beztroska  zabawa, wróżby i figle! W wieczór andrzejkowy wszyscy sobie wróżymy. Nasze  koleżanki  Dominika Sulewska, Julia Birna i Małgorzata Toczek przygotowały wiele wróżb. Bawiliśmy  się wspólnie, wróżąc sobie nawzajem, łącząc te wróżby z konkursami i wesołą zabawą. Każdy uczeń chętnie brał udział w zabawach przygotowanych przez koleżanki. Uczennice przygotowały i przeprowadziły  następujące wróżby:

Wróżby zaczęliśmy od przestawiania butów - ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów: ta osoba, której but pierwszy dotarł do progu miała jako pierwsza wyjść za mąż lub się ożenić. To Andrzejkowa tradycja, która jako jedna z najstarszych przetrwała do naszych czasów. Okazało się, że pierwsza za mąż wyjdzie Kasia a ożeni się pierwszy Miłosz.

Andrzejkowe serce czyli poznawaliśmy imię jej lub jego. Aby wykonać tę wróżbę koleżanki wycięły serce z papieru i napisały na nim imiona chłopców i dziewczynek. Następnie odwracały serce zapisaną stroną do dołu i dawały  przekłuwać je igłą. Imię na które natrafialiśmy należało do naszego przyszłego kochanego/ukochanej.  Wszyscy z niecierpliwością przekuwaliśmy duże, czerwone serca. Chłopcy przekuwali serca z imionami dziewcząt, a dziewczynki z imionami chłopców .Najczęściej wśród chłopców było przekuwane imię żeńskie Ewelina a  dziewczynki przekuwały najczęściej  imię: Paweł.

Andrzejkowa wróżba z rurek. Dominika do  miski z wodą delikatnie wrzucała  rurki. Właściciele "magicznych" rurek, które się połączyły - na zawsze zostaną przyjaciółmi – tak mówiła wróżba, ale czy tak będzie ,no zobaczymy.

Wróżb przeplatane były tańcami, w których uczniowie musieli wykonywać określone zadania. Wszyscy z przymrużeniem oka wierzyliśmy w nasze wróżby przecież była  to tylko zabawa. No i zobaczymy, co takiego przyniesie nam przyszłość...

Bawiliśmy się wspaniale.

                Klasa Vb  z  wychowawczynią

       
 

 


Już 8 grudnia startuje Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie!

 

Między 8 a 15 grudnia, już po raz czwarty, odbędzie się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie. To pierwsza w Polsce inicjatywa sprawdzająca na tak ogromną skalę wiedzę dzieci w zakresie bezpieczeństwa.

W ramach Testu, pierwszoklasiści odpowiedzą na 15 pytań dotyczących bezpieczeństwa, udostępnionych online na stronie internetowej „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Pytania mają formę pisemną oraz obrazkową. Do każdego z nich przygotowano trzy warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Głównym celem Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie jest podsumowanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy, dotyczącej bezpieczeństwa w każdej sytuacji, z jaką maluch może się spotkać. Dzieci zdobywały tę wiedzę na zajęciach, organizowanych w szkołach podstawowych, które przystąpiły do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Justyna Sobolewska


„Barwy mojej ojczyzny”

 

W wigilię 97 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszej szkole panował świąteczny nastój. Tego dnia wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły swoim odświętnym strojem, na którym widniała biało – czerwona wstążeczka akcentowali nastrój narodowego święta. W tym dniu uczestniczyliśmy też w uroczystej akademii zatytułowanej „Barwy mojej ojczyzny”. Uczniowie z klasy IVA, VA i VIC wraz ze szkolnym chórem przypomnieli nam historię Polski związaną z zaborami, sto dwudziestotrzyletnią  niewolą i w końcu odzyskaną, tak bardzo upragnioną i wyczekiwaną wolnością, za którą wielu Polaków zapłaciło przelewem krwi i ofiarą życia. Przypomniano, a młodszym uświadomiono, że nasi przodkowie dzielnie i wytrwale, pomimo klęsk dwóch powstań, walczyli o to, abyśmy dzisiaj żyli w wolnym kraju. Symbolicznie oddaliśmy na scenie hołd naszym narodowym bohaterom.

Elżbieta Zgoda


 

Nowi czytelnicy…

Uczniowie klasy I D nie mogli się doczekać kiedy dołącza do grona czytelników szkolnej biblioteki. Codziennie pytały się o dzień, w którym wspólnie odwiedzą bibliotekę. Nastąpiło to 09 listopada 2015 roku. Pani Hanna Pilacka serdecznie powitał przyszłych czytelników i oprowadziła po bibliotece, wskazując poszczególne działy, z których mogą wybierać książki: baśnie, wiersze, lektury.  Zapoznała ich z zasadami wypożyczania książek. By zachęcić dzieci do poznawania polskiej literatury przeczytała wiersz Jana Huszcza „Skarga książki”. Na podstawie wiersza uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy „obchodzić” się z książką. Dzieci zostały czytelnikami, wypożyczyły książki, które przeczytają wraz z rodzicami.

                                                                                                                              Jolanta Michna

 


 

,,Śniadanie Daje Moc’’ 2015 r.

 

W tym roku uczniowie i nauczyciele klas I-III ponownie przystąpili do szkolnej akcji ,,Śniadanie Daje Moc”, w ramach Europejskiego Programu ,,Owoce w szkole”.  Od początku września uczniowie klas I-III uczą się jak ważne jest właściwe odżywianie. Dzieci na zajęciach dowiedziały się co powinny jeść na pierwsze i drugie śniadanie oraz przypomniały sobie, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu uczniowie mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas zajęć lekcyjnych i mają siłę do zabawy.

Tegoroczna akcja przebiegała w dwóch etapach. Już w październiku nauczyciele w Tygodniu Dobrego Chleba włączyli się do działań pod kierunkiem p. Iwony Lassoty i zorganizowali Warsztaty Pieczenia Chleba na zakwasie. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się więcej o walorach zdrowotnych chleba. Zauważyli, że swojski chleb smakuje inaczej niż chleb ze sklepu i jest dłużej świeży. Nauczyciele w klasach  przeprowadzili pogadanki pt.: ,,O szacunku do chleba…”  Natomiast uczniowie młodsi obejrzeli prezentację pt.: ,,Od ziarenka do chleba”.

Kolejny etap odbył się 5, 6 listopada 2015 r. Nauczyciele i uczniowie zorganizowali drugie śniadanie. Do współpracy przyłączyli się rodzice,  ich pomoc okazała się nieoceniona. Dzięki nim na naszych szkolnych  ławkach znalazły się owoce, warzywa, kolorowe kanapki. W tym roku dzieci wykonały kanapki w kształcie figur geometrycznych, w ramach współpracy z p. Mirosławą Kwaśniewską, która promuje ,,Rok Matematyki na Pomorzu”. Uczniowie utrwalili znajomość  nazw figur geometrycznych i ich własności. Wykonały kanapki  z chleba w kształcie trójkątów, prostokątów, kwadratów i z bułeczek w kształcie koła. Chętne osoby mogły wziąć udział w konkursie manualnym ,,Figury geometryczne znam, w jej kształcie kanapkę mam”. Uczniowie, którzy zwyciężyli  w przeprowadzonym  konkursie otrzymali  nagrody rzeczowe:  I miejsce nagrodzone zostało książką z krzyżówkami, II miejsce - piórnik, III miejsce - breloczek do kluczy. Wspólnie ze zwycięzcami świętowaliśmy ich sukces popijając pyszny koktajl bananowy i świeży wyciśnięty sok jabłkowo- marchwiowy. Wszyscy razem spożywali przygotowane śniadanie, które było zdrowe i smaczne. Uczniowie postanowili również poczęstować nauczycieli z innych klas, którzy mogli spróbować kolorowych kanapek przygotowanych przez dzieci.

Wszystkie te działania przyczyniły się do poznania zasad zdrowego odżywiania wśród dzieci. Szczególnie ważne było to dla uczniów klas I, ponieważ od najmłodszych lat mając wiedzę na temat zdrowego żywienia mogą wybierać produkty wartościowe w witaminy i składniki odżywcze oraz dbać o swoje zdrowie.  Natomiast dzieci  klas II-III utrwaliły sobie te zasady. Dzieci bardzo lubią tego typu zajęcia, ponieważ mogą dowiedzieć się wielu ciekawych  rzeczy na temat odżywiania.

   Nauczyciele dziękują wszystkim rodzicom,

którzy zawsze chętnie włączają się  w akcje szkolne i służą swoją bezinteresowną pomocą.

                                                                                                                            Jolanta Michna
teatrzyk kukiełkowy

 

6 listopada 2015r. uczniowie klas IC i ID oglądali teatrzyk kukiełkowy „Piękna i Bestia”. Spektakl ukazał  historię pięknej i dobrej Róży, która kończy moc złych czarów. Dzięki miłości dziewczyny, przemieniony w bestię książę  zostaje uwolniony z mocy złych czarów. Morał bajki utwierdził dzieci, że „nie szata zdobi człowieka”, prawdziwe piękno tkwi wewnątrz, trzeba tylko umieć je dostrzec u drugiego człowieka.

                                                                                            Aleksandra Kuśnierz

 


Klasa Ia i Ib po raz pierwszy w bibliotece szkolnej...

 

5 listopada najmłodsi uczniowie szkoły odwiedzili po raz pierwszy bibliotekę szkolną. Niektórzy z nich nie potrafią jeszcze samodzielnie czytać, ale lubią oglądać obrazki, a jeszcze bardziej słuchać jak czytają dorośli, dlatego też od tego dnia zaczęli wypożyczać książki do domu. Zanim to jednak nastąpiło pani Hanna Pilacka przywitała uczniów bardzo gorąco, opowiedziała dzieciom o  zasadach korzystania z biblioteki, o tym czego nie wolno robić w tym miejscu i jak należy dbać o wypożyczone książki. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane im pytania. Następnie z zainteresowaniem słuchały czytanych przez panią Hanię wierszy Juliana Tuwima i zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych. Uczniowie z entuzjazmem przeglądali bogato ilustrowane bajki. Niezwykle ciekawe okazały się pozycje książkowe o tematyce sportowej, zwłaszcza o piłce nożnej.

Każdy mógł sobie wybrać coś dla siebie. Od tego dnia wszystkie dzieci z Ia i Ib regularnie odwiedzają bibliotekę szkolną i wypożyczają ciekawe, kolorowe książki dla dzieci, które potem w domu rodzice czytają im przed snem.

                                                                                                 Justyna Sobolewska

                                                                                                         Maria Łojewska

 


Spotkanie z Sarą

Dnia 04 listopada br. odbyło się spotkanie uczniów kl. III b z Sarą Błąk, uczennicą kl. I gimnazjum w Starogardzie Gdańskim i zarazem autorką książki „Świat Sary”. Sara opowiedziała nam o swoim życiu, o szkole, do której uczęszcza i uczęszczała. Ponadto przekazała informacje na temat powstania książki. Podzieliła się  swoimi refleksjami dotyczącymi bohaterów zawartych w książce.

Było to ciekawe przeżycie dla naszych uczniów, którzy przez takie spotkania uczą się wrażliwości i akceptacji każdego człowieka.

Dorota Augustjańska, Justyna Kacała
Ostatnie wspólne chwile….


Pod koniec października klasa 2a dowiedziała się o wyjeździe z Polski naszego kolegi Jana…

2 listopad 2015 roku, był ostatnim dniem naszego widzenia. Chwile spędzone z naszym kolegą, przeznaczyliśmy na wspomnienia związane z klasą, szkołą oraz wszystkimi wspólnymi wydarzeniami, które przeżyliśmy i doświadczyliśmy. Niby w radosnym nastroju, niby wśród salw śmiechu, a jednak gdzieś z łezką wzruszenia w kąciku oka powiedzieliśmy : „Do widzenia Janie”, „Trzymaj się ciepło”, „Będziemy zawsze mile Ciebie wspominać”, „Byłeś i Jesteś najwspanialszym kolegą”,  „Będziemy tęsknić”, „Pamiętaj o nas”.

Z całego serca życzyliśmy Janowi pomyślności i  sukcesów w nowej szkole, a przede wszystkim ekspresowej nauki języka niemieckiego.                          

Na koniec wyściskaliśmy się z całej siły, wręczyliśmy Janowi laurki oraz słodki upominek, a przede wszystkim utrwaliliśmy chwilę pamiątkowym zdjęciem.

Jan miał również przygotowaną dla nas niespodziankę, każdemu z nas wręczył czekoladę i dużą paczkę żelków Haribo.   

 Nigdy o nas nie zapomnij ! 

                                                                                                              Koleżanki i koledzy z klasy 2a

 


„Święci zwycięzcy”

W gąszczu prac domowych, zajęć sportowych, w natłoku uczniowskiej, wytężonej pracy realizowany był w naszej szkole projekt „Holy wins”, który polegał na stworzeniu reklamy (plakatu lub książeczki) swojego ulubionego świętego. Format, jak i technika, były dowolne.

Po zakończeniu projektu, w dniu 30 października br., chciałaby się powiedzieć za Janem Kochanowskim; „serce roście patrząc na te czasy”, wyrażając swój zachwyt i podziw dla prac, które złożyli nasi uczniowie. Okazało się, że aż 43 uczniów, interesuje się żywotami świętych, a ponad połowa z nich, zna najważniejsze fakty z życia swego patrona.

Do koordynatorek „Holy wins” wpłynęły plakaty i wielostronicowe – ręcznie pisane – książeczki. Różnorodność zastosowanych w pracach technik, spowodowała, iż święci nabrali nowego blasku, światła, które może nadać w swej interpretacji kochające, dziecięce serce.

Dziękuję zatem za wszystkich „Św. Franciszków”, „Św. Janów Pawłów II”, „Św. Krzysztofów”,   Św. Klarę, Św. Kingę, Św. Nikodema, Św. Wojciecha, Św. Jadwigę, Św. Małgorzatę Alacoque, Św. Jakuba, Św. Piotra, Św. Pawła, Św. Tereskę, Św. Katarzynę, Św. Patrycję, Św. Huberta, Św. Mikołaja, Św. Maksymiliana Kolbe…

W dniu 30.10.2015 recenzenci prac – przedstawiciele samorządu uczniowskiego naszej szkoły – dokonali wyboru najciekawszych, które zostały zaprezentowane społeczności szkolnej na gazetce religijnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, jak i też rodziców,  do obejrzenia wystawy, aby choć przez chwilę poczuć, że święci są wśród nas, a my potrafimy naśladować piękno ich życia.

Na naszej wystawie znajdziecie prace:

Magdaleny Matuli z kl. IVa Mikołaja Nowaka z kl. VI c, Nikodema Dӧringa z kl. IVa, Dominiki Bartos z kl. VI a, Wojciecha Prekopa z kl. IVa, Patrycji Golimowskiej z kl. VIc, Kamila Dubielli  z kl. IVb, Alicji Czarneckiej z kl. VIa, Dominiki Sulewskiej z kl. Vb, Błażeja Szycy z kl. Vb, Kacpra Szycy z kl. VIb, Patrycji Dubielli z kl. VIc, Oliwii Birny z kl. IVb, Dominika Segara z kl. IVa, Sebastiana Matuli z kl. IIb, Adriana Wilkowskiego z kl. Id, Marcina Damskiego z kl. IIc.

 

                                                                                  Dziękujemy

                                                                                  Joanna Klina i Małgorzata Zaborowska

 
   Poznajemy owoce i warzywa w ramach programu ,,Owoce w szkole’’

W październiku uczniowie klas I-III udali się na wycieczkę do sadu i ogrodu warzywnego. Celem wycieczki było wyjaśnienie pojęcia: drzewo owocowe, owoce, sad, warzywo oraz obserwowanie przez uczniów różnych gatunków drzew owocowych (jabłoni, śliwy, gruszy, wiśni) i warzyw w naturalnym środowisku. Następnie dzieci dzieliły się wrażeniami z odbytej wycieczki segregując owoce i warzywa ze względu na rodzaj: jabłka, gruszki itp. Frajdą było konsumowanie zebranych owoców i przyniesionych warzyw, dzieci określały przy tym ich smak, kształt, kolor. Na koniec uczniowie rysowali swój ulubiony owoc.

                       Jolanta Michna

   

 

WIZYTA POLICJANTA

 

15 i 23 października 2015 r. uczniowie klas I-III naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Komendy Powiatowej w Starogardzie Gdańskim, panem Krzysztofem Sobolewskim.

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Zaproszony gość poruszył wiele zagadnień związanych z bezpieczeństwem uczniów na drodze, w szkole i w domu. Dzieci dowiedziały się dlaczego warto stosować elementy odblaskowe oraz gdzie powinny być umieszczone odblaski. Ponadto policjant podkreślił jak bezpiecznie poruszać się po ulicy, poboczu i chodniku.

Wspólnie uczyliśmy się bezpiecznych zasad przechodzenia przez jezdnię i poprawnego odczytywania sygnalizacji świetlnej na pasach.

Policjant zwrócił uwagę na jazdę dzieci w fotelikach z zapiętymi pasami oraz na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na nie w kontaktach z obcymi i omówił jednocześnie sposoby unikania ich.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały dużo pytań. Większość omawianych zagadnień była znana. Niemniej jednak, przekazane przez policjanta informacje w tym zakresie na pewno pozwolą na utrwalenie bezpiecznych zachowań przez uczniów.

Spotkania z przedstawicielami policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu edukacyjnego KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA i JESTEŚMY BEZPIECZNI NA DRODZE.

Justyna Sobolewska

Dorota Augustjańska

  
Święto Drzewa w naszej szkole.

 

Święto Drzewa jest program edukacji ekologicznej, którego prekursorem jest Klub Gaja i Lasy Państwowe. Celem programu jest zainspirowanie dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dot. ochrony drzew.

Uczniowie naszej szkoły w tym roku podobnie jak w latach ubiegłych w ramach obchodów święta drzewa przygotowali część artystyczną pt. Szanujmy drzewa. Po części słowno-muzycznej przedstawiciele Nadleśnictwa w Lubichowie przeprowadzili prelekcje na temat znaczenia „drzew dla człowieka i przyrody”.

Celem tego spotkania było:

  • Zachęcenie uczniów do pozytywnych postaw proekologicznych

  • Zapoznanie z tematyką dot. ochrony drzew oraz popularyzacją znanych gatunków drzew występujących na naszym terenie

  • Zachęcanie do zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska

 

Wszyscy uczniowie klasy 3B wykazali wielkie zaangażowanie w  przygotowanie i przeprowadzenie „Święta Drzewa”.

Dziękujemy przedstawicielom Nadleśnictwa Lubichowo za pomoc w zorganizowaniu tego dnia i goszczeniu Nas na Terenie Nadleśnictwa.

Nasze działania uwieczniliśmy na zdjęciach. Uważamy, że tego typu zajęcia mają wielki wpływ na kształtowanie pozytywnych zachowań ekologicznych.

Dorota Augustjańska

 

   

 


 

NIESPODZIANKA DLA UCZNIÓW KLASY IA

Miłą niespodziankę sprawili uczniom klasy I a  zaprzyjaźnieni pracownicy Nadleśnictwa w Lubichowie. Dzieci otrzymały z okazji swojego ślubowania upominki w postaci przyborów szkolnych i opasek odblaskowych. Uśmiechnięte twarze zadowolonych pierwszoklasistów są najlepszym komentarzem do tej niespodzianki.

Wychowawczyni klasy I a

Maria Łojewska

 


 

Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej

 

Dnia 14.10.2015 r. o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. W poczet uczniów Szkoły Podstawowej przyjęto pierwszoklasistów. Uroczystość prowadziła p. Justyna Sobolewska. Powitała zaproszonych gości, dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swoich pań wychowawczyń: p. Aleksandry Kuśnierz, p. Justyny Sobolewskiej, p. Jolanty Michna i p. Marii Łojewskiej program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole. Do pierwszaków przemówiła pani dyrektor, życząc uczniom mało problemów, wiele radości, osiągania samych sukcesów. Po przemówieniu wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już być przyjęci do braci uczniowskiej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed flagą, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pasowania na uczniów szkoły dokonała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Patrycja Golimowska, dotykając piórem, jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów, wypowiadając zdanie: ,,Pasuję Cię na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie”. Po złożeniu ślubowania, rodzice obdarowali dzieci rogami obfitości. Uczniowie otrzymali również dyplomy i odblaski wręczone przez p. dyrektor Justynę Kacałę i p. wicedyrektora Sebastiana Jacha. Następnie wykonano pamiątkowe zdjęcia i dzieci udały się z rodzicami do domów.

                    

                    Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Jolanta Michna

 

       


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata płynie wraz z nami przez szkolne lata…

 

Pod takim hasłem 13 października br. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się  w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie uroczysta akademia.

Otwarcia akademii dokonali przedstawiciele klas szóstych, którzy powitali zebranych. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Lubichowo – p. Sławomir Bieliński, emeryci i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie.

Pan Wójt Gminy Lubichowo Sławomir Bieliński oraz Dyrektor Szkoły – Justyna Kacała podziękowali wszystkim za trud codziennej pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz złożyli wszystkim pracownikom i emerytom szkoły życzenia. Dyrektor Szkoły przeczytała również życzenia kierowane przez Panią Przewodniczącą Rady Rodziców – Dorotę Kaczmarek do pracowników szkoły.

W ten dzień zasłużeni pracownicy otrzymali nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia i kreowanie wizerunku szkoły.

Nagrodę Wójta Gminy Lubichowo otrzymała p. Hanna Pilacka oraz Dyrektor Szkoły.

Dyrektor Szkoły przyznała nagrody następującym pracownikom szkoły:

p. Dorocie Augustjańskiej, p. Grażynie Czapiewskiej, p. Bożenie Bławat, p. Sebastianowi Jach, p. Pawłowi Jagodzińskiemu, p. Aleksandrze Kuśnierz,  p. Mirosławie Kwaśniewskiej, p. Iwonie Lassota, p. Ewie Weltrowskiej oraz p. Anecie Chyrek, p. Irenie Guzińskiej, p. Stanisławowi Kolasce i p. Krystynie Muszyńskiej. Tego dnia wszyscy pracownicy czynni oraz emeryci otrzymali okazjonalne upominki.

Na zakończenie akademii uczniowie w krótkiej inscenizacji zaprosili wszystkich obecnych do obchodów „Tygodnia dobrego chleba” w naszej szkole.

Składamy serdeczne podziękowanie za przygotowanie akademii

z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

p. Beacie Deptulskiej-Ambroziak, p. Joannie Gołąbek, p. Iwonie Lassocie,
p. Elwirze Kamińskiej, p. Franciszkowi Lewickiemu oraz p. Damianowi Rudowskiemu

Justyna Kacała

 

   


SPOTKANIE Z AUTORKĄ KSIĄŻEK DLA DZIECI

09 X 2015 r. nasza klasa odwiedziła Publiczną Bibliotekę w Lubichowie.

Gminna biblioteka przystąpiła do programu ,,Pomorskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami". W tym roku hasło wiodące brzmiało "Z książką na walizkach" i miało na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci. Ideą projektu jest dotarcie z książką i jej twórcą do najodleglejszych zakątków naszego kraju.

Do Lubichowa przyjechała pani Izabella Klebańska, autorka cyklu książek dla dzieci, otwierających najmłodszym drzwi do świata muzyki za pomocą poezji. Pani Izabela okazała się osobą bardzo sympatyczną, serdeczną i żywiołową. W trakcie spotkania, przekazała nam wiele cennych informacji na temat swoich książek i muzyki, dla której były one inspiracją. Opowieści przeplatała recytacją swoich wierszy, grą na skrzypcach i zabawami muzyczno - tanecznymi.

Na podsumowanie pani Izabela odpytała uczniów z wiedzy muzycznej.

Po spotkaniu rozstrzygnięty został konkurs na najciekawszy komiks "Na tropie tajemnic - podania i legendy z ziemi kociewskiej". Pierwsze miejsce zdobyła Paulina Kolaska (jej praca została przesłana do Gdyni), drugie Paulina Wojtasiewicz i Emilia Myszewska.

                             

                                                                                                                           D.Augustjańska

   

 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to bezpłatna akcja, której Głównym Organizatorem jest Wydawnictwo WKM „Rachmistrz” Mateusz Grabowski. Nasza szkoła jako Organizator Lokalny WMTDay 2015 zgłaszając swój udział otrzymała licencję Nr 528/2015. Koordynatorkami akcji były panie: Mirosława Kwaśniewska i Grażyna Czapiewska.

 

W tygodniu poprzedzającym obchody Dnia Tabliczki Mnożenia wywiesiliśmy w naszej szkole afisze informujące o akcji, przygotowaliśmy gazetkę w holu szkoły, udekorowaliśmy korytarze balonami, kartkami z przykładami tabliczki mnożenia. Szóstoklasiści przygotowali wspaniałe plakaty, a czwartoklasiści ułożyli ciekawe rymowanki utrwalające mnożenie, które również znalazły się na szkolnych korytarzach. Uczniowie na każdej przerwie mogli powtarzać i utrwalać sobie tabliczkę mnożenia.

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzony pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” rozpoczęliśmy o godz. 8.00 apelem szkolnym. Dyrektor Szkoły, pani Justyna Kacała, ogłosiła otwarcie tego szczególnego dla naszej szkoły dnia. Lubichowska podstawówka przystąpiła do akcji po raz pierwszy, a więc towarzyszyły nam ogromne emocje.

Podczas przerw lekcyjnych 3 komisji złożone z uczniów, którzy w wyniku konkursu otrzymali tytuł EGZAMINATORA MT, przeprowadzały egzaminy dla chętnych uczniów i nauczycieli.

KOMISJA NR 1:

Kacper Warmbier

Dawid Cherek 

Joachim Górnaś

KOMISJA NR 2:

Kacper Wegenek 

Maciej Trzos

Błażej Szyca

KOMISJA NR 3:

Michał Warmbier

Maciej Mokwa

Kamil Brylowski

 

Pogoda dopisała, więc stoliki dla egzaminatorów wystawiliśmy przed szkołą. Po każdym dzwonku na przerwę przy komisjach ustawiały się kolejki uczniów, którzy chcieli przystąpić do egzaminu. Każdy losował kartkę z pięcioma przykładami działań i w ciągu 3 minut musiał udzielić ustnej odpowiedzi. Jeśli odpowiedział poprawnie zdobył tytuł i Certyfikat MT EXPERTA oraz przybijał z członkami komisji żółwika lub piątkę. Dodatkowo uczeń mógł przykleić sobie odznakę „Jestem experetem tabliczki mnożenia”. Radość z uzyskania certyfikatu była ogromna.

Po zakończeniu działań w szkole wyruszyliśmy przepytać mieszkańców Lubichowa. Utworzyliśmy 3 patrole egzaminacyjne złożone z uczniów oraz nauczycieli.

PATROL NR 1:

p. Grażyna Czapiewska

p. Hanna Pilacka

Jan Stemplewski

Michał Warmbier

Marcel Jodko

PATROL NR 2

p. Bożena Bławat

p. Elwira Kamińska

Julia Birna

Zuzanna Czubek

Wojciech Prekop

Michał Gaweł

PATROL NR 3

p. Justyna Adrych

p. Mirosława Kwaśniewska

Kacper Szyca 

Karol Laskowski

Zofia Jagodzińska

 

Odwiedziliśmy m.in. Urząd Gminy, bank, Nadleśnictwo Lubichowo, patrolowaliśmy ulice: Dworcową, Zblewską, Leśną i Starogardzką. Większość dorosłych zdała egzamin śpiewająco.

Dzień „z tabliczką mnożenia” przyniósł zarówno organizatorom jak i uczestnikom wiele radości. Uczniowie w przyjemny, niecodzienny sposób, poprzez zabawę nadrobili „tabliczkowe” zaległości po wakacjach. Akcja była również okazją, aby dorośli mogli dać przykład dzieciom, pokazując swoją świetną znajomość tabliczki mnożenia.

 

WMTDay 2015 w liczbach

 

KOORDYNATORZY LOKALNI- 2

EGZAMINATORZY - 15

OSOBY WSOŁPRACUJACE Z KOORDYNATORAMI I ASYSTENCI - 7

EGZAMINOWANI – 266 (ogółem)

- UCZNIOWIE - 221

- DOROŚLI - 45

UCZESTNICY (razem) – 290

 

TYTUŁ MT EXPERT zdobyło 149 osób.

Współczynnik zdawalności egzaminów: 57 %

Mirosława Kwaśniewska

     
     
     
   
     
     
     
     
     
     

 


LEPSZA SZKOŁA

W bieżącym roku szkolnym klasy VI  wezmą udział w projekcie Lepsza szkoła  Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Zrealizują go w dwóch programach: Wielki sprawdzian i Próbny sprawdzian. Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie uczniów do sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej, przyzwyczajenie do testowej formy sprawdzania wiedzy , a także analiza rezultatów poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich. Program Wielki sprawdzian przeprowadzany jest na lekcjach języka polskiego przez   nauczycielki: Beatę Ambroziak oraz Elżbietę Zgodę. W ciągu roku szkolnego uczniowie rozwiążą pięć standaryzowanych testów (na wejście, do każdego działu podręczników oraz test całoroczny). Do zadań nauczyciela należy przeprowadzenie kolejnych testów, sprawdzenie ich za pomocą kluczy odpowiedzi oraz  wpisanie wyników na stronie www.LS.gwo.pl.Kolejnym etapem jest analiza wyników uczniów prezentowanych w przygotowanych raportach (ogólnym, klasy i indywidualnym dla każdego ucznia) . Program Próbny sprawdzian będzie polegał na rozwiązaniu w listopadzie testu szóstoklasisty przygotowanego przez GWO. Od 21 stycznia wydawnictwo udostępni raporty  prezentujące rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

B.Ambroziak


SPRZĄTANIE  ŚWIATA – 2015

Wrzesień jest w Polsce miesiącem porządków i „sprzątania świata”. Co rocznie do ogólnopolskiej akcji przyłącza się nasza szkoła. W tym roku sprzątaliśmy tereny w Lubichowie, Bietowie oraz w kierunku Wilczych Błot.

 
     


UROCZYSTE ROZPOCZECIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

„ROK OTWARTEJ SZKOŁY”